Top 20+ Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Bạn đang tìm kiếm về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/doc-hieu-ban-ve-doc-sach-g1107#Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Đề đọc hiểu Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

Cùng tham khảo các đề đọc hiểu Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm để làm quen với các dạng câu hỏi đọc hiểu về bài thơ này trong các kì thi em nhé!

Bàn về đọc sách là lời khẳng định của Chu Quang Tiềm về vấn đề đọc sách là con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan đến văn bản, cùng Đọc Tài Liệu tham khảo soạn bài Bàn về đọc sách cùng một số đề đọc hiểu dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé:

Đề đọc hiểu Bàn về đọc sách

Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

(1) Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích luỹ ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của nhân loại. Chúng ta mong tiến lên từ văn hoá, học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. Nếu xoá bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu.

(2) Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được. Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới.

(Chu Quang Tiềm – Bàn về đọc sách)

Câu 1: Vấn đề nghị luận trong đoạn trích trên là gì?

Câu 2: Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào?

Câu 3: Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, anh/ chị thấy sách có tầm quan trọng như thế nào? Việc đọc sách có ý nghĩa gì?

Câu 4: Theo anh/ chị, vì sao muốn tích luỹ kiến thức, đọc sách có hiệu quả thì trước tiên cần phải biết chọn lựa sách mà đọc?

Đáp án đề đọc hiểu Bàn về đọc sách số 1

Câu 1: Vấn đề nghị luận trong đoạn trích trên là:

– Đoạn 1: tác giả Chu Quang Tiềm bàn về việc đọc sách và nhấn mạnh đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn. “Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của nhân loại”.

– Đoạn 2: tác giả khẳng định “Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi”. Và con đường học vấn không thể thiếu sách.

Câu 2: Trong đoạn (1) tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận: phân tích.

Câu 3:

– Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, ta thấy sách có tầm quan trọng rất lớn, đó là con đường của học vấn vì sách là kho tàng  tích luỹ kiến thức của  nhân loại. Muốn tiến bộ thì phải đọc sách,  phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát.

– Việc đọc sách có ý nghĩa: tiếp thu kiến thức, cập nhật những vấn đề mới để không bị lạc hậu. Từ đó ta mới có thể vững vàng trên con đường học vấn.

Câu 4: Muốn tích luỹ kiến thức, đọc sách có hiệu quả thì trước tiên cần phải biết chọn lựa sách mà đọc vì: sách có nhiều loại sách, nhiều lĩnh vực: khoa học, xã hội, giải trí, giáo khoa… Mỗi chúng ta cần biết mình ở độ tuổi nào, có thế mạnh về lĩnh vực gì. Xác định được điều đó ta mới có thể tích luỹ được kiến thức hiệu quả. Cần hạn chế việc đọc sách tràn lan lãng phí thời gian và công sức…

Đề số 2

Đọc đoạn văn sau:

Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng việc đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích luỹ ngày đêm mà có. Các thành quả  đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của nhân loại. Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hoá, học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. Nếu xoá bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ, thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu.

(Chu Quang Tiểm, Bàn về đọc sách)

Câu 1

: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên? Nội dung chính của đoạn trích?

Câu 2: Từ học vấn trong đoạn văn trên được dùng với nghĩa nào? Xác định thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên và chỉ ra đó là gì?

Câu 3: Em có đồng ý với quan niệm của tác giả: Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại hay không? Vì sao?

Câu 4: Theo anh/chị tại sao tác giả cho rằng: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại”

Đáp án đề đọc hiểu Bàn về đọc sách số 2

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là: Nghị luận.

– Nội dung chính của đoạn trích là: Bàn về việc đọc sách và nhấn mạnh đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn, và con đường học vấn không thể thiếu sách.

Câu 2: Từ học vấn trong đoạn trích có nghĩa là những thành quả tích lũy, những hiểu biết, tri thức nhờ học tập mà có của mỗi con người.

– Thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên là: thành phần tình thái (có thể nói)

Câu 3: Em đồng ý với quan niệm: Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại. Vì: Sách là kết tinh văn minh nhân loại, là nơi hội tụ mọi tinh hoa của loài người về mọi lĩnh vực nhân văn và khoa học, đánh dấu những bước đường đi lên của mọi dân tộc, mọi quốc gia trên hành trình qua nhiều thiên niên kỉ. Sách hội tụ bao kiến thức để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trí tuệ, bồi đắp tâm hồn cho mọi thế hệ.

Câu 4: Tác giả cho rằng: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại” vì:

– Sách: tư liệu tích lũy kiến thức bằng cách ghi chép được truyền từ đời này sang đời khác.

– Đọc sách không phải con đường duy nhất của học vấn: con đường tích lũy kiến thức, học tập có nhiều cách khác nhau, một trong số đó là đọc sách.

– Nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn: khẳng định vị trí tiên phong, có nhiệm vụ lớn lao trong việc học của con người.

– Ý kiến của Chu Quang Tiềm khằng định sách có vai trò to lớn không thể thay thế trong việc học. Từ đó cho chúng ta có những suy nghĩ đúng đắn về việc đọc sách.

Đề số 3

Đọc đoạn văn sau đây rồi trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

(…) “ Đọc sách vốn có lợi ích cho riêng mình, đọc nhiều không thể coi là một vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức thay đổi khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém” (…)

(Trích “Bàn về đọc sách” – Chu Quang Tiềm,

Ngữ văn 9, tập 2, NXBGDVN, 2015)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.

Câu 2

: “đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu”, từ “sâu” ở đây là từ loại gì? Nó có nghĩa là gì?

Câu 3: Xác định thái độ của tác giả được gửi gắm vào câu văn “Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của chỉ biết lấy nhiều làm quý”.

Câu 4: Em có đồng ý với ý kiến sau: “Sách luôn có ích cho con người”? Vì sao?

Đáp án đề đọc hiểu Bàn về đọc sách số 3

Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là: Nghị luận.

Câu 2: “đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu”, từ “sâu” ở đây là tính từ. “Sâu” có nghĩa là: sâu sắc, sâu rộng.

Câu 3: Trong câu văn “Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của chỉ biết lấy nhiều làm quý” có thể thấy thái độ của tác giả đó là thái độ phê phán những người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, đọc sách chỉ biết đọc số lượng mà không chú trọng vào chất lượng của sách.

Câu 4: Em đồng ý với ý kiến sau: “Sách luôn có ích cho con người” vì: Đọc sách giúp cho em có được vốn kiến thức sâu rộng; Đọc sách giúp tăng cường khả năng giao tiếp; Đọc sách giúp rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo; Đọc sách giúp rèn luyện năng lực ngôn ngữ; Đọc sách giúp sống tốt hơn…

Đề số 4

Trong văn bản “Bàn về đọc sách”, tác giả Chu Quang Tiềm viết:

“Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “Sách cũ trăm lần xem chẳng chán – Thuộc lòng, ngẫm kỹ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. … Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về.”

(Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

Câu 1: Nêu xuất xứ của đoạn trích trên. Xác định nội dung chính của đoạn trích.

Câu 2: Ở phần trích trên, tác giả đã đưa ra lời khuyên gì về việc đọc sách?

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của một nét nghệ thuật đặc sắc trong câu văn sau: “Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần

”.

Câu 4: Trong câu văn “Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về”, tác giả đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng phép tu từ ấy trong đoạn trích.

Đáp án đề đọc hiểu Bàn về đọc sách số 4

Câu 1: Xuất xứ của đoạn trích trên là: được trích trong văn bản “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm.

– Nội dung chính của đoạn trích: Đọc sách không cốt nhiều mà quan trọng là chọn tinh, đọc kĩ.

Câu 2: Ở phần trích trên, tác giả đã đưa ra lời khuyên về việc đọc sách là: Chọn sách mà đọc và đọc cho kĩ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm.

Câu 3: Trong câu văn: “Nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách cho kĩ để tiếp thu được hết những tinh hoa chứa đựng trong một quyển sách.

Câu 4

: Trong câu văn “Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về”, tác giả đã sử dụng phép tu từ là: so sánh và ẩn dụ (đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về).

– Hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng phép tu từ ấy trong đoạn trích là: Diễn tả một cách hình ảnh và sinh động hệ quả của việc đọc nhiều mà không nghĩ sâu thì dù sách có hay, có bổ ích thì cũng chẳng thu nhận được điều gì giá trị. Từ đó người đọc nhận thức được không nên đọc qua loa, đại khái.

—————–

Trên đây là một số đề đọc hiểu Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm mà Đọc tài liệu đã sưu tầm được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn

Hủy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5954
Lượt xem: 71248142

Bàn về đọc sách – Ngữ văn 9 – Cô Phạm Lan Anh (DỄ HIỂU NHẤT) từ Youtube

🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Ngữ văn 9 – Bàn về đọc sách

Video hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về bài Bàn về đọc sách trong chương trình Ngữ văn 9. Qua đó, cô cùng các em rút ra được nội dung bài đọc và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.Từ đó, các em cảm nhận và rút ra nhận xét gì qua tác phẩm. Chú ý theo dõi bài giảng của cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack, #nguvan9, #banvedocsach

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ Văn 9 – Cô Phạm Lan Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 – Cô Nguyễn Thu Hà:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 – Thầy Đinh Trường Giang:

▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng:

▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 9 – Cô Đỗ Chuyên:

▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 9 – Cô Phạm Thị Hồng Linh:

▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 9 – Cô Lê Minh Phương:

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 9 – Cô Nguyễn Dung:

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 9 – Cô Nguyễn Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 – Cô Phạm Thị Huệ Chi:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 9 – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 9 – Cô Phạm Huyền:

▶ Danh sách các bài học Ôn thi vào 10 môn Toán – Cô Vương Thị Hạnh:

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1240

3. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5909

4. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4920

5. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách rồi nhỉ? Bài viết Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3059

6. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7295

7. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6902

8. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ soha.vn

soha.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách rồi nhỉ? Nội dung Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2197

9. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7585

10. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1373

11. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách rồi nhỉ? Nội dung Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4669

12. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8583

13. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ vov.vn

vov.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5021

14. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ afamily.vn

afamily.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách rồi nhỉ? Bài viết Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6961

15. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6164

16. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4470

17. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ coccoc.com

coccoc.com
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách rồi nhỉ? Bài viết Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5529

18. Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách từ facebook.com

facebook.com
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1133

Câu hỏi về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách

Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
cách Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
hướng dẫn Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách
Chủ Đề Của Văn Bản Bàn Về Đọc Sách miễn phí

Scores: 4.8 (179 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn