Chủ nghĩa duy tâm chủ quan là gì? Chủ nghĩa duy tâm chủ quan có ưu điểm nổi bật nào mới nhất 2021

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan là gì?

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan là một trong hai khuynh hướng lớn của chủ nghĩa duy tâm. Khác với chủ nghĩa duy tâm khách quan, chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận hoàn toàn cái khách quan bên ngoài và chỉ ra rằng mọi quyết định là từ chủ thể mà ra.[1]

Nội dung[1] 

Theo những nhà triết học của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thế giới bên ngoài chỉ là cảm giác, tri giác, biểu tượng, ý thức của cá nhân, chủ thể và không tồn tại ngoài ý thức của chủ thể. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan có thể dẫn đến thuyết duy ngã.

Lịch sử nghiên cứu[1]

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cổ điển

Các đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa duy tâm chủ quan thời kỳ này gồm George Berkeley, David Hume và Johann Gottlieb Fichte. Bản thân Immanuel Kant cũng có những đóng góp cho khuynh hướng triết học này.

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan hiện đại

Trong hai thế kỷ 19 và 20, chủ nghĩa duy tâm chủ quan chứng kiến nhiều biến chuyển. Trước hết, đó là sự phát sinh của nhiều trường phái khác nhau như chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa hiện sinh. Tiếp theo đó là những nỗ lực xóa bỏ sự khác biệt giữa chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. Những yếu tố của hai khuynh hướng này được kết hợp với nhau trong triết học hiện nay.

Có thể bạn quan tâm  VOZ là gì? Chi tiết về VOZ mới nhất 2021

Chú thích

  1. ^ a ă â http://daitudien.net/triet-hoc/triet-hoc-ve-chu-nghia-duy-tam-chu-quan.html


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chủ_nghĩa_duy_tâm_chủ_quan&oldid=22094111”

Từ khóa: Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

chủ nghĩa duy tâm chủ quan
duy tâm chủ quan
chủ nghĩa duy tâm chủ quan là gì
duy tâm chủ quan là gì
sự khác nhau giữa duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan
chủ nghĩa duy tâm chủ quan có ưu điểm nổi bật nào
duy tâm khách quan và duy tâm chủ quan là gì
chủ nghĩa duy tâm chủ quan coi ý thức là
quan điểm nào là chủ nghĩa duy tâm chủ quan
chủ nghĩa duy tâm chủ quan và khách quan
chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ quan
sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ nghĩa duy tâm chủ quan
duy tâm chủ quan và khách quan
quan điểm duy tâm chủ quan
sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy tâm chủ quan và khách quan
chủ nghĩa chủ quan
duy tâm khách quan và duy tâm chủ quan
chủ quan là gì
duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan
quan điểm của chủ nghĩa duy tâm chủ quan
chủ nghĩa duy tâm khách quan là gì
chủ nghĩa duy tâm
duy tâm là gì
chủ nghĩa duy tâm là gì
chủ quan là gì khách quan là gì

Có thể bạn quan tâm  Khủng long dạng chân thằn lằn là gì? Chi tiết về Khủng long dạng chân thằn lằn mới nhất 2021

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 5 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn