Top 18+ Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Bạn đang tìm hiểu về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Câu 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Đáp án

b) Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

Câu 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm,5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

Đáp án

a) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm.

b) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm.

Câu 3.

Giải bài Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác SGK Toán 2 ảnh 1
a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Đáp án

Giải bài Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác SGK Toán 2 ảnh 2
a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ VNExpress

VNExpress
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ soha.vn

soha.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ vov.vn

vov.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 rồi nhỉ? Nội dung Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 từ facebook.com

facebook.com
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2

Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
cách Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
hướng dẫn Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2
Chu Vi Hình Tam Giác Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2 miễn phí

Scores: 5 (93 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Pháp Luật Là Gì Tại Sao Cần Phải Có Pháp Luật Câu 1 trang 14 sgk GDCD lớp 12

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn