Top 18+ Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 Bài 2 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Bạn đang tìm hiểu về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 Bài 2 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 75 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 phần trả lời câu hỏi dùng từ không đúng nghĩa, soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Hãy thay các từ đã dùng sai bằng những từ khác.

a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.

c) Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.

Trả lời bài 2 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Sửa lại:

a) Thay yếu điểm bằng nhược điểm (điểm yếu)

b) Thay đề bạt bằng đề cử

c) Thay chứng thực bằng chứng kiến

————

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 2 trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) trong chương trình soạn văn 6 được tốt nhất trước khi tới lớp

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ VNExpress

VNExpress
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ soha.vn

soha.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ vov.vn

vov.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ afamily.vn

afamily.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ coccoc.com

coccoc.com
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 rồi nhỉ? Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 từ facebook.com

facebook.com
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75

Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
cách Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
hướng dẫn Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75
Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo Lớp 6 Trang 75 miễn phí

Scores: 4.5 (129 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Lý thuyết đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn