Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc là gì? Các Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường Trên Thế Giới

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) được thành lập vào năm 1972 và là cơ quan chính của Liên Hợp Quốc về môi trường. Chương trình này có nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực của con người đến môi trường và đảm bảo sự bền vững cho tương lai của hành tinh chúng ta.

UNEP là nơi tập trung các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị và xã hội nhằm đưa ra các giải pháp toàn diện cho các vấn đề môi trường. Chương trình này còn đóng góp rất nhiều ý tưởng và giải pháp cho Hội nghị về môi trường toàn cầu (UNCED), Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu (COP21) và các phiên họp liên quan đến môi trường khác.

Do đó, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc được coi là một cơ quan quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường về cả toàn cầu lẫn địa phương. Nhiệm vụ của nó không chỉ là để xây dựng môi trường lành mạnh hơn mà còn để bảo vệ sức khỏe, sự phát triển kinh tế và văn hóa của nhân loại.

Các Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường Trên Thế Giới

1. Chương trình Bảo vệ Rừng Tự nhiên: Được phát động từ năm 1992 bởi Liên Hợp Quốc với mục đích bảo vệ, quản lý và sử dụng bền vững các rừng trên thế giới. Chương trình này tập trung vào việc cải thiện chất lượng môi trường, giảm thiểu mất rừng và ngăn chặn sự suy thoái của các sinh vật trong rừng.

2. Chương trình Bảo vệ Chim Cánh Cụt: Tiến hành từ năm 1996 bởi Hiệp hội WWF (World Wildlife Fund) với mục đích bảo vệ loài chim cánh cụt và môi trường sống của chúng. Chương trình này tầm quan trọng đặc biệt bởi tính đặc thù của loài chim cánh cụt, chúng sinh sống trên đất và trên biển và đang gặp nguy cơ tuyệt chủng.

3. Chương trình Biển Sạch: Cũng được phát động bởi Liên Hợp Quốc từ năm 1972 với mục đích chống lại sự ô nhiễm và tuyệt chủng của các sinh vật trong môi trường biển. Chương trình này bao gồm các phương pháp giáo dục và quản lý môi trường, cũng như sự cộng tác giữa các quốc gia trên thế giới để chia sẻ thông tin và khuôn mẫu thành công.

4. Chương trình Bảo vệ Động vật Hoang Dã: Được xây dựng với mục đích đảm bảo sự sống còn của các loài động vật có uy tín trên thế giới. Chương trình này tập trung vào việc bảo vệ và phát triển các khu vực bảo tồn, ngăn chặn sự săn bắn, bắt bớ và mua bán trái phép con vật, đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững của kinh tế nông thôn.

5. Chương trình Bảo vệ Khí Hậu: Cũng được phát động bởi Liên Hợp Quốc từ năm 1992, với mục đích phổ biến nhận thức về thay đổi khí hậu và đẩy mạnh hoạt động và nỗ lực để giảm bớt khí thải carbon. Chương trình này cũng tập trung vào việc quản lý rừng và thay đổi hệ thống sản xuất và sử dụng năng lượng, để giảm thiểu tác động của con người lên môi trường.

THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | ASAHI JAPAN

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

Chương trình Môi trường
Liên Hợp Quốc
United Nations Environment Programme
240px PNUMA logo
Logo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc
Loại hình Chương trình
Tên gọi tắt UNEP
Lãnh đạo Đan Mạch Inger Andersen
Hiện trạng đang hoạt động
Thành lập 5 tháng 6 năm 1972
Trụ sở Nairobi, 23px Flag of Kenya.svg Kenya
Trang web UNEP website
Trực thuộc Liên Hợp Quốc

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (United Nations Environment Programme UNEP) là một cơ quan của LHQ điều phối các hoạt động môi trường của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thực hiện các chính sách và các cách làm hợp lý về môi trường. Chương trình do Maurice Strong, Giám đốc đầu tiên thành lập, do kết quả của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường Con người (Hội nghị Stockholm) tổ chức vào tháng 6 năm 1972. Các hoạt động Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến bầu khí quyển, hệ sinh thái dưới nước và trên cạn, quản trị môi trường và kinh tế xanh. Chương trình có vai trò to lớn trong việc phát triển các hiệp ước môi trường quốc tế, quảng bá khoa học môi trường và thông tin và minh hoạ cách chúng có thể được áp dụng kết hợp với chính sách, phát triển và thực hiện những chính sách với chính phủ các quốc gia, các tổ chức khu vực kết hợp với những tổ chức phi chính phủ về môi trường (NGOs). Chương trình cũng đã và đang hoạt động trong việc tài trợ và thực hiện các dự án liên quan đến phát triển môi trường.

Chương trình đã hỗ trợ trong việc xây dựng hướng dẫn và những hiệp ước đối với những vấn đề như trao đổi quốc tế những hoá chất có nguy cơ độc hại, ô nhiễm không khí xuyên biên giới, và sự ô nhiễm do giao thông đường thủy quốc tế.

Tổ chức Khí tượng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã thành lập Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu(IPCC) trong năm 1988. UNEP cũng là một trong số những Cơ quan triển khai thực hiện cho Cơ sở vật chất Môi trường toàn cầu và Quỹ Đa phương cho việc thực hiện Nghị định thư Montreal. Chương trình cũng là một thành viên của Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc. Bộ luật Quản lý Cyanide Quốc tế, một chương trình đi đầu trong quản lý việc sử dụng hoá chất trong hoạt động khai thác vàng, được phát triển dưới sự bảo trợ của UNEP.

Lịch sử

Trụ sở chính của UNEP được thành lập ở Nairobi, Kenya trong những năm cuối thập kỉ 1970 với đội ngũ nhân viên 300 người, 100 trong số họ là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực với hơn 100 triệu đô trong quỹ năm năm. Vào thời điểm đó, 40 triệu đô được đóng góp bởi Mỹ và phần còn lại bởi 50 quốc gia khác.

Quản trị

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành hiện tại của UNEP, Inger Andersen , kế nhiệm Giám đốc Joyce Msuya vào năm 2019

Tiến sĩ Mostafa Kamal Tolba giữ vị trí giám đốc điều hành trong vòng 17 (1975-1992). Ông là đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đưa môi trường thành vấn đề hàng đầu trong suy nghĩ và hành động toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, thành công được công nhận rộng rãi nhất của UNEP – Hiệp ước mang tính chất lịch sử năm 1987 về bảo vệ tầng ozone – Nghị định thư Montreal đã được đàm phán.

Trong tháng 12 năm 1972, Hội đồng quản trị Liên Hợp Quốc đã nhất trí bầu Maurice Strong là giám đốc điều hành của UNEP. Ông cũng là Tổng thư kí Hội đồng Môi trường Nhân loại Liên Hợp Quốc, hội đồng đã bắt đầu phong trào môi trường trên toàn thế giới. Trong Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất năm 1992, Strong có vai trò chủ chốt trong việc đưa phong trào môi trường lên tầm quốc tế.

Danh sách Giám đốc Điều hành

# Ảnh Tên
(năm sinh–mất)
Quốc tịch Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ
8 84px Inger Andersen %28environmentalist%2C 2010%2C cropped%29 Inger Andersen
20px Flag of Denmark.svg Đan Mạch 2019 Hiện tại
7 Joyce Msuya
23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 2018 2019
6 79px Erik Solheim Erik Solheim
(sinh 1955)
21px Flag of Norway.svg Na Uy 2016 2018
5 Achim Steiner Achim Steiner
(sinh 1961)
23px Flag of Germany.svg Đức 2006 2016
4 Klaus Töpfer Klaus Töpfer
(sinh 1938)
1998 2006
3 Elizabeth Dowdeswell Elizabeth Dowdeswell
(sinh 1944)
23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 1992 1998
2 Mostafa Tolba Mostafa Kamal Tolba
(1922-2016)
23px Flag of Egypt.svg Ai Cập 1975 1992
1 Maurice Strong Maurice Strong
(1929-2015)
23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 1972 1975

Hoạt động

Hoạt động của UNEP bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến khí quyển, các hệ sinh thái biển và trên cạn, quản trị môi trường và nền kinh tế xanh. UNEP đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công ước môi trường quốc tế, thúc đẩy khoa học và thông tin về môi trường, cũng như trình diễn cách thức về những vấn đề có thể triển khai cùng với chính sách, cộng tác với chính phủ các nước, các thể chế khu vực, cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) bảo vệ môi trường về việc xây dựng và thực hiện chính sách. UNEP còn hoạt động tích cực trong việc tài trợ và thực hiện các dự án phát triển liên quan đến môi trường.

UNEP đã hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn và các hiệp ước về những vấn đề như thương mại quốc tế về các hóa chất có hại tiềm tàng, ô nhiễm không khí xuyên biên giới và ô nhiễm các đường thủy quốc tế.

Tổ chức Khí tượng Thế giới và UNEP đã thành lập Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) vào năm 1988. UNEP cũng là một trong những cơ quan thực thi Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Quỹ đa phương để thực hiện Nghị định thư Montreal. UNEP còn là thành viên của Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc. Bộ luật Quản lý Xyanua quốc tế là một chương trình cách làm tốt nhất về sử dụng hóa chất trong các hoạt động khai thác vàng, được xây dựng dưới sự bảo trợ của UNEP.

Năm 2001, UNEP liên kết và đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. Đây là một cuộc thi sắc đẹp được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cấu trúc

UNEP có các ban chuyên môn sau:

Tên tắt Ban Tên gốc
DEWA Cảnh báo sớm và đánh giá Early Warning and Assessment
DEPI Thực hiện chính sách môi trường Environmental Policy Implementation
DTIE Công nghệ, Công nghiệp và Kinh tế Technology, Industry and Economics
DRC Hợp tác khu vực Regional Cooperation
DELC Luật Môi trường và Công ước Environmental Law and Conventions
DCPI Truyền thông và thông tin công cộng Communications and Public Information
DGEF Điều phối Hợp tác Môi trường Toàn cầu Global Environment Facility Coordination

Tham khảo

Xem thêm

 • United Nations Environment Programme. “Natural Allies: UNEP and Civil Society.” Nairobi: United Nations Foundation, 2004.
 • Paul Berthoud, A Professional Life Narrative, 2008, worked with UNEP and offers testimony from the inside of the early years of the organization.
 • Lists of countries and territories

Liên kết ngoài

 • United Nations Environment Programme
 • UNEP Finance Initiative
 • Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance
 • United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)
 • UNEP-Tongji Institute of Environment for Sustainable Development Lưu trữ 2009-05-04 tại Wayback Machine
 • UNEP/GRID-Europe Lưu trữ 2009-12-13 tại Wayback Machine
 • UNEP GEO Data Portal Lưu trữ 2016-02-26 tại Wayback Machine
 • Sindrom Kodok Pada Manusia (Indonesia Language)
 • Netherlands Commission for Environmental Assessment
 • UNEP Regional Seas Programme15px Flat tick icon.svg Đồng ý


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chương_trình_Môi_trường_Liên_Hợp_Quốc&oldid=69079582”

Scores: 4.3 (55 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn