Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Bạn đang tìm kiếm về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm hữu ích với bạn.

1. Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Câu 10. Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:
  • Dễ lập trình hơn so với ngôn ngữ bậc cao
  • Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao
  • Gần với ngôn ngữ máy
  • Sử dụng trọn vẹn các khả năng của máy tính
Đáp án: Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao

Câu 1. Chương trình dịch là chương trình:

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2. Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy

D. Một phương án khác

Câu 3. Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Câu 4. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Câu 5. Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push();

Câu 6. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Câu 7. Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được

B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Thực hiện được trên mọi loại máy

Câu 8. Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9. Hợp ngữ là:

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu 10. Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Pascal

D. Ngôn ngữ máy

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 D Câu 10 D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ VNExpress

VNExpress
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ soha.vn

soha.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ vov.vn

vov.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ afamily.vn

afamily.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ coccoc.com

coccoc.com
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm rồi nhỉ? Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm từ facebook.com

facebook.com
Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chương Trình Viết Bằng Hợp Ngữ Có Đặc Điểm

chương trình viết bằng hợp ngữ có đặc điểm
chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau
chương trình viết bằng hộp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau
chương trình viết bằng hộp ngữ có đặc điểm
chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm
chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau
chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có đặc điểm
chương trình viết bằng hộp ngữ có ưu điểm
chương trình viết bằng hợp ngữ có ưu điểm
chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:
chương trình viết bằng chương trình bậc cao không có những đặc điểm nào trong các đặc điểm sau
chương trình viết bằng
chương trình ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau
chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào sau đây
chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào
chương trình viết bằng pascal có đặc điểm:
hợp ngữ là ngôn ngữ
hợp ngữ là

Scores: 4.6 (143 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn