Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học không gian Bộ đề ôn luyện môn Toán

Bạn đang tìm kiếm về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học hữu ích với bạn.

1. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học không gian Bộ đề ôn luyện môn Toán

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. QUAN HỆ SONG SONG

I. Đường thẳng song song

– Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø và a, b là con của (α)

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 1:

holder

II. Đường thẳng song song với mặt phẳng

– Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 2: Tiêu chuẩn song song

holder

Định lý 3:

holder Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

III. Hai mặt phẳng song song

– Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

holder

Định lý 5:

holder Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Định lý 6: (Định lý Talet trong không gian) Các mặt phẳng song song định trên hai cát tuyến những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ

holder Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

I. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

II. Hai mặt phẳng vuông góc

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc chung của a và b

holder holder

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. a ┴ b

– Qua b dựng mặt phẳng (α) ┴ a tại A

– Trong (α) dựng qua A, AB ┴ b tại B, AB là đoạn vuông góc chung

2. a ┴ b

Cách 1:

– Qua b dựng mặt phẳng (α) // a

– Lấy M trên a, dựng MH ┴ (α)

– Qua H dựng a’ // a cắt b tại B

– Từ B dựng BA // MH cắt a tại A, AB là đoạn vuông góc chung

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Cách 2:

– Lấy O trên A

– Qua O dựng mặt phẳng (α) ┴ a tại O

– Dựng hình chiếu b’ của b trên (α)

– Dựng OH ┴ b’

– Từ H dựng đường thẳng // a cắt b tại B

– Qua B dựng đường thẳng // OH cắt a tại A. AB là đoạn vuông góc chung

Ôn thi Đại học môn Toán Hình học không gian

Download tài liệu để xem chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444
Lượt xem: 34443444

2. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ VNExpress

VNExpress
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

3. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

4. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

5. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

6. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

7. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

8. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ soha.vn

soha.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

9. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

10. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

11. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

12. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

13. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ vov.vn

vov.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

14. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ afamily.vn

afamily.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

15. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

16. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

17. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ coccoc.com

coccoc.com
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

18. Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học từ facebook.com

facebook.com
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

Câu hỏi về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học

Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
cách Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
hướng dẫn Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học
Chuyên Đề Hình Học Phẳng Luyện Thi Đại Học miễn phí

Scores: 4.4 (147 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn