Top 20+ Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng – Hợp đồng – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm kiếm về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng hữu ích với bạn.

Hợp đồng – Wikipedia tiếng Việt

Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.
Quản trị kinh doanh
 • Công ty  • Doanh nghiệp  • Tập đoàn
Nhân cách pháp lý · Nhóm công ty
 · Tổng công ty
 · Công ty cổ phần
 · Công ty trách nhiệm hữu hạn
 · Công ty hợp danh
 · Doanh nghiệp nhà nước
 · Doanh nghiệp tư nhân
 · Hợp tác xã

 · Hộ kinh doanh cá thể

Quản trị công ty · Đại hội cổ đông
 · Hội đồng quản trị
 · Ban kiểm soát

 · Ban cố vấn

Chức danh công ty · Chủ tịch hội đồng quản trị
 · Tổng giám đốc điều hành/Giám đốc điều hành
 · Giám đốc tài chính
 · Giám đốc công nghệ thông tin
 · Giám đốc nhân sự
 · Giám đốc kinh doanh/Giám đốc thương hiệu

 · Giám đốc công nghệ/Giám đốc sản xuất

Kinh tế · Kinh tế hàng hóa
 · Kinh tế học công cộng
 · Kinh tế học hành vi
 · Kinh tế học lao động
 · Kinh tế học phát triển
 · Kinh tế học quản trị
 · Kinh tế học quốc tế
 · Kinh tế hỗn hợp
 · Kinh tế kế hoạch
 · Kinh tế lượng
 · Kinh tế môi trường
 · Kinh tế mở
 · Kinh tế thị trường
 · Kinh tế tiền tệ
 · Kinh tế tri thức
 · Kinh tế vi mô
 · Kinh tế vĩ mô
 · Phát triển kinh tế

 · Thống kê kinh tế

Luật doanh nghiệp · Con dấu
 · Hiến pháp công ty
 · Hợp đồng
 · Khả năng thanh toán của công ty
 · Luật phá sản
 · Luật thương mại
 · Luật thương mại quốc tế
 · Sáp nhập và mua lại
 · Thừa kế vĩnh viễn
 · Thực thể pháp lý
 · Tội phạm công ty
 · Tố tụng dân sự

 · Trách nhiệm pháp lý của công ty

Tài chính · Báo cáo tài chính
 · Bảo hiểm
 · Bao thanh toán
 · Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
 · Giao dịch nội bộ
 · Lập ngân sách vốn
 · Ngân hàng thương mại
 · Phái sinh tài chính
 · Phân tích báo cáo tài chính
 · Phí giao dịch
 · Rủi ro tài chính
 · Tài chính công
 · Tài chính doanh nghiệp
 · Tài chính quản lý
 · Tài chính quốc tế
 · Tài chính tiền tệ
 · Thanh lý
 · Thanh toán quốc tế
 · Thị trường chứng khoán
 · Thị trường tài chính
 · Thuế
 · Tổ chức tài chính
 · Vốn lưu động

 · Vốn mạo hiểm

Kế toán · Kế toán hành chính sự nghiệp
 · Kế toán quản trị
 · Kế toán tài chính
 · Kế toán thuế
 · Kiểm toán

 · Nguyên lý kế toán

Kinh doanh · Dự báo trong kinh doanh
 · Đạo đức kinh doanh
 · Hành vi khách hàng
 · Hệ thống kinh doanh
 · Hoạt động kinh doanh
 · Kế hoạch kinh doanh
 · Kinh doanh quốc tế
 · Mô hình kinh doanh
 · Nguyên tắc đánh giá kinh doanh
 · Nghiệp vụ ngoại thương (Thương mại quốc tế)
 · Phân tích hoạt động kinh doanh
 · Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 · Quá trình kinh doanh

 · Thống kê kinh doanh

Tổ chức · Kiến trúc tổ chức
 · Hành vi tổ chức
 · Giao tiếp trong tổ chức
 · Văn hóa của tổ chức
 · Mâu thuẫn trong tổ chức
 · Phát triển tổ chức
 · Kỹ thuật tổ chức
 · Phân cấp tổ chức
 · Mẫu mô hình tổ chức
 · Không gian tổ chức

 · Cấu trúc tổ chức

Xã hội · Khoa học Thống kê
 · Marketing
 · Nghiên cứu thị trường
 · Nguyên lý thống kê
 · Quan hệ công chúng
 · Quản trị học
 · Tâm lý quản lý
 · Phương pháp định lượng trong quản lý

 · Thống kê doanh nghiệp

Quản lý · Định hướng phát triển
 · Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (Hệ thống thông tin quản lý)
 · Kinh doanh điện tử
 · Kinh doanh thông minh
 · Phát triển nhân lực
 · Quản lý bán hàng
 · Quản lý bảo mật
 · Quản lý cấu hình
 · Quản lý công nghệ
 · Quản lý công suất
 · Quản lý chất lượng
 · Quản lý chiến lược
 · Quản lý chuỗi cung cấp
 · Quản lý dịch vụ
 · Quản lý dự án (Quản lý đầu tư)
 · Quản lý giá trị thu được
 · Quản lý hạ tầng
 · Quản lý hồ sơ
 · Quản lý khôi phục
 · Quản lý mạng
 · Quản lý mâu thuẫn
 · Quản lý môi trường
 · Quản lý mua sắm
 · Quản lý năng lực
 · Quản lý nguồn lực
 · Quản lý người dùng
 · Quản lý nhân sự (Quản lý tổ chức)
 · Quản lý phát hành
 · Quản lý phân phối
 · Quản lý quan hệ khách hàng
 · Quản lý rủi ro (Quản lý khủng hoảng)
 · Quản lý sản phẩm
 · Quản lý sản xuất
 · Quản lý sự cố
 · Quản lý tài chính
 · Quản lý tài năng (Quản lý nhân tài)
 · Quản lý tài nguyên
 · Quản lý tài sản
 · Quản lý tích hợp
 · Quản lý tính liên tục
 · Quản lý tính sẵn sàng
 · Quản lý tuân thủ
 · Quản lý thay đổi
 · Quản lý thương hiệu
 · Quản lý thương mại (Quản lý tiếp thị)
 · Quản lý tri thức
 · Quản lý truyền thông
 · Quản lý văn phòng
 · Quản lý vấn đề
 · Quản lý vận hành (Quản lý hoạt động)
 · Quản lý vòng đời sản phẩm
 · Quản trị hệ thống
 · Tổ chức công việc
 · Tổ chức hỗ trợ
 · Thiết kế giải pháp
 · Thiết kế quy trình (Quản lý quy trình)

 · Xây dựng chính sách

Tiếp thị · Marketing
 · Nghiên cứu Marketing
 · Quan hệ công chúng

 · Bán hàng

Chủ đề Kinh tếxts
Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.
Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản. Các hợp đồng dân sự mang tính xã hội, như: hợp đồng cho tặng, thừa kế (di chúc), v.v… Các hợp đồng kinh tế ví dụ như hợp đồng mua sắm hay thuê dịch vụ hay vật dụng hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm, tín dụng ngân hàng, v.v…

Cấu trúc[sửa | sửa mã nguồn]
Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần thiết được thể hiện là:

Tên và thông tin địa chỉ các bên
Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận
Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán
Giá cả và số lượng hàng hóa
Quy cách hàng hóa
Thời điểm và phương thức giao hàng
Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng
Bảo mật thông tin
Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng
Hợp đồng dân sự xã hội[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng mua bán hàng hoá[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng bảo hiểm[sửa | sửa mã nguồn]
Bài chi tiết: Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng sở hữu trí tuệ[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng liên doanh[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng hàng hải (Vận đơn, Hợp đồng thuê tàu)[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng lao động:[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một trong những tài liệu quan trọng khi phát sinh các tranh chấp về lao động để các bên có thể dựa vào các nội dung thỏa thuận được ghi nhận trên hợp đồng để đưa ra phương án giải quyết phù hợp.[1]

Các loại hợp đồng dự án xây dựng[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp đồng kinh tế là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
Năm 1999, Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) công bố các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn sau:

Hợp đồng xây dựng (hợp đồng giao nhận thầu xây lắp) áp dụng cho các dự án xây lắp công trình xây dựng hoặc công trình kỹ thuật, mà đã được thiết kế trước bởi chủ đầu tư hay nhà tư vấn đại diện của chủ đầu tư, giao cho nhà thầu thi công thực hiện xây dựng và lắp đặt.
Hợp đồng Thiết kế-Xây dựng: Chủ đầu tư thỏa thuận giao cho nhà thầu thiết kế và thi công xây lắp một dự án xây dựng.
Hợp đồng tổng thầu EPC (Kỹ thuật-Mua sắm-Xây dựng)/chìa khóa trao tay (turnkey projects). Loại hợp đồng này, nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế, mua sắm và thi công công trình, thực hiện tất cả các công việc về kỹ thuật, mua sắm, xây dựng và lắp đặt dây chuyền công nghệ của một nhà máy, dự án kết cấu hạ tầng. Nhà thầu cung cấp một công trình trang bị đầy đủ, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư chỉ còn mỗi việc là “vặn chìa khóa” để sử dụng.
Hợp đồng ngắn gọn áp dụng cho các công trình kiến trúc hay công trình kỹ thuật có giá trị vốn tương đối nhỏ, công việc tương đối đơn giản, lặp đi lặp lại hay công việc làm trong một thời gian ngắn.
Các mẫu hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn này của FIDIC thường được áp dụng cho các dự án xây dựng quốc tế, các dự án xây dựng sử dụng vốn ODA.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

^ .mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:”“”””””‘””’”.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inherit“Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2021”. Luật sư lao động. 26 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Sách Điều kiện hợp đồng FIDIC của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn.
Trang web của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Lưu trữ 2007-10-12 tại Wayback Machine
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
Chế định hợp đồng trong Luật dân sự Việt Nam

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hợp đồng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2470
Lượt xem: 52881790

Bài 06 – Tìm hiểu về các loại hợp đồng (tiếp) từ Youtube

Mọi thông tin chi tiết mời bạn ghé thăm Website:

Danh mục


Facebook – fanpage: Ai học dự toán – Uông Thắng
————————————————————
Bản quyền – KS.Uông Thắng
ĐT: 0972.740.664

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6835

3. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5529

4. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8191

5. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng rồi nhỉ? Bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1001

6. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8906

7. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2594

8. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ soha.vn

soha.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng rồi nhỉ? Bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4976

9. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9437

10. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8146

11. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng rồi nhỉ? Bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8470

12. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6352

13. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ vov.vn

vov.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3852

14. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ afamily.vn

afamily.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng rồi nhỉ? Bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8936

15. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9182

16. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2963

17. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ coccoc.com

coccoc.com
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng rồi nhỉ? Nội dung Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9033

18. Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng từ facebook.com

facebook.com
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8708

Câu hỏi về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng

Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
cách Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
hướng dẫn Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng
Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng miễn phí

Scores: 5 (114 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn