Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 hữu ích với bạn.

1. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2015 – 2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 diễn ra ngày 19/02/2016. Đề thi Violympic Toán lớp 3 này có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017 đang diễn ra.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 có đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Tính: 2118 : 3 = ……………..

Câu 1.2: Tìm X biết: X x 7 = 9695

Câu 1.3: Kho thứ nhất có 1750kg thóc. Kho thứ hai có số thóc gấp 4 lần số thóc kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 1.4: Tính giá trị biểu thức: 4050 – 6594 : 3 = ……….

Câu 1.5: Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết số thứ nhất bằng 1/7 tổng của hai số đó. Tìm hiệu của hai số đó?

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Giá trị của biểu thức: 350 x 4 – 400 = ……….

a. 1000 b. 1800 c. 1350 d. 600

Câu 2.2: Tìm X, biết: X x 3 + 1975 = 2875

a. 300 b. 958 c. 1616 d. 2700

Câu 2.3: Nhà An có 240 con gà và vịt. Biết số gà bằng 1/4 tổng số gà và vịt. Hỏi nhà An có bao nhiêu con vịt?

a. 60 con b. 200 con c. 50 con d. 180 con

Câu 2.4: Tìm y, biết y : 5 = 438 + 162

a. 1200 b. 2000 c. 120 d. 3000

Câu 2.5: Tính: 2787 : 3 + 4213 = ………..

a. 5421 b. 5142 c. 5412 d. 5124

Câu 2.6: Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 4734km. Trong đó đội 1 đã sửa được 1/6 quãng đường, đội 2 sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi cả hai đội đã sửa được bao nhiêu ki-lô-met đường?

a. 2367km b. 3267km c. 789km d. 1578km

Câu 2.7: Xe thứ nhất chở được 1740kg gạo. Xe thứ hai chở được gấp 3 lần xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a. 580kg b. 6960kg c. 5220kg d. 2320kg

Câu 2.8: Một cửa hàng bán hoa quả ngày đầu tiên bán được 1645kg táo. Ngày thứ hai bán gấp 5 lần ngày thứ nhất bán. Hỏi ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam?

a. 9870kg b. 6580kg c. 8225kg d. 4935kg

Câu 2.9: Một trại chăn nuôi có 2145 con gà. Sau khi bán đi 1/3 số gà thì lúc này số gà còn lại bằng 1/4 số con vịt. Hỏi lúc đầu trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?

a. 7865 b. 7685 c. 5678 d. 8865

Câu 2.10: Khi gấp tổng của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số lẻ có 2 chữ số giống nhau lớn hơn 80 lên 4 lần thì được kết quả là:

a. 4296 b. 4344 c. 4388 d. 4340

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Quãng đường AB dài 1153km. Quãng đường BC dài gấp 3 lần quãng đường AB. Như vậy quãng đường BC dài …………. km

Câu 3.2: Tìm X: X x 7 + 1996 = 6041 + 1996

Câu 3.3: Tính giá trị biểu thức: (356 + 823) x 7= ……………….

Câu 3.4: Tìm X: X x 7 + 1394 = 9507

Câu 3.5: Thùng thứ nhất có 2400 lít dầu. Biết số dầu thùng 2 nhiều hơn số dầu thùng thứ nhất là 475 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 3.6: Tính giá trị biểu thức: 3965 + 4102 : 7 = ……………

Câu 3.7: Có 3 kho thóc. Kho thứ nhất có 1548 tấn. Biết số thóc ở kho thứ nhất ít hơn số thóc ở kho thứ hai là 103 tấn và ít hơn số thóc ở kho thứ ba là 218 tấn. Hỏi cả ba kho có bao nhiêu tấn thóc?

Câu 3.8: Tìm X: X x 6 – 5138 = 970 x 4

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ … cho thích hợp nhé!

Câu 3.9: So sánh E và G biết: E = 9675 : 3 và G = 1075 x 3

Câu 3.10: So sánh A và B biết: A = 3649 + 1478 và B = 2584 + 5830

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2015 – 2016

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: 706

Câu 1.2: 1385

Câu 1.3: 8750

Câu 1.4: 1852

Câu 1.5: 705

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: a

Câu 2.2: a

Câu 2.3: d

Câu 2.4: d

Câu 2.5: b

Câu 2.6: a

Câu 2.7: b

Câu 2.8: b

Câu 2.9: a

Câu 2.10: d

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 3459

Câu 3.2: 863

Câu 3.3: 8253

Câu 3.4: 1159

Câu 3.5: 1275

Câu 3.6: 4551

Câu 3.7: 4758

Câu 3.8: 1503

Câu 3.9: =

Câu 3.10: <

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ VNExpress

VNExpress
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ soha.vn

soha.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ vov.vn

vov.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ afamily.vn

afamily.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ coccoc.com

coccoc.com
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 rồi nhỉ? Nội dung Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 từ facebook.com

facebook.com
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750

Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
cách Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
hướng dẫn Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750
Co Hai Kho Thoc A Va B Biet Khi Chuyen 1750 miễn phí

Scores: 4.4 (66 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn