Top 18+ Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Bạn đang tìm hiểu về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Câu 1. What is the main idea of the passage?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thông tin ở ngay đoạn đầu tiên và một số câu ở đoạn 2: “Colors are one of the most exciting experiences in life. I love them, and they are just as important to me as emotions are. Have you ever wondered how the two are so intimately related?
Color directly affects your emotions. Color both reflects the current state of your emotions, and is something that you can use to improve or change your emotions.”
Câu 2. The term “intimately” in paragraph 1 is closest in meaning to ______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
“intimately” = “closely”: một cách mật thiết, thân thiết
clearly: một cách rõ ràng
obviously: rõ ràng là
simply: một cách đơn giản
Câu 3. Who is more influenced by colors you wear?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thông tin ở cuối đoạn 2: “The color that you choose to wear either reflects your current state of being, or reflects the color or emotion that you need.”
Câu 4. Why does the author mention that color and emotions are both vibrations?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Thông tin ở câu số 2 và số 3 đoạn cuối cùng: “Emotions are literally energy in motion; they are meant to move and flow. This is the reason that real feelings are the fastest way to get your energy in motion.”
Câu 5. Which of the following can be affected by color?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thông tin ở đầu đoạn 2: “Color directly affects your emotions. Color both reflects the current state of your emotions, and is something that you can use to improve or change your emotions.” (mood = emotion)
Câu 6. The term “they” in paragraph 3 refers to ______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
“they” được thay thế cho “colors” trong câu: “The colors that you wear affect you much more than they affect the people around you.”
Màu sắc mà bạn mặc ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn là (chúng) ảnh hưởng tới người quanh bạn.
Câu 7. According to this passage, what creates disease?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thông tin ở câu cuối của bài: “Alternately, the fastest way to create disease is to inhibit your emotions.”
Thông tin ở ngay đoạn đầu tiên và một số câu ở đoạn 2: “Colors are one of the most exciting experiences in life. I love them, and they are just as important to me as emotions are. Have you ever wondered how the two are so intimately related?
Color directly affects your emotions. Color both reflects the current state of your emotions, and is something that you can use to improve or change your emotions.”

“intimately” = “closely”: một cách mật thiết, thân thiết
clearly: một cách rõ ràng
obviously: rõ ràng là
simply: một cách đơn giản

Thông tin ở cuối đoạn 2: “The color that you choose to wear either reflects your current state of being, or reflects the color or emotion that you need.”

Thông tin ở câu số 2 và số 3 đoạn cuối cùng: “Emotions are literally energy in motion; they are meant to move and flow. This is the reason that real feelings are the fastest way to get your energy in motion.”

Thông tin ở đầu đoạn 2: “Color directly affects your emotions. Color both reflects the current state of your emotions, and is something that you can use to improve or change your emotions.” (mood = emotion)

“they” được thay thế cho “colors” trong câu: “The colors that you wear affect you much more than they affect the people around you.”
Màu sắc mà bạn mặc ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn là (chúng) ảnh hưởng tới người quanh bạn.

Thông tin ở câu cuối của bài: “Alternately, the fastest way to create disease is to inhibit your emotions.”
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ VNExpress

VNExpress
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ tienphong.vn

tienphong.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ soha.vn

soha.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ kenh14.vn

kenh14.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ zingnews.vn

zingnews.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ vov.vn

vov.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ afamily.vn

afamily.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ coccoc.com

coccoc.com
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life rồi nhỉ? Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life từ facebook.com

facebook.com
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life

Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
cách Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
hướng dẫn Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life
Colors Are One Of The Most Exciting Experiences In Life miễn phí

Scores: 4.4 (88 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn