Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Bạn đang tìm hiểu về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới như sau:

Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66

Bắt tay vào làm bài với phần dịch và gợi ý

Communication Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới

1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words. (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học suốt đời thành công. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. continuous self-motivation

2. travelling and work

3. writing words, glancing at them

4. reading in libraries

Nội dung bài nghe:

President Ho Chi Minh is a well-known example for the Vietnamese people of a successful lifelong learner.

The revolutionary leader once modestly described his own schooling as consisting of only the compulsory education grades. However, what made him a great leader and an inspiration to everyone is his continuous self-motivation for learning, which is one of the essential qualities of a lifelong learner’.

Once, addressing the audience at an Indonesian university, the President revealed that his university was all the travelling and the work he had done. This way, his schooling continued forever, well into his senior age.

Talking about learning languages, the President said that he would write new words on his hands, and now and then he would glance at them while he was working. When in England, he was often seen in crowded places learning and practising English. He was also known for his frequent visits to libraries where he read intensively about topics of interest and attended public presentations. He enjoyed talking to different people. These activities were wonderful opportunities for his language development.

Tạm dịch:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ví dụ nổi tiếng cho người dân Việt Nam về một người học suốt đời thành công.

Nhà lãnh đạo cách mạng từng khiêm tốn mô tả việc học của ông ta chỉ bao gồm các lớp học bắt buộc. Tuy nhiên, điều làm cho ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người là động lực học tập liên tục của ông, đó là một trong những phẩm chất thiết yếu của một người học suốt đời ‘.

Một lần, nói với khán giả tại một trường đại học Indonesia, Tổng thống cho biết rằng trường đại học của ông là tất cả đi du lịch và công việc ông đã làm. Bằng cách này, việc học của anh ấy vẫn tiếp tục mãi mãi, và đến tuổi trưởng thành của anh ấy.

Nói về việc học ngôn ngữ, Chủ tịch nói rằng Người đã viết những từ mới trên tay, và từ đó Người sẽ liếc qua chúng trong khi Người đang làm việc. Khi ở Anh, Người thường thấy ở những nơi đông đúc học tập và luyện tập tiếng Anh. Người cũng được học hỏi nhiều với những chuyến thăm thường xuyên của Người tới các thư viện nơi Người đọc về các chủ đề thú vị và tham dự các buổi diễn thuyết cộng đồng. Người thích nói chuyện với nhiều người khác nhau. Những hoạt động này là những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển ngôn ngữ của Người.

Trả lời:

1. continuous self-motivation: động lực

One of the reasons for President Ho Chi Minh’s success was his continuous self-motivation for learning.

(Một trong những lý do thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ý thức tự lực liên tục học tập của mình.)

2. travelling and work: di chuyển nhiều và làm việc

According to President Ho Chi Minh, his higher education consisted of his travelling and work.

(Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình độ học vấn cao của Người là di chuyển nhiều và làm việc.)

3. writing words: viết chữ

glancing at them:  liếc nhìn chúng

While learning a new language, President Ho Chi Minh learnt new words by writing words on his hands and glancing at them while working.

(Khi học một ngôn ngữ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học được những từ mới bằng cách viết chữ trên tay và liếc nhìn chúng trong khi làm việc.)

4. reading in libraries: đọc sách trong thư viện

President Ho Chi Minh often practised his English by reading in libraries and attending public presentations.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh thường luyện tiếng Anh bằng cách đọc sách trong thư viện và tham dự các buổi thuyết trình cộng đồng.)

2. In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh. (Trong nhóm, thảo luận về những bài học của học tập suốt đời, bạn có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.)

Gợi ý:

I can learn from President Ho Chi Minh when he learned languages. I can write new words on my hand, and then I will glance at them while I am working.

(Tôi có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người học ngôn ngữ. Tôi có thể viết những từ mới trên tay tôi, và  sau đó tôi sẽ liếc qua chúng trong khi tôi đang làm việc.)

Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 sách mới

1. Read the texts about lifelong learning in Australia and Singapore. Answer the questions that follow. (Đọc văn bản về học tập suốt đời tại Úc và Singapore. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)

Tạm dịch:

Úc có một hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời và công nhận cả học tập chính thức lẫn không chính thức. Hình thức giáo dục này đã được phát triển để tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm. Nó cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn và theo kịp với sự phát triển toàn cầu. Do đó, Úc đang trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Nhìn chung, người Úc tin rằng theo đuổi học tập suốt đời sẽ giúp họ có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

Với mục đích xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội, chính phủ Singapore đã xây dựng một môi trường hiện đại và thân thiện cho học tập suốt đời. Học tập suốt đời cũng có thể giúp sửa đổi một số điểm yếu của hệ thống giáo dục. Singapore đã đưa ra một dự án, được thiết kế để cập nhật kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp. Do đó, một người học suốt đời tốt có thể tiến bộ trong công việc và trong cuộc sống. Bắt đầu với lực lượng lao động, chính phủ đã tạo ra các sáng kiến ​​và chương trình cho nhân viên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp liên quan của họ. Đây là một phần của Kế hoạch Kỹ năng Tương lai suốt đời, điều này sẽ giúp tất cả người Singapore có thể chủ động tham gia vào việc học tập trong suốt cuộc đời bằng cách tham dự các khoá học khác nhau.

Trả lời

1. What are the aims of the Australian lifelong learning programmes?

=> To increase individual income and employment security; to help businesses and organisations to be more competitive; to keep up with global development.

2. What are the main reasons for Australians to pursue lifelong tearning?

=> To get a good job and meet their employers’ demands.

3. Why did Singapore decide to build lifelong learning environment?

=> To build the future and strengthen social security.

4. How can the Skills Future scheme benefit all Singaporeans?

=> It enables Singaporeans to actively take responsibility for their learning throughout their lives by attending various courses.

Xem thêm:

  • Unit 9 lớp 12 Từ vựng sách mới
  • Unit 10 lớp 12 Từ vựng sách mới

2. What do you think the Vietnamese government should do to encourage lifelong learning? Discuss in pairs. (Bạn nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm để khuyến khích học tập suốt đời? Thảo luận theo cặp.)

Example

I think the government should carry out programmes to raise people’s awareness of lifelong learning as a key to creating happy citizens and successful employees. Besides, there should be more and more initiatives and policies to support the employees who are following courses and programmes to meet the demands of employers. Consequently, these citizens will contribute more and more to the development of the country.

Tạm dịch: 

Tôi nghĩ rằng chính phủ nên thực hiện các chương trình để nâng cao nhận thức của người dân về học tập suốt đời như là một chìa khóa để tạo ra các nhân viên hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cần có nhiều sáng kiến và chính sách hỗ trợ cho các nhân viên đang theo học các khóa học và chương trình để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Do đó, những công nhân này sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Communication and Culture Unit 10 lớp 12 trang 66 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

– giải tiếng anh 12 – Đọc tài liệu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ VNExpress

VNExpress
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ soha.vn

soha.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vov.vn

vov.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ afamily.vn

afamily.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ coccoc.com

coccoc.com
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ facebook.com

facebook.com
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
cách Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
hướng dẫn Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 miễn phí

Scores: 4.2 (91 votes)

Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 Tiếng Anh 11 Unit 10: Communication and culture Soạn Anh 11 trang 66 – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 Tiếng Anh 11 Unit 10: Communication and culture Soạn Anh 11 trang 66 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10 Communication and culture giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 66, 67 để chuẩn bị bài Healthy lifestyle and longevity, trước khi đến lớp.

Soạn Communication and culture Unit 10 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 10 Communication and culture lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Communication

Câu 1

1. Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới)

1. Five (5)

a. Location: at a quiet place

b. Time: at night or early morning.

c. Duration: 15minutes / a day

d. Techniques: Listen to the silence around you and breathe slowly and deeply.

2. Benefits of meditations:

a. Relievig stress

b. Reason: … you let your mind relax.

c. Staying healthy and living longer

d. Reason: … may weaken your immune system.

Nội dung bài nghe:

In this technological era, we can enjoy a better lifestyle, but we often work under pressure and feel stressed. Luckily. I’ve found a way to take my mind away from daily worries by one simple way: meditation.

I’ve pratised meditaion for five years, and I can say its benefits are obvious. Most importantly, meditation helps to relieve stress. While you meditate, you stop thinking about your work or everyday worries. Yoga experts advise that you should find a quiet place and meditate at night or earlv morning – when you are not disturbed by anything. Then vou can just listen to the silence around you and breathe slowly and deeply. If you let your mind relax that way. you would feel completely at ease. Secondly, when you meditate, your heart rate slows down and your body stops producing stress hormones and other chemicals that may weaken your immune system. This helps you to stay healthy and live longer.

Practising meditation does not require too much of your money or time. Just spend 15 minutes a day meditating and you will have your own peace of mind.

Hướng dẫn dịch

Trong kỷ nguyên công nghệ này, chúng ta có thể hưởng thụ một lối sống tốt hơn, nhưng chúng ta thường làm việc dưới áp lực và cảm thấy bị căng thẳng. May mắn thay. Tôi đã tìm ra cách để tránh khỏi những lo lắng hàng ngày bằng một cách đơn giản: thiền định.

Tôi đã chuẩn bị thiền trong năm năm, và tôi có thể nói những lợi ích của nó là hiển nhiên. Quan trọng nhất, thiền giúp giảm căng thẳng. Trong khi bạn suy gẫm, bạn sẽ không nghĩ về công việc hoặc lo lắng hàng ngày của bạn. Các chuyên gia yoga khuyên bạn nên tìm một nơi yên tĩnh và thiền vào ban đêm hoặc buổi sáng sớm – khi bạn không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Sau đó, bạn chỉ có thể lắng nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu. Nếu bạn để tâm trí của bạn thư giãn theo cách đó. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Thứ hai, khi bạn thiền định, nhịp tim của bạn chậm lại và cơ thể bạn ngừng sản xuất các hoóc môn căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Điều này giúp bạn giữ được sức khoẻ và sống lâu hơn.

Tập thiền không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian của bạn. Chỉ cần dành 15 phút một ngày để thiền định và bạn sẽ có được sự yên tâm.

Tập thiền không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian của bạn. Chỉ cần dành 15 phút một ngày để thiền định và bạn sẽ có được sự yên tâm.

Câu 2

Discuss the questions with a partner. (Tháo luận những câu hỏi dưới đây với bạn bên cạnh.)

Some ways to relieve stress and feel relaxed:

– watching an entertainint: movie or TV programme

– reading a book

– being in the company of friends

– lying on the bcach

– spending the weekend in the countryside

Culture

Câu 1

Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Những câu phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

1.F 2.NG 3.T 4.F 5.T 6.NG 7.NG

Câu 2

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh)

1. Edducation. dietary changes, exercise, and the spirit of cooperation.

2. Suggested answer: There should be close coopertaion between local governments, health associations and residents. The first step should be for a local health association to start a campain for promoting a healthy lifestyle and nutrition, winning the support of the local residents and local government.

Hướng dẫn dịch

Một điểm nóng về tuổi thọ

Nagano là một quận miền núi bao quanh là đất liền nằm ở trung tâm nước Nhật với dân số khoảng hơn 2 triệu người. Năm 2014 tuổi thọ của người dân ở đây là 87,2 đối với nữ và 80.9 đối với nam, là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất thể giới.

Đã có thời vùng này có tỉ lệ tử vong cao do những nguyên nhân như đột quỵ và tim mạch. Điều này được cho là do món ăn yêu thích của dân cư vùng này mà ra, đó là ăn các loại rau quả ngâm muối và muối chua, một loại chất đậu nành lên men. Vì là một vùng bao bọc bởi đất liền nên Nagano không có sẵn hải sản, và muối được dùng để chế biến và bảo quản thức ăn sử dụng vào những mùa đông tuyết dài.

Một bước ngoặt đã xảy ra năm 1981, khi mà Hiệp hội chăm sóc chế độ ăn uống phi lợi nhuận của Nagano ra đời, quyết định đưa ra chương trình hành động. Đầu tiên là một chiến dịch làm giảm bớt việc ăn nhiều muối, khuyến khích chế độ ăn kiêng và lối sống lành mạnh. Những tình nguyện viên được huấn luyện tiến hành những buổi nói chuyện về dinh dường tại các siêu thị, trung tâm mua sắm và cộng đồng dân cư. Ban đầu thật khó thuyết phục người dân thay đổi thói quen ăn uống, nhưng dần dần việc đó trở nên dễ dàng hơn. Những nồ lực đã đạt được với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Trước 1990, tuổi thọ đã tăng được 3 năm trong một thập niên và tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch đã giảm xuống.

Chính quyền địa phương cũng đã thực hiện những biện pháp khác trong việc hợp tác với hiệp hội này chức các buôi khám sức khỏe định kỳ, tạo ra hàng trăm con đường đi bộ cho người dân ở đó tập thể dục, xây dựng nhiều khu suối nước nóng cho dân địa phương phục hồi sức khoẻ sau khi đau ốm.

Những nỗ lực của người dân Nagano và chính quyền địa phương nhằm làm thay đổi lối sống và kéo dài tuổi đã thành công. Nagano là một mô hình xuất sấc khiến các vùng đất khác trên thế giới có thể học tập: giáo dục, sự thay đối trong chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và tinh thần hợp tác đã đem lại sự khác biệt.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888
Lượt xem: 18881888

2. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ VNExpress

VNExpress
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

3. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

4. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

5. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

6. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

7. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

8. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ soha.vn

soha.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

9. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

10. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

11. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

12. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

13. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ vov.vn

vov.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

14. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ afamily.vn

afamily.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

15. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

16. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

17. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ coccoc.com

coccoc.com
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

18. Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 từ facebook.com

facebook.com
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

Câu hỏi về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66

Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
cách Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
hướng dẫn Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66
Communication And Culture Unit 10 Lớp 11 Trang 66 miễn phí

Scores: 4.2 (120 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn