Top 20+ Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy – Thần kinh tủy sống – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm hiểu về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy hữu ích với bạn.

Thần kinh tủy sống – Wikipedia tiếng Việt

Thần kinh tủy sống

Thần kinh tủy sống hình thành rễ sau và rễ trước

Latinh

nervus spinalis

Thần kinh tủy sống (hay thần kinh sống) là thần kinh hỗn hợp, mang các sợi vận động, sợi cảm giác sợi, sợi tự chủ từ tủy sống đến các cơ quan trên cơ thể. Trong cơ thể người, có 31 đôi dây thần kinh sống thoát ra ở hai bên cột sống. Thần kinh sống được gọi tên và phân nhóm theo các đốt sống có liên quan với chúng: tám đôi dây thần kinh sống cổ, mười hai đôi dây thần kinh sống ngực, năm đôi dây thần kinh sống thắt lưng, năm đôi dây thần kinh sống cùng, một đôi dây thần kinh sống cụt.[1] Thần kinh tủy sống là một phần của hệ thần kinh ngoại biên.

Cấu trúc[sửa | sửa mã nguồn] Mỗi thần kinh sống là thần kinh hỗn hợp, cấu tạo bởi sự kết hợp các sợi thần kinh từ rễ lưng và rễ bụng. Rễ lưng hay rễ sau, rễ cảm giác do các sợi thần kinh đi, dẫn truyền xung động thần kinh từ não tới các cơ bám xương. Rễ bụng hay rễ trước, rễ vận động do các sợi thần kinh đến, dẫn truyền xung động thần kinh từ não tới các cơ bám xương. Các thần kinh sống thoát ra ngoài qua lỗ gian đốt sống, do khuyết sống dưới của đốt sống trên cùng khuyết sống trên của đốt sống dưới liền kề giới hạn nên. Ngoại trừ đôi dây thần kinh sống C1, nó rời khỏi ống sống ở giữa xương chẩm và đốt đội (đốt sống cổ I). Thần kinh sống cổ được đặt tên theo đốt sống ở phía dưới nó, ngoại trừ C8 nằm giữa đốt sống cổ VII và đốt sống ngực I. Các thần kinh sống ngực, thắt lưng, cùng được đặt tên theo đốt sống nằm ngay phía trên.
Bên ngoài cột sống, thần kinh chia thành các nhánh. Nhánh sau (hay nhánh lưng)[2] cho các sợi thần kinh đến phần sau thân, đó là các sợi vận động tự chủ, vận động thân thể và cảm giác bản thể cho da và các cơ vùng lưng (các cơ dưới trục [3]). Nhánh trước (hay nhánh bụng)[4] cho các sợi thần kinh đến phần trước thân và hai chi (các cơ trên trục[5]). Nhánh màng tủy (hay nhánh quặt ngược[6]) chui ngược lại lỗ gian đốt sống để chi phối cho dây chằng, màng cứng, mạch máu, đĩa gian đốt sống, diện khớp, màng xương của cột sống. Nhánh thông [7] là nhánh nối thần kinh sống với thân giao cảm, có hai loại nhánh thông: nhánh trắng chứa các sợi giao cảm trước hạch từ dây thần kinh sống tới các hạch của thân giao cảm, nhánh xám chứa các sợi giao cảm sau hạch từ các hạch của thân giao cảm tới dây thần kinh sống.
Một sống nhánh trước hình thành các đám rối thần kinh, một mạng lưới liên kết lại với nhau. Các nhánh của đám rối thường đến một vị trí nhất định. Các đám rối bao gồm đám rối thần kinh cổ, cánh tay, thắt lưng, cùng, cụt.

Thần kinh định khu[sửa | sửa mã nguồn] Thần kinh sống cổ[sửa | sửa mã nguồn] Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.
Thần kinh sống ngực[sửa | sửa mã nguồn] Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.
Thần kinh sống thắt lưng[sửa | sửa mã nguồn] Xem thêm: Thần kinh sống thắt lưng
Thần kinh sống cùng[sửa | sửa mã nguồn] Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.
Thần kinh sống cụt[sửa | sửa mã nguồn] Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.
Lâm sàng[sửa | sửa mã nguồn] Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.
Đau thần kinh tọa phần lớn là do thần kinh L4, L5, S1, S2, S3 hoặc thần kinh ngồi bị đè nén.

Chú thích và tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

^ .mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:”“”””””‘””’”.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inherit“Spinal Nerves”. National Library of Medicine. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2014.

^ Tiếng Anh: Posterior ramus, Dorsal ramusTiếng Việt: Nhánh sau, Nhánh lưng, xem Giải phẫu người, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Y học, tr.318

^ Tiếng Anh: Epaxial musclesTiếng Việt (tạm dịch): Các cơ dưới trục, chưa rõ tài liệu

^ Tiếng Anh: Anterior ramus, Ventral ramusTiếng Việt: Nhánh trước, Nhánh bụng, xem Giải phẫu người, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Y học, tr.319

^ Tiếng Anh: Hypaxial musclesTiếng Việt (tạm dịch): Các cơ trên trục, chưa rõ tài liệu

^ meningeal branches (recurrent meningeal or sinuvertebral nervesTiếng Việt: Nhánh màng tủy (nhánh quặt ngược), xem Giải phẫu người, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Y học, tr.318

^ Ramus communicansTiếng Việt: Nhánh thông, xem Giải phẫu người, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Y học, tr.318

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn] Thần kinh sọ
Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn] Atlas Giải phẫu người, Frank H.Netter, MD, Vietnamese Edition, tái bản lần thứ sáu, nhà xuất bản Y học – 2017, ELSEVIER
Atlas of Human Anatomy, Frank H.Netter, MD, 7th edition, ELSEVIER MASSON
Atlas d’anatomie humaine, Frank H.Netter, MD, 5e édition, Traduction de Pierre Kamina, ELSEVIER MASSON
Bài giảng Giải phẫu học, PGS Nguyễn Quang Quyền, tái bản lần thứ mười lăm
Giải phẫu người, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Y học
Blumenfeld H. ‘Neuroanatomy Through Clinical Cases’. Sunderland, Mass: Sinauer Associates; 2002.
Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. ‘Gray’s Anatomy for Students’. New York: Elsevier; 2005:69-70.
Ropper AH, Samuels MA. ‘Adams and Victor’s Principles of Neurology’. Ninth Edition. New York: McGraw Hill; 2009.
xtsThần kinh tủy sốngCổ
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Nhánh trước
Đám rối thần kinh cổ
Đám rối thần kinh cánh tay
Nhánh sau
Nhánh sau của thần kinh sống cổ
Dưới chẩm – C1
Chẩm lớn – C2
Chẩm thứ ba – C3
Ngực
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Nhánh trước
Gian sườn
Thần kinh gian sườn – cánh tay – T2
thần kinh ngực bụng – T7–T11
dưới sườn – T12
Nhánh sau
Nhánh sau của thần kinh sống ngực
Thắt lưng
L1
L2
L3
L4
L5
Nhánh trước
Đám rối thần kinh thắt lưng
Thân thần kinh thắt lưng-cùng
Nhánh sau
Nhánh sau của thần kinh sống thắt lưng
Thần kinh mông trên L1–L3
Cùng
S1
S2
S3
S4
S5
Nhánh trước
Đám rối thần kinh cùng
Nhánh sau
Nhánh sau của thần kinh sống cùng
Thần kinh mông giữa
Cụt
Nhánh trước
Đám rối thần kinh cụt
Nhánh sau
Nhánh sau của thần kinh sống cụt

xtsHệ thần kinhHệ thần kinh trung ương
Màng não
Dây sống
Não
Trám não
Hành não
Cầu não
Tiểu não
Trung não
Não trước
Gian não
Võng mạc
Dây thần kinh thị giác
Đoan não
Limbic system
Hệ thần kinh ngoại biênThể chất
Dây thần kinh cảm giác
Dây thần kinh vận động
Dây thần kinh sọ
Dây thần kinh gai
Tự chủ
Giao cảm
Đối giao cảm
Hệ thần kinh đường ruột

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4798
Lượt xem: 44691860

từ Youtube

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9965

3. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1914

4. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1216

5. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy rồi nhỉ? Nội dung Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8134

6. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ tienphong.vn

tienphong.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9340

7. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8611

8. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ soha.vn

soha.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy rồi nhỉ? Bài viết Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8971

9. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5277

10. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ kenh14.vn

kenh14.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9297

11. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ zingnews.vn

zingnews.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy rồi nhỉ? Nội dung Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5229

12. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1793

13. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ vov.vn

vov.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5275

14. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ afamily.vn

afamily.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy rồi nhỉ? Bài viết Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3756

15. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4025

16. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9697

17. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ coccoc.com

coccoc.com
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy rồi nhỉ? Bài viết Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4985

18. Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy từ facebook.com

facebook.com
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5986

Câu hỏi về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy

Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
cách Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
hướng dẫn Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy
Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy miễn phí

Scores: 4.4 (146 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn