Công cụ lao động là gì? Sự phát triển của công cụ lao động sản xuất cập nhật 2023

Công cụ lao động là gì?

Công cụ lao động là một bộ phận quan trọng của tư liệu lao động nó tác dụng trực tiếp vào đối tượng lao động, quy định trực tiếp năng suất lao động. Trình độ công cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.[1]

VD: Người nông dân cày ruộng bằng con trâu và cái cày trên một mảnh ruộng thì công cụ lao động của người nông dân là con trâu và cái cày.

Sự phát triển của công cụ lao động sản xuất

Lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất: Công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Sự phát triển của loài người từ công xã nguyên thuỷ đến các chế độ khác là sự chuyển đổi vô cùng to lớn trong đó công cụ lao động đóng vai trò không thể thiếu được. Theo Ăngghen lao động là yếu tố quyết định sự chuyển hoá biến vượn thành người chứ không phải sự thay đổi của môi trường hoàn cảnh. Mà trong lao động thì công cụ lao động đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Qua hàng triệu năm mỗi khi xã hội có sự chuyển mình, chuyển từ chế độ xã hội này sang chế độ xã hội khác thì lại là một lần có sự xuất hiện của công cụ lao động mà công cụ lao động sau thường tạo nền những cuộc cách mạng trong sản xuất. Để có một nền kinh tế phát triển như ngày nay với máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho lao động thì công cụ lao động đã phải trải qua biết bao thời kỳ và càng chứng minh tầm quan trọng không thể thiếu được trong lao động của nó.

Tại sao công cụ lao động có vai trò quan trọng nhất?

Công cụ lao động có vai trò quan trọng nhất vì:

-Lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất: Công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

-Sự phát triển của loài người từ công xã nguyên thuỷ đến các chế độ khác là sự chuyển đổi vô cùng to lớn trong đó công cụ lao động đóng vai trò không thể thiếu được.

-Theo Ăngghen lao động là yếu tố quyết định sự chuyển hoá biến vượn thành người chứ không phải sự thay đổi của môi trường hoàn cảnh. Mà trong lao động thì công cụ lao động đóng vai trò quan trọng hàng đầu.

-Qua hàng triệu năm mỗi khi xã hội có sự chuyển mình, chuyển từ chế độ xã hội này sang chế độ xã hội khác thì lại là một lần có sự xuất hiện của công cụ lao động mà công cụ lao động sau thường tạo nền những cuộc cách mạng trong sản xuất.

-Để có một nền kinh tế phát triển như ngày nay với máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho lao động thì công cụ lao động đã phải trải qua biết bao thời kỳ và càng chứng minh tầm quan trọng không thể thiếu được trong lao động của nó.

Xem video sự phát triển của công cụ lao độngTừ khóa: Công cụ lao động, Công cụ lao động, Công cụ lao động

công cụ lao động là gì
công cụ lao động
sự phát triển của công cụ lao động
công cụ lao động là
công cụ và phương thức lao động
vai trò của công cụ lao động
công cụ lao động ở đây là gì
cong cu lao dong
công cụ sản xuất la gì
vì sao công cụ lao động là quan trọng nhất
tại sao công cụ lao động là yếu tố động nhất
vì sao công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất
công cụ lao động của người
công cụ sản xuất là gì
công cụ lao
vì sao công cụ lao động quan trọng nhất
công cụ lao động của
lao động và công cụ lao động
ví dụ về công cụ lao động
tại sao công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.44 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn