Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2023 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin học 6 (Có đáp án + Ma trận)

Bạn đang tìm kiếm về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin hữu ích với bạn.

1. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin học 6 (Có đáp án + Ma trận)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới 3 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dàng hơn.

Với 3 đề kiểm tra giữa kì 1 Tin học 6, còn giúp thầy cô tham khảo, soạn đề giữa học kỳ I cho học sinh của mình theo sách mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 6. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận nhận thức đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

% tổng

điểm

Số câu (ý)

Thời gian (phút)

Số câu (ý)

Thời gian (phút)

Số câu (ý)

Thời gian (phút)

Số câu (ý)

Thời gian (phút)

Số câu (ý)

Thời gian (phút)

1.

Máy tính và cộng đồng

1.1 Thông tin và dữ liệu

1

0.5đ

2

2

1.0đ

2

3

1.5đ

4

10

1.2 Xử lí thông tin

3

3.0đ

12

3

3.0đ

12

30

1.3 Thông tin trong máy tính

1

0.5đ

2

2

1.0đ

8

1

1.0đ

7

6

2.5đ

17

35

2.

Mạng máy tính và Internet

2.1 Mạng máy tính

2

1.0đ

2

1

2.0đ

10

3

3.0đ

12

25

Tổng

5

(4.0đ)

16

6

(3.0đ)

12

1

(2.0đ)

10

1

(1.0đ)

7

7

(10đ)

45

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Bảng đặc tả kỹ thuật ra đề giữa kì môn Tin học 6

TT Nội dung kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1

1. Thông tin và dữ liệu

Nhận biết: Sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.

Thông hiểu: – Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin

1

0.5đ

2

1.0đ

0

0

2

2. Xử lí thông tin

Nhận biết: – Quá trình xử lí thông tin trong máy tính

– Biết được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lý thông tin

3

3.0đ

0

0

0

3

3. Thông tin trong máy tính

Nhận biết: Biết được Bit là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính

Thông hiểu: Phân biệt được tên và độ lớn của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin.

Vận dụng cao: Ước lượng được khả năng lưu trữ của thiết bị nhớ.

1

0.5đ

2

1.0đ

0

1

1.0đ

4

4. Mạng máy tính

Thông hiểu: – Hiểu được lợi ích của mạng máy tính trong cuộc sống.

– Phân biệt được các thành phần chính của mạng máy tính

Vận dụng: – Kể được tên những thành phần của một mạng máy tính trong trường hợp cụ thể

0

2

1.0đ

1

2.0đ

0

Tổng

5

(4.0đ)

6

(3.0đ)

1

(2.0đ)

1

(1.0đ)

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT………

TRƯỜNG………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Tin 6

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang, 13 câu)

I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm

Câu 1: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là

A. Dãy bit gồm các số từ 1 đến 9.
B. Dãy bit gồm các chữ cái từ A đến Z.
C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2.
D. Dãy bit gồm những kí hiệu 0 và 1.

Câu 2: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Thiết bị.
B. Bảng mã.
C. Thông tin
D. Dữ liệu.

Câu 3: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin:

A. Quyển sách
B. Xô chậu
C. Cuộn phim
D. Thẻ nhớ

Câu 4: Câu hỏi “Lạng Sơn mưa ít nhất vào tháng nào trong năm?” là:

A. Vật mang tin.
B. Dữ liệu.
C. Thông tin.
D. Văn bản, hình ảnh

Câu 5: Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là

A. Bàn phím.
B. Chuột.
C. Màn hình.
D. CPU.

Câu 6: Thiết bị nào giúp cho máy tính thu nhận thông tin?

A. Bàn phím.
B. Máy in.
C. Màn hình.
D. Bộ nhớ

Câu 7: Lượng thông tin mà một thiết bị lưu trữ có thể lưu trữ gọi là

A. Tốc độ truy cập.
B. Dung lượng nhớ.
C. Thời gian truy cập.
D. Mật độ lưu trữ.

Câu 8: Trong các đơn vị đo dung lượng nhớ dưới đây, đơn vị nào lớn nhất?

A. MB.
B. Byte.
C. KB.
D. GB.

Câu 9: Thiết bị nào sau đây là thiết bị đầu cuối?

A. Bộ định tuyến không dây.
B. Máy chủ.
C. Máy in.
D. Máy tính để bàn.

Câu 10: Máy tính kết nối với nhau để

A. Chia sẻ các thiết bị.
B. Tiết kiệm điện.
C. Trao đổi dữ liệu.
D. Cả A và C đều đúng

II. Phần tự luận: 5 điểm

Câu 11 (2đ): Quá trình xử lí thông tin trong máy tính gồm vào những hoạt động nào?

Câu 12 (2đ): Nhà bạn Minh có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy tính xách tay đang truy cập mạng internet qua đầu thu phát wifi. Theo em các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

Câu 13 (1đ): Giả sử một bức ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng 12MB. Vậy một thẻ nhớ có dung lượng 512MB có thể chứa được bao nhiêu bức ảnh như vậy?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm: 5đ

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

B

C

C

A

B

D

A

D

II. Phần tự luận: 5đ

Câu

Đáp án

Điểm

11

(2đ)

Quá trình xử lí thông tin trong máy tính bao gồm:

– Thu nhận thông tin

– Lưu trữ thông tin

– Xử lí thông tin

– Truyền thông tin

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

12

(2đ)

Các thiết bị được kết nối thành mạng là:

– Thiết bị đầu cuối gồm: hai điện thoại thông minh và một máy tính xách tay

– Thiết bị kết nối gồm đầu thu phát wifi

0.5đ

1.0đ

0.5đ

13

(1đ)

Thẻ nhớ có dung lượng 512MB có thể chứa được 42 nhiêu bức ảnh có dung lượng 12MB

0.5đ

0.5đ

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4

Bài 1. Xử lý thông tin

Biết khái niệm thông tin

Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin

Vận dụng cho ví dụ minh họa

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Bài 2. Xử lý thông tin

Biết được các bước xử lý thông tin

Hiểu được các thành phần của hoạt động xử lý thông tin

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm:

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Biết được dạng biến đổi thông tin khi đưa vào trong máy tính

Diễn tả được thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit

Vận dụng kiến thức đã học tính chia được dung lượng đĩa cứng

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 4. Mạng máy tính

Biết khái niệm mạng máy tính

Hiểu được cách bố trí trong mạng

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 5. Internet

Biết cách tổ chức thông tin trên Internet

Giải thích được Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Tổng số câu:

Tổng tỉ lệ: 100%

Tổng số câu :

5 TN

Tổng tỉ lệ: 25%

Tổng số câu :

2 TN+ 2 TL

Tổng tỉ lệ: 40%

Tổng số câu :

1 TN+ 1 TL

Tổng tỉ lệ: 20%

Tổng số câu :

1 TL

Tổng tỉ lệ: 15%

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT……. 
TRƯỜNG THCS…… 
(Đề kiểm tra có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TIN HỌC KHỐI LỚP 6
Thời gian: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

Câu 1: Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

Câu 2: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?

A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin
B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin
C. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữ
D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin

Câu 3: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 4: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Dãy bit
B. Văn bản
C. Hình ảnh
D. Âm thanh

Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8000
B. 8129
C. 8291
D. 8192

Câu 6: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:

A. Đường thẳng
B. Vòng
C. Hình sao
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.
C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

Câu 8: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách
B. Thành từng văn bản rời rạc
C. Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết
D. Một cách tùy ý.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: (1,5 điểm) Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Câu 3: (1,5 điểm) Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C A D D B C

Giải thích câu 3:

40(GB)=40.1024=40960(MB)

Vậy thì đĩa cứng 40GB có thể chứa được 40960:5=8192 (cuốn sách) có dung lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A.

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu Nội dung đáp án Biểu điểm

Câu 1:  3,0 điểm

– Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

– Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

– Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin

1,5 điểm

* Ví dụ: Cho tấm bảng sau

Tấm bảng

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu

+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin

+ Tấm bảng: Vật mang thông tin

1,5 điểm

Câu 2:

1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

+ Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3:

1,5 điểm

Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :

+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, …

+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.

+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý.

+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người.

+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ VNExpress

VNExpress
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ tienphong.vn

tienphong.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ soha.vn

soha.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ kenh14.vn

kenh14.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ zingnews.vn

zingnews.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ vov.vn

vov.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ afamily.vn

afamily.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ coccoc.com

coccoc.com
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin rồi nhỉ? Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin từ facebook.com

facebook.com
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin

Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
cách Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
hướng dẫn Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin
Công Cụ Nào Sau Đây Không Phải Vật Mang Tin miễn phí

Scores: 4.4 (98 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn