Cộng hòa đại nghị là gì? Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị mới nhất 2023

Cộng hòa đại nghị là gì?

300px Forms of government parliamentary.svg

Các quốc gia theo chế độ Cộng hòa đại nghị trên thế giới. Màu cam: đánh dấu các quốc gia có tổng thống không có quyền hành pháp. Màu lục: các quốc gia có tổng thống có quyền hành pháp liên kết với nghị viện. Màu đỏ: các quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến

Cộng hòa đại nghị hay cộng hòa nghị viện là một hình thức cộng hòa mà nguyên thủ quốc gia được bầu ra và quốc gia đó có một nghị viện mạnh và các thành viên chính của bộ phận hành pháp được chọn ra từ nghị viện đó.

Ngược lại với nền cộng hòa tổng thống và nền cộng hòa bán tổng thống, tổng thống ở những quốc gia có nền Cộng hòa đại nghị thường không có quyền hành pháp rộng lớn bởi vì nhiều quyền trong đó được trao cho người đứng đầu chính phủ (thường được gọi là thủ tướng). Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ và nguyên thủ quốc gia có thể là một chức vụ ở nền cộng hòa đại nghị (như ở Cộng hòa Nam Phi và Botswana), nhưng tổng thống vẫn được bầu theo một cách gần tương tự đối với nhiều nước theo hệ thống Westminster. Có một số trường hợp cá biệt, theo luật, tổng thống được có quyền hành pháp để điều hành công việc hàng ngày của chính phủ (ví dụ Phần Lan hay Ireland) nhưng thông thường họ không dùng những quyền này. Do đó, một số nền cộng hòa đại nghị được xem như là một chế độ bán tổng thống nhưng hoạt động dưới quyền nghị viện.

Lịch sử phát triển

Điển hình, nền cộng hòa đại nghị là những quốc gia trước đây theo chế độ quân chủ lập hiến mà người đứng đầu nhà nước cho đến nay là quốc vương (và trong trường hợp Khối Thịnh vượng chung Anh, trước đây được một toàn quyền – Governor General – đại diện) đang được thay thế bằng một tổng thống không có quyền hành pháp. Cũng có nhiều nền cộng hòa đại nghị một thời đã là nhà nước đơn đảng như ở khối Đông Âu hay Liên Xô.

Ghi chú


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cộng_hòa_đại_nghị&oldid=47102188”

Từ khóa: Cộng hòa đại nghị

cộng hòa đại nghị
cộng hòa đại nghị là gì
chính thể cộng hòa đại nghị
cộng hoà đại nghị
hình thức chính thể cộng hòa đại nghị
chính the cộng hòa đại nghị
cộng hòa dân chủ đại nghị
cộng hòa đại nghị la gì
các nước cộng hòa đại nghị
chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là
cộng hòa nghị viện
coộng hòa đại nghị
các quốc gia thuộc chính thể cộng hòa đại nghị
cong hoa dai nghi
đại nghị là gì
trong chính thể cộng hòa đại nghị
chính thể cộng hoà đại nghị
nhà nước nào có chính thể cộng hòa đại nghị
các nước theo cộng hòa đại nghị
các nước theo chính thể cộng hòa đại nghị
đại nghị
dân chủ đại nghị là gì
chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:
chính thể cộng hòa đại nghị là gì
cộng hoà đại nghị là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO uy tín giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4 (80 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn