Cửa hàng chuyên doanh là gì? Tìm hiểu về cửa hàng chuyên doanh mới nhất 2023

Cửa hàng chuyên doanh là gì?

Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ về các cửa hàng chuyên doanh bao gồm cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.

Cửa hàng chuyên doanh cạnh tranh với các loại cửa hàng khác như cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp, siêu thị và cửa hàng đa dạng. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng độc lập không có chi nhánh.

Xem thêm

  • Tập trung bán lẻ


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cửa_hàng_chuyên_doanh&oldid=64157846”

Từ khóa: Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng chuyên doanh

cửa hàng chuyên doanh là gì
cửa hàng chuyên doanh
chuyên doanh là gì
cửa hàng là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (192 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn