Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Việt Nam) là gì? Cục Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (VTV) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp thông tin đa dạng, phong phú và chính xác cho công chúng, VTV đã và đang trở thành một trong những đơn vị truyền thông hàng đầu của đất nước. VTV có hệ thống phát sóng rộng khắp cả nước và được truyền hình trực tuyến trên internet, đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khán giả. Với đội ngũ nhân viên tài năng và nhiệt huyết, VTV luôn cố gắng nâng cao chất lượng phát sóng và thực hiện các chương trình có tính cộng đồng cao, góp phần phát triển nền truyền thông của Việt Nam.

Cục Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử

Cục Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử (tên gọi viết tắt là Bộ TT&TT) là cơ quan chuyên trách của Chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý và điều hành các lĩnh vực liên quan đến thông tin, truyền thông, viễn thông và phát thanh truyền hình trên toàn quốc. Các chức năng chính của Bộ TT&TT bao gồm:

– Điều hành, quản lý và chuyển đổi cơ cấu hệ thống viễn thông, phát triển và quản lý các ứng dụng, dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.
– Điều chỉnh, quản lý và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình.
– Tăng cường cơ sở hạ tầng viễn thông, đưa ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông.
– Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực thông tin truyền thông và viễn thông.

Bộ TT&TT còn có các đơn vị trực thuộc như Tổng Cục Viễn Thông, Tổng Cục Bưu Chính, Cục Quản lý Thông tin phát thanh truyền hình, Cục Quản lý Không gian số,… để đảm bảo hoạt động của ngành thông tin và truyền thông được diễn ra một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

ông Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Phần 2)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Việt Nam)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
120px Logo B%E1%BB%99 Th%C3%B4ng tin v%C3%A0 Truy%E1%BB%81n th%C3%B4ng
Tên viết tắt ABEI
Thành lập 28/6/2008
Loại Cơ quan nhà nước
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Trụ sở chính Số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy
Vị trí
 • Hà Nội 23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Cục trưởng
Lê Quang Tự Do
Chủ quản
Bộ Thông tin và Truyền thông
Trang web https://abei.gov.vn/

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (tiếng Anh: Authority of Broadcasting and Electronic Information, viết tắt là ABEI) là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm: phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được thành lập ngày 28/6/2008, theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thành lập Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (tiền thân của Cục hiện nay).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được quy định tại Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 7/7/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 948/QĐ-BTTTT về sửa đổi Quyết định số 698/QĐ-BTTTT.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Điều 2, Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo phân công của Bộ trưởng.
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép và trình Bộ trưởng cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; sản xuất kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước; biên tập kênh chương trình nước ngoài; cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; phát sóng quảng bá kênh truyền hình địa phương trên vệ tinh; thiết lập mạng xã hội, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các loại quyết định, giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật.
 • Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; xác nhận thông báo cung cấp trò chơi điện tử trên mạng; chấp thuận việc đăng, phát bài phát biểu trên phát thanh, truyền hình của Trung ương đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
 • Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện lưu chiểu điện tử, kiểm tra báo chí lưu chiểu trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; lưu trữ thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật; phối hợp hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; giải quyết kiến nghị trong lĩnh vực dịch vụ phát thanh, truyền hình.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát hiện và xử lý các thông tin sai trái trên mạng theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình; sản phẩm, dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức giao ban truyền thông xã hội và phối hợp tổ chức giao ban báo chí Ngành Thông tin và Truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Lãnh đạo Cục

 • Cục trưởng: Lê Quang Tự Do
 • Phó Cục trưởng:
 1. Nguyễn Hà Yên

Cơ cấu tổ chức

(Theo Điều 1, Quyết định số 948/QĐ-BTTTT ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước

 • Văn phòng
 • Phòng Phát thanh, Truyền hình
 • Phòng Thông tin điện tử
 • Phòng Quản lý dịch vụ

Đơn vị sự nghiệp

 • Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tham khảo

Xem thêm

 • Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)

Liên kết ngoài

 • Trang web chính thức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cục_Phát_thanh,_truyền_hình_và_thông_tin_điện_tử_(Việt_Nam)&oldid=69150322”

Scores: 4.3 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn