Cục Thương Mại Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin (update 2023)

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (VECITA) là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập năm 2002 với nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử cũng như kinh tế số tại Việt Nam. VECITA đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh sự tăng trưởng của thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam qua các chương trình và dự án điển hình như Cổng thông tin thương mại điện tử, Chuỗi giá trị thương mại điện tử và Kênh thương mại điện tử quốc gia. VECITA cũng thường xuyên tư vấn cho Chính phủ và các doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách và quản lý hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số. Từ những nỗ lực của VECITA, thương mại điện tử và kinh tế số ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và tiềm năng của ngành này càng ngày càng được khai thác và phát triển.

Cục Thương Mại Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin

Cục Thương Mại Điện Tử Và Công Nghệ Thông Tin là một cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương của Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý, điều hành, định hướng, thúc đẩy, phát triển và bảo vệ hoạt động thương mại điện tử và công nghệ thông tin ở Việt Nam. Cục có tầm nhìn trở thành tổ chức đóng vai trò quản lý và phát triển thị trường thương mại điện tử và công nghệ thông tin hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Các chức năng chính của Cục bao gồm: xây dựng chính sách, quản lý hoạt động, đào tạo và tư vấn, cải tiến môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ thông tin.

Review ngành thương mại điện tử "CÓ TÂM"| mức LƯƠNG thương mại điện tử| Người yêu mới

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Việt Nam)

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Tên viết tắt iDEA
Loại Cơ quan nhà nước
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Mục đích Quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số
Trụ sở chính Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm
Vị trí
 • Hà Nội 23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Cục trưởng
Lê Hoàng Oanh
Chủ quản
Bộ Công Thương
Trang web https://idea.gov.vn/

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (tiếng Anh: Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency, viết tắt là iDEA) là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được quy định tại Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 2/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Điều 2, Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 2/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và kinh tế số sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động thương mại điện tử; phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; dịch vụ công trực tuyến và phát triển chính phủ điện tử; về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử và kinh tế số.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Lãnh đạo Cục

 • Cục trưởng: Lê Hoàng Oanh
 • Phó Cục trưởng:
 1. Nguyễn Thế Quang
 2. Lại Việt Anh
 3. Nguyễn Thị Minh Huyền

Cơ cấu tổ chức

(Theo Điều 3, Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 2/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Các đơn vị giúp việc Cục trưởng

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Chính sách
 • Phòng Hợp tác quốc tế
 • Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
 • Phòng Kinh tế số
 • Phòng Chính phủ số

Các đơn vị sự nghiệp

 • Trung tâm Phát triển thương mại điện tử
 • Trung tâm Tin học và Công nghệ số

Tham khảo

Xem thêm

 • Bộ Công Thương (Việt Nam)
 • Thương mại điện tử
 • Kinh tế kỹ thuật số

Liên kết ngoài

 • Trang web chính thức của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cục_Thương_mại_điện_tử_và_Kinh_tế_số_(Việt_Nam)&oldid=69878893”

Scores: 4.8 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn