Top 18+ Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên Lịch sử lớp 4 Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên Giải bài tập Lịch sử 4 trang 40

Bạn đang tìm kiếm về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên Lịch sử lớp 4 Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên Giải bài tập Lịch sử 4 trang 40

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 40, 41, 42 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

  • Thời nhà Trần, 3 lần quân Mông – Nguyên xâm lược nước ta.
  • Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long.
  • Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, nhưng không tìm thấy một bóng người, một chút lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm một mỏi và đói khát.
  • Sau ba lần đại bại, quân Mông – Nguyên không dám sang xâm lược nước ta nữa.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 42

Câu 1

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Khi quân Mông – Nguyên tràn vào nước ta, lo nghĩ trước sức mạnh của quân xâm lược, vua Trần đã hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay nên hoà. Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, vua Trần mời các bô lão cả nước về kinh đô Thăng Long, ở điện Diên Hồng, để hỏi kế đánh giặc. Trả lời câu hỏi của vua: “Nên đánh hay nên hoà?”, điện Diên Hồng vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão: “Đánh!”. Ý chí quyết chiến với giặc đã được toàn dân hưởng ứng. Trần Hưng Đạo, người chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến, đã viết Hịch tướng sĩ, trong đó có câu: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”. Lời Hịch đã khích lệ mọi người. Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông cổ).

Câu 2

Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

Trả lời:

Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long. Đây là kế “vườn không nhà trống”.

Câu 3

Em hãy sưu tầm các mẩu chuyện kể về tấm gương yêu nước của Trần Quốc Toản trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Trả lời:

Câu chuyện: Bóp nát quả cam

Năm đó, giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Sáng nay, biết vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sang đến trưa, vẫn không được gặp, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống biển. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

– Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.
Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xoè bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ VNExpress

VNExpress
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ soha.vn

soha.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ vov.vn

vov.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ afamily.vn

afamily.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ coccoc.com

coccoc.com
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên từ facebook.com

facebook.com
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên

Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
cách Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
hướng dẫn Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên
Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông Nguyên miễn phí

Scores: 4.6 (107 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn