Top 18+ Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Bạn đang tìm kiếm về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)?

A. Vô sản với tư sản.

B. Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào:

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Xuất khẩu.

D. Thủ công nghiệp.

Câu 4. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm chính quyền ở các quốc gia:

A. Đức, Pháp, Nhật.

B. Đức, Tây Ban Nha, Italia.

C. Đức, Italia, Nhật.

D. Đức, Áo- Hung.

Câu 5. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì?

A. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động Pháp

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương

C. Trút gánh nặng sang các nước thuộc địa

D. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở Pháp và các nước thuộc địa

Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam :

A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân

B. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố các phong trào đấu tranh

C. Mâu thuẫn giai cấp ngày càng thêm gay gắt

D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm

Câu 7. Chính sách quan trọng nào của nước ta đã giúp nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào cuối thế kỉ XX?

A. Chính sách dân số

B. Công cuộc Đổi mới

C. Chính sách giao đất, giao rừng cho người dân

D. Chính sách xuất khẩu lao động

Câu 8. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

A. Do sự khác biệt về thái độ của các nước với trật tự Vécxai – Oasinhtơn

B. Do sự khác biệt về tiềm lực kinh tế

C. Do sự khác biệt về yếu tố lịch sử

D. Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ

Câu 9. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì?

A. Thiếu nhan công để sản xuất

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất.

Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

A. Do Nhật Bản có quá ít thuộc địa, thiếu nguyên liệu và thị trường

B. Do tâm lý bất mãn và muốn phá bỏ hệ thống Vécxai- Oasinhtơn

C. Do ảnh hưởng truyền thống quân phiệt

D. Do sự dung dưỡng các thế lực phát xít của Mĩ, Anh, Pháp

Câu 11. Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì?

A. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp.

B. Khủng hoảng tài chính

C. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp

D. Khủng hoảng về ngoại thương

Câu 12. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã để lại hậu quả gì đối với nền hòa bình thế giới?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản

B. Phong trào đấu tranh của quần chúng dâng cao

C. Đào sâu khoảng cách giữa các nước tư bản

D. Chủ nghĩa phát xít ra đời, nguy cơ chiến tranh thế giới đến gần

Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản

B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản

C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn

D. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản

Câu 14. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì?

A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài

B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước

D. Tiến hành cải cách kinh tế – xã hội ở trong nước

Câu 15. Các nước tìm lối thoát khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng những hình thức thống trị mới là:

A. Nhật Bản, Pháp, Đức

B. I-ta-li-a, Anh, Đức

C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

D. Mĩ, Nhật Bản, Pháp

Câu 16. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng cách nào?

A. Tiến hành những cải cách kinh tế – xã hội

B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít

C. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân

D. Mở rộng giao lưu kinh tế với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

Câu 17. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài gần bao nhiêu năm?

A. 3 năm

B. 4 năm

C. 5 năm

D. 6 năm

Câu 18. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 diễn ra trầm trọng nhất là vào năm:

A. 1929

B. 1930

C. 1931

D. 1932

Câu 19. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 không phải là:

A. lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tư bản

B. chấm dứt thời kì ổn định của chủ nghĩa tư bản

C. hình thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

D. chấm dứt thời kì tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản

Câu 20. Ngành kinh tế nào ở Đức bị tác động nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Dịch vụ du lịch

D. Giao thông vận tải

Câu 21. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đối với nước Đức?

A. Hàng chục triệu nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa

B. Số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người

C. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng

D. Mâu thuân xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng

Câu 22. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào :

A. Tháng 9 năm 1929

B. Tháng 10 năm 1929

C. Tháng 11 năm 1929

D. Tháng 12 năm 1929

Câu 23. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực nào :

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Thương mại

D. Tài chính ngân hàng

Câu 24. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm:

A. 1930

B. 1931

C. 1932

D. 1933

Câu 25. Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là:

A. Tru-man

B. Ai-xen-hao

C. Ken-no-đi

D. Ru-do-ven

Câu 26. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?

A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém

B. Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người

C. Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn

D. Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước

Câu 27. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Nhật Bản xảy ra trầm trọng, nhất là trong lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp

B. Tài chính ngân hàng

C. Thương mại, dịch vụ

D. Nông nghiệp

Câu 28. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Nhật Bản đạt đến đỉnh điểm vào năm:

A. 1929

B. 1930

C. 1931

D. 1932

Câu 29. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1931 ở Nhật Bản?

A. Số công nhân thất nghiệp lên tới 3 triệu người

B. Nông dân bị phá sản, mất mùa và đói kém

C. Hàng chục nghìn nhà máy, xí nghiệp ở Nhật Bản phải đóng cửa

D. Mâu thuẫn xã hội và các cuộc đấu tranh của những người lao động diễn ra quyết liệt

Câu 30. Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào đầu thập niên 30 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương:

A. cải cách kinh tế – xã hội

B. quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

C. nhờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài

D. đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa

Câu 31. Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

A. Thực hiện chính sách cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại,…

B. Tiến hành trợ giá nông sản, hỗ trợ khôi phục sản xuất công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp trên phạm vi cả nước

C. Quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị truờng tiêu thụ

D. Chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài

Câu 32. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thế giới là:

A. Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu

B. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C. Nạn thất nghiệp tràn lan

D. Sản xuất đình đốn

Câu 33. Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào?

A. Cải cách kinh tế – xã hội và trút gánh nặng sang thuộc địa

B. Cải cách kinh tế – xã hội, tăng cường bóc lột nhân dân lao động

C. Cải cách kinh tế – xã hội hoặc phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Phát xít hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Câu 34. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?

A. Chính sách “thắt lưng buộc bụng”

B. Chính sách mới

C. Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Chính sách trung lập

Câu 35. Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là:

A. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân lao động

B. thợ thủ công thất nghiệp, hiệu buôn đóng cửa

C. công nhân bị sa thải, cắt giảm lương, đời sống khó khăn

D. nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi

Câu 36. Hậu quà bao trùm về mặt xã hội mà cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 gây ra là gi?

A. Nông dân phải chịu thuế cao, lãi nặng, bị chiếm đoạt ruộng đất, cuộc sống bần cùng.

B. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.

C. Nhiều công nhân, viên chức bị sa thải, thợ thủ công thất nghiệp.

D. Số động tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Câu 37. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

A. Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào tất cả các nước thuộc địa.

B. Đời sống nhân dân thuộc địa càng cơ cực, đói khổ.

C. Kinh tế suy sụp tiêu điều, phụ thuộc vào kinh tế Pháp.

D. Kinh tế chịu đựng hậu quả nặng nề, đời sống nhân dân khổ cực.

Câu 38. Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bằng cách

A. tiến hành cải cách kinh tế – xã hội, thực hiện dân chủ.

B. gây chiến tranh, xâm chiếm thuộc địa, mở rộng ảnh hưởng.

C. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

D. đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.

Câu 39. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là gì?

A. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, tù túng

B. Trong các nước tư bản chủ nghĩa hình thành hai lò lửa trước chiến tranh thế giới thứ hai

C. Lạm phát phi mã, nhà nước không kiểm soát được tài chính

D. Xã hội rối loạn, trộm cắp diễn ra khắp nơi

Câu 40. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là:

A. hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923.

C. mâu thuẫn giữa các nước tư bản.

D. sản xuất thiếu kế hoạch, không tương xứng với sự cải thiện đời sống của đa số nhân dân, “cung vượt quá cầu”.

Câu 41. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bùng nổ đầu tiên ở:

A. Đức

B. Anh

C. Pháp

D. Mĩ

Câu 42. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

A. Do sự khác biệt về thái độ của các nước với trật tự Vécxai – Oasinhtơn

B. Do sự khác biệt về tiềm lực kinh tế

C. Do sự khác biệt về yếu tố lịch sử

D. Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ

Câu 43. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã:

A. không tác động, ảnh hưởng gì đến nước Đức.

B. tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

C. giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức, làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức ngày càng trầm trọng.

D. làm cho phong trào công nhân Đức phát triển nhanh chóng.

Câu 44. Để thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), giới cầm quyền Đức đã:

A. thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội.

B. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh tế chính.

C. tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng, phân biệt chủng tộc, phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

D. thành lập Mặt trận Nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 45. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ do:

A.Sản xuất ồ ạt khủng hoảng kinh tế thừa

B.Chạy theo lợi nhuận

C.Cung vượt quá xa cầu

D.A, B, C

Câu 46. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào:

A.Công nghiệp

B.Tài chính ngân hàng

C.Xây dựng

D.Thương nghiệp

Câu 47. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 – 1933) :

A. Thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng.

B. Nhiều ngành công nghiệp chỉ sử dụng 60 – 80% công suất, nạn thất nghiệp thường xuyên xảy ra, sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận, phát triển không đồng bộ, mất cân đối giữa cung và cầu.

C. Sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế của các nước tư bản Anh, Pháp, Đức.

D. Các tư bản châu Âu không trả nợ cho Mĩ.

Câu 48. Khủng hoảng kinh tế của Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực:

A. Công nghiệp nặng

B. Công nghiệp quân sự

C. Tài chính, ngân hàng

D. Nông nghiệp.

Câu 49. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã gây ra hậu quả gì cho xã hội Nhật Bản

A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém; công nhân thất nghiệp tới 3 triệu người.

B. Các ngân hàng bị phá sản.

C. Hàng hóa và nông phẩm sản xuất ra không xuất khẩu được.

D. Nguyên liệu, nhiên liệu khan hiếm.

Câu 50. Để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã chủ trương:

A. quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

B. thực hiện chế độ chuyên chế độc tài phát xít giống như nước Đức.

C. thực hiện Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-đơ-ven.

D. thực hiện nền dân chủ, mở cửa, ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Câu 51. Tại sao Đức, Ý, Nhật Bản lại theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế?

A. Vì cay cú sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường

C. Vì phát xít hóa bộ máy nhà nước mới tập trung được sức mạnh để khôi phục kinh tế

D. Đó là những nước quân phiệt hiếu chiến

Câu 52. Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là gì?

A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.

B. Giảm giá sản phẩm để kích thích tiêu dùng.

C. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp trong 1 thời gian ngắn.

D. Tiến hành cải cách kinh tế -xã hội.

Câu 53. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 :

A. Khủng hoảng thừa, trong thời gian ngắn.

B. Khủng hoảng thừa, kéo dài nhất.

C. Khủng hoảng có quy mô toàn thế giới.

D. Khủng hoảng thiếu, trầm trọng nhất.

Câu 54. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã gây ra hậu quả gì đối với xã hội Việt Nam ?

A. Làm gia tăng các mâu thuẫn trong xã hội

B. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động

C. Thúc đẩy các phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển

D. Làm gia tăng các hoạt động khủng bố của thực dân Pháp

Câu 55. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực nào ?

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Xuất khẩu.

D. Thủ công nghiệp.

đáp án Trắc nghiệm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 29 C
Câu 2 C Câu 30 B
Câu 3 A Câu 31 D
Câu 4 C Câu 32 B
Câu 5 D Câu 33 C
Câu 6 A Câu 34 B
Câu 7 B Câu 35 A
Câu 8 D Câu 36 B
Câu 9 B Câu 37 D
Câu 10 D Câu 38 C
Câu 11 B Câu 39 B
Câu 12 D Câu 40 D
Câu 13 B Câu 41 D
Câu 14 D Câu 42 D
Câu 15 C Câu 43 C
Câu 16 B Câu 44 C
Câu 17 B Câu 45 D
Câu 18 D Câu 46 B
Câu 19 C Câu 47 B
Câu 20 B Câu 48 D
Câu 21 A Câu 49 A
Câu 22 B Câu 50 A
Câu 23 D Câu 51 B
Câu 24 C Câu 52 A
Câu 25 D Câu 53 B
Câu 26 D Câu 54 B
Câu 27 D Câu 55 A
Câu 28 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ VNExpress

VNExpress
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ soha.vn

soha.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ vov.vn

vov.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ afamily.vn

afamily.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ coccoc.com

coccoc.com
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 rồi nhỉ? Nội dung Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 từ facebook.com

facebook.com
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
cách Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
hướng dẫn Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933
Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Năm 1929 Đến Năm 1933 miễn phí

Scores: 4.4 (131 votes)

Có thể bạn quan tâm  Những Kết Bài Nghị Luận Văn Học Hay Nhất Các công thức kết bài Ngữ Văn 9 (18 mẫu) Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Văn

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn