Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai

Bạn đang tìm kiếm về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai hữu ích với bạn.

1. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai diễn ra từ ngày 10/4 – 30/4/2022, với 3 đợt thi, nhằm tìm hiểu lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh. Cụ thể thời gian thi của 3 đợt như sau:

  • Đợt 1: Bắt đầu từ 09h00 ngày 10/4, kết thúc vào 15h00 ngày 16/4/2022.
  • Đợt 2: Bắt đầu từ 09h00 ngày 17/4 kết thúc vào 15h00 ngày 23/4/2022.
  • Đợt 3: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 24/4 kết thúc vào 15h00 ngày 30/4/2022.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi đợt 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an  tỉnh Lào Cai

Câu 1: Năm 1955, Ty Công an Lào Cai có bao nhiêu chi bộ, bao nhiêu đảng viên?

A. 01 chi bộ với hơn 32 đảng viên
B. 02 chi bộ với hơn 70 đảng viên
C. 01 chi bộ với hơn 27 đảng viênholder
D. 02 chi bộ với hơn 34 đảng viên

Câu 2: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã bầu ra bao đồng chí vào Ban chấp hành, vào Ban thường vụ ?

A. Đại hội đã bầu ra 24 đồng chí vào Ban chấp hành, 8 đ/c vào Ban thường vụ
B. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụholder
C. Đại hội đã bầu ra 22 đồng chí vào Ban chấp hành, 6 đ/c vào Ban thường vụ
D. Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ

Câu 3: Đại hội lần thứ VII Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1967 – 1970 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Long
B. Đồng chí Trần Bộc
C. Đồng chí Trần Kim Chiếnholder
D. Đồng chí Phạm Kham

Câu 4: Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1986 – 1991 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnh
B. Đồng chí Hà Tuấtholder
C. Đồng chí Trịnh Văn Được
D. Đồng chí Đặng Khuynh

Câu 5: Ngày 02 tháng 5 năm 1954, chi bộ Công an đã ra công khai hoạt động trước quần chúng, với bao nhiêu đảng viên?

A. 49 đảng viên
B. 50 đảng viênholder
C. 51 đảng viên
D. 52 đảng viên

Câu 6: Ngày đi vào lịch sử tỉnh Lào Cai như một mốc son quan trọng – ngày giải phóng Lào Cai lần thứ nhất là ngày, tháng năm nào?

A. Ngày 09 tháng 11 năm 1946
B. Ngày 10 tháng 11 năm 1946
C. Ngày 11 tháng 11 năm 1946
D. Ngày 12 tháng 11 năm 1946holder

Câu 7: Đại hội lần thứ X Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1982 – 1986 bầu đồng chí nào làm phó Bí thư?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnhholder
B. Đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh
C. Đồng chí Trịnh Văn Được
D. Đồng chí Đặng Khuynh

Câu 8: Năm 1963 riêng bộ phận cơ quan Ty Công an có bao nhiêu chi bộ và bao nhiêu đảng viên?

A. Ty Công an có 04 chi bộ với hơn 60 đảng viên
B. Ty Công an có 05 chi bộ với hơn 60 đảng viênholder
C. Ty Công an có 06 chi bộ với hơn 60 đảng viên
D. Ty Công an có 07 chi bộ với hơn 60 đảng viên

Câu 9: Theo yêu cầu của An ninh miền Nam, Ty Công an Lào Cai đã cử bao nhiêu đợt và bao nhiêu đồng chí tăng cường cho miền Nam vào các năm 1972, 1973, tháng 3 năm 1975?

A. 03 đợt gồm 37 đồng chí
B. 04 đợt gồm 36 đồng chí
C. 05 đợt gồm 35 đồng chíholder
D. 02 đợt gồm 30 đồng chí

Câu 10: Đại hội lần thứ II Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1953 – 1957 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Kim Chiếnholder
B. Đồng chí Trần Long
C. Đồng chí Phạm Kham
D. Đồng chí Phạm Cao Sáng

Câu 11: Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2000 – 2005) đã bầu ra bao đồng chí vào Ban chấp hành, vào Ban thường vụ?

A. Đại hội đã bầu ra 18 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ
B. Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban chấp hành, 8 đ/c vào Ban thường vụ
C. Đại hội đã bầu ra 16 đồng chí vào Ban chấp hành, 6 đ/c vào Ban thường vụ
D. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ

Câu 12: Ngày 16 tháng 9 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 150/QĐ-BNV về quy định tổ chức bộ máy Công an tỉnh Lào Cai. Đồng chí nào chỉ định giữ chức Quyền Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnh
B. Đồng chí Giàng Seo Dínholder
C. Đồng chí Trịnh Văn Được

Câu 13: Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc
B. Đồng chí Hoàng Ngọc Thành
C. Đồng chí Đinh Tiến Quân
D. Đồng chí Lưu Hồng Quảng

Câu 14: Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1970 – 1976 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Long
B. Đồng chí Trần Bộc
C. Đồng chí Trần Kim Chiến
D. Đồng chí Phạm Kiểmholder

Câu 15: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 1996 – 2000 đã bầu đồng chí nào làm Ủy viên?

A. Đồng chí Hoàng Công Tế, Hoàng Ngọc Thành
B. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, Hoàng Ngọc Thànhholder
C. Đồng chí Hoàng Công Tế, Đinh Tiến Quân
D. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, Đinh Tiến Quân

Câu 16: Đại hội lần thứ X Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1982 – 1986 diễn ra khi nào?

A. Ngày 22 tháng 9 năm 1982holder
B. Ngày 20 tháng 8 năm 1982
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1982
D. Ngày 22 tháng 6 năm 1982

Câu 17: Đại hội lần thứ I Chi bộ Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1950 – 1953 khai mạc tại đâu?

A. Làng Già, Lục Yên, Yên Báiholder
B. Làng Chanh, Lục Yên, Yên Bái
C. Lào Cai, Lào Cai
D. Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai

Câu 18: Đại hội lần thứ V Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1961 – 1963 diễn ra ngày tháng năm nào?

A. Tháng 4 năm 1961
B. Tháng 5 năm 1961
C. Tháng 6 năm 1961holder
D. Tháng 7 năm 1961

Câu 19: Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Kim Chiến – Nguyên Phó trưởng Ty Công an Lào Cai hy sinh ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 13 tháng 6 năm 1968
B. Ngày 13 tháng 6 năm 1967
C. Ngày 13 tháng 8 năm 1968
D. Ngày 13 tháng 8 năm 1967holder

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555
Lượt xem: 65556555

2. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ VNExpress

VNExpress
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

3. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

4. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

5. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

6. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

7. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

8. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ soha.vn

soha.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

9. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

10. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

11. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

12. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

13. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ vov.vn

vov.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

14. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ afamily.vn

afamily.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

15. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

16. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

17. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ coccoc.com

coccoc.com
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai rồi nhỉ? Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

18. Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai từ facebook.com

facebook.com
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

Câu hỏi về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai

Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
cách Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
hướng dẫn Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai
Cuộc Thi Tìm Hiểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai miễn phí

Scores: 4.8 (170 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn