Top 18+ Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn?

Bạn đang tìm hiểu về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn?

Đặc điểm của quần cư nông thôn là các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian.

Quần cư nông thôn

Quần cư nông thôn

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quần cư thành thị?

A. Các điểm dân cư nằm phân tán theo không gian.

B. Có chức năng sản xuất nông nghiệp.

C. Xuất hiện sớm.

D. Mức độ tập trung dân số cao.

Hai loại hình quần cư chủ yếu là

A. Quần cư tập trung và quần cư riêng lẻ.

B. Quần cư nông thôn và quần cư thành thị.

C. Quần cư cố định và quần cư tạm thời.

D. Quần cư tự giác và quần cư tự phát.

Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây?

A. Công nghiệp và dịch vụ.

B. Nông – lâm – ngư – nghiệp.

C. Công nghiệp và nông –lâm – ngư – nghiệp.

D. Dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp.

Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành:

A. Công nghiệp, nông nghiệp.

B. Công nghiệp, dịch vụ.

C. Nông nghiệp, dịch vụ.

D. Tất cả các ngành đều phát triển.

Đâu không phải là đặc điểm của quần cư thành thị?

A. Phố biến lối sống thành thị.

B. Mật độ dân số cao.

C. Hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ du lịch.

D. Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

Quần cư nông thôn không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có mật độ dân số thấp

B. Sống theo làng mạc, thôn xóm

C. Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư nghiệp

D. Chủ yếu là nhà cao tầng, khu dân cư, biệt thự…

Quần cư nông thôn và quần cư thành thị ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau là do:

A. Quá trình công nghiệp hóa

B. Dân số ngày càng đông

C. Sự gia tăng dân số nhanh đặc biệt là ở nông thôn

D. Kinh tế ở nông thôn ngày càng phát triển

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?

A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng

B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm

C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng

D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm

Tỉ lệ dân nông thôn nước ta có đặc điểm:

A. thấp hơn tỉ lệ dân thành thị.

B. bằng tỉ lệ dân thành thị.

C. cao hơn tỉ lệ dân thành thị.

D. bằng một nửa tỉ lệ dân thành thị.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ VNExpress

VNExpress
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ soha.vn

soha.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ vov.vn

vov.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ afamily.vn

afamily.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ coccoc.com

coccoc.com
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn rồi nhỉ? Nội dung Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn từ facebook.com

facebook.com
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn

Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
cách Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
hướng dẫn Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn
Đặc Điểm Nào Sau Đây Thuộc Quần Cư Nông Thôn miễn phí

Scores: 5 (51 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn