Top 18+ Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Bạn đang tìm kiếm về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Những đại diện nào sau đây thuộc ngành Thân mềm là Bạch tuộc, ốc sên, sò.

Những đại diện nào sau đây thuộc ngành Thân mềm

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất mong phú ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Với số lớn sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ của tàu thuyền (con hà).

Đặc điểm chung của ngành thân mềm là:

– Thân mềm, không phân đốt

– Có vỏ đá vôi, có khoang áo

– Hệ tiêu hóa phân hóa

– Cơ quan di chuyển thường đơn giảm

– Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển

Ngành thân mềm có đặc điểm chung là

A. Thân mềm, cơ thể không phân đốt

B. Có vỏ đá vôi, có khoang áo

C. Hệ tiêu hóa phân hóa

D. Tất cả các đáp án trên

Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai?

A. Thân mềm.

B. Hệ tiêu hóa phân hóa.

C. Không có xương sống.

D. Không có khoang áo.

Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài

A. 700 loài

B. 7000 loài

C. 70000 loài

D. 700000 loài

Loài nào sau đây không thuộc ngành Thân mềm

A. Trai

B. Rươi

C. Hến

D. Ốc

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ VNExpress

VNExpress
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ soha.vn

soha.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ vov.vn

vov.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ afamily.vn

afamily.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ coccoc.com

coccoc.com
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm rồi nhỉ? Nội dung Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm từ facebook.com

facebook.com
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm

Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
cách Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
hướng dẫn Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm
Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Ngành Thân Mềm miễn phí

Scores: 4.8 (65 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Có Đáp Án Và Ma Trận Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 6 Đề thi học kì 1 Toán 7 (Có ma trận, đáp án)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn