Top 18+ Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Bạn đang tìm hiểu về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội chính là một dữ liệu quan trọng để các em cũng như phụ huynh đưa ra sự lựa chọn nguyện vọng của mình tốt nhất, hãy lựa chọn ngành mà bạn thích, đừng đắn đo và hãy thử sức mình. Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo dữ liệu dưới đây nhé:

Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội 2021

Thông tin về trường :

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam. Với nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng quý giá cho các cá nhân và tập thể Trường.

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology

Địa chỉ: Số 01, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách Khoa các năm trước

Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 hình 1
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 hình 2
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 hình 3
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 hình 4
Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 hình 5

Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa năm 2019, không có ngành nào dưới 20 điểm

Tên ngành/chương trình đào tạo Môn chính Điểm chuẩn
Kỹ thuật sinh học Toán 23.40
Kỹ thuật thực phẩm Toán 24.00
Chương trình tiên tiến kỹ thuật thực phẩm Toán 23.00
Kỹ thuật hóa học Toán 22.30
Hóa học Toán 21.10
Kỹ thuật in Toán 21.10
Chương trình tiên tiến kỹ thuật hóa dược Toán 23.10
Công nghệ giáo dục 20.60
Kỹ thuật điện Toán 24.28
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa Toán 26.05
Chương trình tiên tiến điều khiển-tự động hóa và hệ thống điện Toán 25.20
Kinh tế công nghiệp 21.90
Quản lý công nghiệp 22.30
Quản trị kinh doanh 23.30
Kế toán 22.60
Tài chính-ngân hàng 22.50
Chương trình tiên tiến phân tích kinh doanh Toán 22.00
Quản lý công nghiệp-Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) 23.00
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) 20.90
Kỹ thuật điện tử – viễn thông Toán 24.80
Chương trình tiên tiến điện tử – viễn thông Toán 24.60
Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh Toán 24.10
Chương trình tiên tiến hệ thống nhúng thông minh và IoT Toán 24.95
Điện tử-viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) 20.30
Kỹ thuật môi trường Toán 20.20
Tiếng anh KHKT và công nghệ Anh 22.60
Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế Anh 23.20
Kỹ thuật nhiệt Toán 22.30
CNTT: Khoa học máy tính Toán 27.42
CNTT: Kỹ thuật máy tính Toán 26.85
Chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Toán 27.00
CNTT Việt Nhật Toán 25.70
CNTT Global ICT Toán 26.00
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) 20.00
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) 23.25
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) 22.00
Kỹ thuật cơ điện tử Toán 25.40
Kỹ thuật cơ khí Toán 23.86
Chương trình tiên tiến cơ điện tử Toán 24.06
Cơ khí-chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) 21.20
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) 20.50
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) 22.15
Toán-tin Toán 25.20
Hệ thống thông tin quản lý Toán 24.80
Kỹ thuật vật liệu Toán 21.40
Chương trình tiên tiến KHKT vật liệu Toán 21.60
Vật lý kỹ thuật Toán 22.10
Kỹ thuật hạt nhân Toán 20.00
Kỹ thuật ô tô Toán 25.05
Kỹ thuật cơ khí động lực Toán 23.70
Kỹ thuật hàng không Toán 24.70
Chương trình tiên tiến kỹ thuật ô tô Toán 24.23
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) 20.20
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) 20.60
Kỹ thuật dệt – may Toán 21.88

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
BF1 Kỹ thuật Sinh học A00; B00; D07 21.1
BF2 Kỹ thuật Thực phẩm A00; B00; D07 21.7
CH1 Kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 20
CH2 Hóa học A00; B00; D07 20
CH3 Kỹ thuật in A00; B00; D07 20
EE1 Kỹ thuật Điện A00; A01 21
EE2 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa A00; A01 23.9
EE-E8 Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện A00; A01 23
EM1 Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01 20
EM2 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 20
EM3 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.7
EM4 Kế toán A00; A01; D01 20.5
EM5 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 20
EM-NU Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) A00; A01; D01; D07 20
EM-VUW Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) A00; A01; D01; D07 18
ET1 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông A00; A01 22
ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông A00; A01 21.7
ET-E5 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh A00; A01 21.7
ET-LUH Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00; A01; D07 18
EV1 Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07 20
FL1 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ D01 21
FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế D01 21
HE1 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01 20
IT1 Khoa học Máy tính A00; A01 25
IT2 Kỹ thuật Máy tính A00; A01 23.5
IT-E6 Công nghệ thông tin Việt-Nhật A00; A01 23.1
IT-E7 Công nghệ thông tin ICT A00; A01 24
IT-GINP Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) A00; A01; D07; D29 18.8
IT-LTU Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) A00; A01; D07 20.5
IT-VUW Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) A00; A01; D07 19.6
ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 23.25
ME2 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01 21.3
ME-E1 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử A00; A01 21.55
ME-GU Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) A00; A01; D07 18
ME-NUT Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) A00; A01; D07 20.35
MI1 Toán-Tin A00; A01 22.3
MI2 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01 21.6
MS1 Kỹ thuật Vật liệu A00; A01 20
MS-E3 Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu A00; A01 20
PH2 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01 20
PH1 Vật lý kỹ thuật A00; A01 20
TE1 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 22.6
TE2 Kỹ thuật Cơ khí động lực A00; A01 22.2
TE3 Kỹ thuật Hàng không A00; A01 22
TE4 Kỹ thuật Tàu thủy A00; A01 20
TE-E2 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô A00; A01 21.35
TROY-BA Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 18
TROY-IT Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 18
TX1 Kỹ thuật Dệt A00; A01 20
TX2 Công nghệ May A00; A01 20.5

Điểm chuẩn trường đại học Bách khoa Hà Nội Năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
BF1 Kỹ thuật Sinh học A00; B00; D07 25
BF2 Kỹ thuật Thực phẩm A00; B00; D07 25
CH1 Kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 25
CH2 Hóa học A00; B00; D07 25
CH3 Kỹ thuật in A00; B00; D07 21.25
ED1 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A00; A01 22.5
EE-E8 Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện A00; A01 26.25
EE1 Kỹ thuật Điện A00; A01 27.25
EE2 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa A00; A01 27.25
EM-NU Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) A00; A01; D01; D07 20
EM-VUW Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) A00; A01; D01; D07 21.25
EM1 Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01 23
EM2 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 23
EM3 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 24.25
EM4 Kế toán A00; A01; D01 23.75
EM5 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 23.75
ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông A00; A01 25.5
ET-E5 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh A00; A01 25.25
ET-LUH Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00; A01; D07 22
ET1 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông A00; A01 26.25
EV1 Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07 25
FL1 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ D01 24.5
FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế D01 24.5
HE1 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01 24.75
IT-E6 Công nghệ thông tin Việt-Nhật A00; A01 26.75
IT-E7 Công nghệ thông tin ICT A00; A01 26.75
IT-GINP Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) A00; A01; D07; D29 20
IT-LTU Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) A00; A01; D07 23.5
IT-VUW Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) A00; A01; D07 22
IT1 Khoa học Máy tính A00; A01 28.25
IT2 Kỹ thuật Máy tính A00; A01 28.25
IT3 Công nghệ thông tin A00; A01 28.25
ME-E1 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử A00; A01 25.5
ME-GU Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) A00; A01; D07
ME-NUT Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) A00; A01; D07 23.25
ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 27
ME2 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01 25.75
MI1 Toán-Tin A00; A01 25.75
MI2 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01 25.75
MS-E3 Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu A00; A01 22.75
MS1 Kỹ thuật Vật liệu A00; A01 23.75
NE1 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01 23.25
PH1 Vật lý kỹ thuật A00; A01 23.25
TE-E2 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô A00; A01
TE1 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 25.75
TE2 Kỹ thuật Cơ khí động lực A00; A01 25.75
TE3 Kỹ thuật Hàng không A00; A01 25.75
TE4 Kỹ thuật Tàu thủy A00; A01 25.75
TROY-BA Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 21
TROY-IT Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 21.25
TX1 Kỹ thuật Dệt A00; A01 24.5
TX2 Công nghệ May A00; A01 24.5

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngành / Chương trình đào tạo Mã xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Các tổ hợp môn
1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*)
Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 300 A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Kỹ thuật Cơ khí ME2 500
Kỹ thuật Ô tô TE1 220
Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2 90
Kỹ thuật Hàng không TE3 50
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử ME-E1 80
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2 40
2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*)
Kỹ thuật Điện EE1 220 A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa EE2 500
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8 80
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ET1 500
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông ET-E4 40
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh ET-E5 40
Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 40
CNTT: Khoa học Máy tính IT1 260 A00,A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
CNTT: Kỹ thuật Máy tính IT2 180
Công nghệ thông tin Việt-Nhật IT-E6 240
Công nghệ thông tin Global ICT IT-E7 120
Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo IT-E10 40
Toán-Tin MI1 100
Hệ thống thông tin quản lý MI2 60
3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường
Kỹ thuật Hóa học CH1 460 A00,B00, D07(Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Hóa học CH2 80
Kỹ thuật in CH3 30
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược CH-E11 30
Kỹ thuật Sinh học BF1 80
Kỹ thuật Thực phẩm BF2 200
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30
Kỹ thuật Môi trường EV1 120
4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt – May
Kỹ thuật Vật liệu MS1 220 A00, A01, D07 (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) MS-E3 30
Kỹ thuật Nhiệt HE1 250 A00, A01. (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Kỹ thuật Dệt – May TX1 200
Vật lý kỹ thuật PH1 150
Kỹ thuật hạt nhân PH2 30 A00, A01, A02 (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế – Quản lý, Ngôn ngữ Anh
Công nghệ giáo dục ED2 40 A00, A01, D01
Kinh tế công nghiệp EM1 40
Quản lý công nghiệp EM2 100
Quản trị kinh doanh EM3 80
Kế toán EM4 60
Tài chính – Ngân hàng EM5 40
Chuyên ngành tiên tiến Phân tích Kinh doanh EM-E13 30 A00, A01, (Toán là môn chính, nhân hệ số 2)
Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ FL1 150 D01 (Anh là môn chính, nhân hệ số 2)
Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế FL2 60
6. Các chương trình đào tạo quốc tế (có đối tác là các trường ĐH uy tín trên thế giới)*
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) ME-NUT 100 A00, A01, D07
Cơ khí-Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) ME-GU 40
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) ME-LUH 40
Điện tử-Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) ET-LUH 40
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) IT-LTU 70
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) IT-VUW 60
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) IT-GINP 40 A00, A01, D07, D29
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) EM-VUW 40 A00, A01, D01, D07
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) EM-NU 40
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-BA 40
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT 40

#diemchuandhbachkhoa #dhbk2019

Trên đây là điểm chuẩn Đại học Bách khoa qua các năm chi tiết các mã ngành dành cho các em tham khảo, mong rằng các em sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ VNExpress

VNExpress
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ soha.vn

soha.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ vov.vn

vov.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ afamily.vn

afamily.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ coccoc.com

coccoc.com
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn từ facebook.com

facebook.com
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn

Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
cách Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
hướng dẫn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn
Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn miễn phí

Scores: 4.9 (158 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn