Top 18+ Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Bạn đang tìm kiếm về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin HCM 2021

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM 2021

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM 2020

Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét điểm kỳ thi ĐGNL năm 2020 như sau:

Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
Khoa học máy tính 7480101 870
Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) 7480101_TTNT 900
Khoa học máy tính (chất lượng cao) 7480101_CLCA 780
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 780
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(chất lượng cao) 7480102_CLCA 750
Kỹ thuật phần mềm 7480103 870
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) 7480103_CLCA 800
Hệ thống thông tin 7480104 780
Hệ thống thông tin (tiên tiến) 7480104_TT 750
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) 7480104_CLCA 750
Thương mại điện tử 7340122 840
Thương mại điện tử (chất lượng cao) 7340122_CLCA 750
Công nghệ thông tin 7480201 870
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) 7480201_CLCN 750
Khoa học dữ liệu 7480109 830
An toàn thông tin 7480202 850
An toàn thông tin (chất lượng cao) 7480202_CLCA 750
Kỹ thuật máy tính 7480106 820
Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) 7480106_IOT 780
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) 7480106_CLCA 750

Thông tin trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Information Technology

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 52002

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐHQG TPHCM 2019

TÊN NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
Thương mại điện tử 7340122 23.9
Thương mại điện tử (chất lượng cao) 7340122_CLCA 21.05
Khoa học máy tính 7480101 24.55
Khoa học máy tính (chất lượng cao) 7480101_CLCA 22.65
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 23.2
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) 7480102_CLCA 20
Kỹ thuật phần mềm 7480103 25.3
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) 7480103_CLCA 23.2
Hệ thống thông tin 7480104 23.5
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) 7480104_CLCA 21.4
Hệ thống thông tin (tiên tiến) 7480104_TT 17.8
Kỹ thuật máy tính 7480106 23.8
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) 7480106_CLCA 21
Khoa học dữ liệu 7480109 23.5
Công nghệ thông tin 7480201 24.65
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) 7480201_BT 22.9
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) 7480201_CLCN 21.3
An toàn thông tin 7480202 24.45
An toàn thông tin (chất lượng cao) 7480202_CLCA 22

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước

Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 21,2
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 22,4
7480101_CLCA Khoa học máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 20,25
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01 21,2
7480102_CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) A00; A01; D01 18,6
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 23,2
7480103_CLCA Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) A00; A01; D01 21,5
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 21,1
7480104_CLCA Hệ thống thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 19
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A00; A01; D01 17
7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01 21,7
7480106_CLCA Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 18,4
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 22,5
7480201_BT Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00; A01; D01 20,5
7480201_CLCN Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) A00; A01; D01 19
7480201_KHDL Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) A00; A01; D01 20,6
7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01 22,25
7480202_CLCA An toàn thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 20,1

Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 24
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 25.75
7480101_CLCA Khoa học máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 22
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01 24.5
7480102_CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) A00; A01; D01 18
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 27
7480103_CLCA Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) A00; A01; D01 23.25
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 24.5
7480104_CLCA Hệ thống thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A00; A01; D01 18
7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01 24.75
7480106_CLCA Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 20.75
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 25.75
7480201_BT Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00; A01; D01
7480201_CLCN Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) A00; A01; D01
7480201_KHDL Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) A00; A01; D01
7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01 25.5
7480202_CLCA An toàn thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 21

Điểm chuẩn năm 2016:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7520214_CLC Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao A00;A01; D01 20.25
2 7520214 Kỹ thuật máy tính A00;A01; D01 21.75
3 7480299_CLC An toàn thông tin chương trình chất lượng cao A00;A01; D01
4 7480299 An toàn thông tin* A00;A01; D01 22.25
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 23
6 7480104_CLC Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 20
7 7480104_TT Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến A00; A01; D01 20
8 7480104_TMDT Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) A00; A01; D01 21.75
9 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 21.75
10 7480103_CLC Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 21
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 24
12 7480102_CLC Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01
13 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 21.75
14 7480101_CLC Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01
15 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 22.25

Xem thêm: ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG – HCM tuyển sinh 2020

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
Lượt xem: 21112111

2. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ VNExpress

VNExpress
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

3. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

4. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

5. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

6. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

7. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

8. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ soha.vn

soha.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

9. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

10. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

11. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

12. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

13. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ vov.vn

vov.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

14. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ afamily.vn

afamily.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

15. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

16. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

17. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ coccoc.com

coccoc.com
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

18. Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn từ facebook.com

facebook.com
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

Câu hỏi về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn

Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
cách Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
hướng dẫn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Tp.Hcm Điểm Chuẩn miễn phí

Scores: 4.4 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn