Top 18+ Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Bạn đang tìm kiếm về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn theo kế quả thi THPT Quốc gia 2020

Mã ngành Ngành Điểm chuẩn
7140231 Sư phạm tiếng Anh 26.4
7140233 Sư phạm tiếng Pháp 17.72
7140234 Sư phạm tiếng Trung 24.15
7220201 Ngôn ngữ Anh 23.64
7220202 Ngôn ngữ Nga 15.03
7220203 Ngôn ngữ Pháp 20.05
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.53
7220209 Ngôn ngữ Nhật 24.03
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.41
7220214 Ngôn ngữ Thái Lan 22.41
7310601 Quốc tế học 21.76
7310608 Đông phương học 21.58
7220201CLC Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 22.05
7310601CLC Quốc tế học (Chất lượng cao) 21.04
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 23.88
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 24.39
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 23.49

Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:

Mã ngành Ngành Điểm chuẩn
7140231 Sư phạm tiếng Anh 25.73
7140233 Sư phạm tiếng Pháp 21.68
7140234 Sư phạm tiếng Trung 21.23
7310608 Đông phương học 18.77
7220201 Ngôn ngữ Anh 23.55
7220201CLC Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 18.20
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.42
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 24.03
7220202 Ngôn ngữ Nga 18.10
7220209 Ngôn ngữ Nhật 25.20
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 21.80
7220203 Ngôn ngữ Pháp 18.41
7220214 Ngôn ngữ Thái Lan 22.23
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.48
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 23.45
7310601 Quốc tế học 18.40
7310601CLC Quốc tế học (Chất lượng cao) 19.70

Thông tin trường

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ, với sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm Trung tâm Ngoại ngữ khu vực với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Tel: (+84) 236. 3699324

Điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn chính thức được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố:

Mã ngành ĐKXT Tên Trường/ Tên Ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
7140231 Sư phạm tiếng Anh 23,63 N1 >= 8.8;TTNV
7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 16,54 TTNV
7140234 Sư phạm tiếng Trung 22,54 TTNV
7220201 Ngôn ngữ Anh 22,33 N1 >= 7.6;TTNV
7220201CLC Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 20 N1 >= 5.4;TTNV
7220202 Ngôn ngữ Nga 18,13 TTNV
7220203 Ngôn ngữ Pháp 19,28 TTNV
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23,34 TTNV
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 22,05 TTNV
7220209 Ngôn ngữ Nhật 22,86 TTNV
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 21,56 TTNV
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 23,58 N1 >= 8;TTNV
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 22,06 N1 >= 6.8;TTNV
7220214 Ngôn ngữ Thái Lan 20,3 N1 >= 6;TTNV
7310601 Quốc tế học 20,25 N1 >= 5.8;TTNV
7310601CLC Quốc tế học (Chất lượng cao) 19,39 N1 >= 6.6;TTNV
7310608 Đông Phương học 20,89 TTNV

Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng chi tiết các ngành năm 2018:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 21,95
7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D78, D96 17,28
7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D03, D78, D96 20,11
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 20,1
7220201CLC Ngôn ngữ Anh CLC D01 17,89
7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D96 16,69
7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D78, D96 17,48
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D78, D83 21,3
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc CLC D01, D04, D78, D83 19,39
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06 21,63
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật CLC D01, D06 18,98
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D78, D96 21,71
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC D01, D78, D96 19,56
7220214 Ngôn ngữ Thái Lan D01, D15, D78, D96 18,28
7310601 Quốc tế học D01, D09, D78, D96 18,44
7310601CLC Quốc tế học CLC D01, D09, D78, D96 17,46
7310608 Đông phương học D01, D06, D78, D96 18,85

Điểm chuẩn năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 24.75
7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D78, D96 18.75
7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D03, D78, D96 22.25
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.5
7220201CLC Ngôn ngữ Anh CLC D01 19.75
7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D96 18.75
7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D78, D96 20.5
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D78, D83 23.5
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc CLC D01, D04, D78, D83
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06 25
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật CLC D01, D06
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D78, D96 24.25
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC D01, D78, D96
7220214 Ngôn ngữ Thái Lan D01, D15, D78, D96 20.75
7310601 Quốc tế học D01, D09, D78, D96 20.5
7310601CLC Quốc tế học CLC D01, D09, D78, D96 19.25
7310608 Đông phương học D01, D06, D78, D96 20.75

Điểm chuẩn năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7220222 Ngôn ngữ Thái Lan D01; D15; D78; D96
7220213 Đông phương học D01; D06; D78; D96 23
7220212CLC Quốc tế học (CLC) D01; D09; D78; D96 21.75
7220212 Quốc tế học D01; D09; D78; D96 23.5
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D96 26.5
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 28
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D78; D96 24
7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D78; D96 21.25
7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D96 20.25
7220201CLC Ngôn ngữ Anh (CLC) D01 19.75
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 24.25
7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04; D78; D96 21
7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D78; D96 18.25
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 28.75

Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ VNExpress

VNExpress
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ soha.vn

soha.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ vov.vn

vov.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ afamily.vn

afamily.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ coccoc.com

coccoc.com
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 rồi nhỉ? Nội dung Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 từ facebook.com

facebook.com
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020

Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
cách Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
hướng dẫn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020
Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Điểm Chuẩn 2020 miễn phí

Scores: 4.4 (63 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Nhân Vật Tôi Trong Bài Thơ Thể Hiện Thái Độ Soạn bài Bắt nạt [ Soạn văn 6 Kết nối tri thức ]

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn