Top 18+ Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Bạn đang tìm kiếm về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Điểm chuẩn của trường đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2021

Thông tin trường:

Địa chỉ: 236 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3844 3006

Ngày thành lập: 19 tháng 8, 2011

Tham khảo điểm chuẩn trường Tài nguyên môi trường TP.HCM các năm trước:

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020 như sau:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18
7440201 Địa chất học A00, A01, A02, B00 18
7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 18
7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 18
7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 18
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 18
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 18
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00,, A01, A02, B00 18
7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 18
7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 18
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 18
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 18
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 18
7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 18
7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 18
7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, A14, B00 18

– Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông khu vực 3.

– Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Thông tin trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập tại quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 19 – 8 – 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học.

Địa chỉ:  Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở II tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: +84 028 38443 006

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2019

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18.75
7440201 Địa chất học A00, A01, A02, B00 14
7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 14
7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 14
7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 14
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 14
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 17.25
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 14
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00,, A01, A02, B00 14
7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 14
7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 14
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 15
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 14
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 16.25
7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 14
7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 14
7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, A14, B00 14

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Điểm chuẩn năm 2018

Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 16
7440201 Địa chất học A00, A01, B00, A02 15
7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 15
7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 15
7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 15
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 15
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 15
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, A02 15
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, A01, B00, A02 15
7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, B00, A02 15
7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00, A02 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, A02 15
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 15
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 15
7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 15
7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, B00, A14 15

Điểm chuẩn năm 2017

Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 19
7440201 Địa chất học A00, A01, B00, A02 15.5
7440221 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 15.5
7440224 Thuỷ văn học A00, A01, B00, D01 15.5
7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 15.5
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 17
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18.25
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, A02 17
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, A01, B00, A02 15.5
7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, B00, A02 15.5
7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00, A02 15.5
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, A02 18.5
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 15.5
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 18.5
7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 15.5
7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00
7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, B00, A14 15.5

Điểm chuẩn năm 2016

Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 16
7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo* A00; A01; A14; B00 15
7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; A02; B00 17
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 18.25
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; B00; D01 17.25
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 17.5
7110104 Cấp thoát nước A00; A01; A02; B00 17.75
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 25.7
7440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 21.6
7440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 22.5
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; A02; B00 16.5
7440201 Địa chất học A00; A01; A02; B00 17.5
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 19.25
7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 18.5
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 19.25

Trên đây là điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333
Lượt xem: 73337333

2. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ VNExpress

VNExpress
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

3. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

4. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

5. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

6. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

7. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

8. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ soha.vn

soha.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

9. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

10. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

11. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

12. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

13. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ vov.vn

vov.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

14. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ afamily.vn

afamily.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

15. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

16. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

17. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ coccoc.com

coccoc.com
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 rồi nhỉ? Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

18. Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 từ facebook.com

facebook.com
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7333

Câu hỏi về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016

Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
cách Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
hướng dẫn Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016
Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Tphcm Tuyển Sinh 2016 miễn phí

Scores: 4.9 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn