Danh sách cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Sao Vàng là gì? Chi tiết về Danh sách cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Sao Vàng mới nhất 2023

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là các danh sách của những cá nhân, tập thể được tặng, truy tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Danh sách này có thể chưa đầy đủ và có thể được cập nhật bổ sung thêm.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (năm 1958). Riêng trường hợp Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh được xét trao tặng Huân chương Sao Vàng năm 1963 nhưng ông đã từ chối nhận vinh dự này[1][2]. Vì vậy trong danh sách này không liệt kê tên ông.

Danh sách những người Việt Nam được tặng, truy tặng[sửa | sửa mã nguồn]

Họ tên Năm sinh và năm mất Chức vụ cao nhất Năm tặng thưởng
Tôn Đức Thắng 1888-1980 Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1958[3]
Nguyễn Thị Thập 1908-1996 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 1985[4]
Lê Duẩn 1907 – 1986 Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 1986
Trường Chinh 1907 – 1988 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 1986
Phạm Văn Đồng 1906-2000 Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng), Ủy viên Bộ Chính trị 1990[5]
Võ Nguyên Giáp 1911- 2013 Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ chính trị 1992[6]
Võ Chí Công 1912-2011 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCNVN 1992
Nguyễn Hữu Thọ 1910-1996 Chủ tịch Quốc hội, Quyền Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1993[7]
Tố Hữu 1920-2002 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 1994
Văn Tiến Dũng 1917-2002 Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị 1995[8]
Nguyễn Lương Bằng 1904-1979 Phó Chủ tịch nước
Hoàng Quốc Việt 1905-1992 Chủ tịch tổng Công đoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguyễn Duy Trinh 1910-1985 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao
Lê Đức Thọ 1911-1990 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Lê Thanh Nghị 1911-1989 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Phạm Hùng 1912-1988 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Lê Văn Lương 1912-1995 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng
Chu Huy Mân 1913-2006 Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị
Nguyễn Chí Thanh 1914-1967 Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Nguyễn Văn Linh 1915-1998 Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Trần Quốc Hoàn 1916-1986 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Đỗ Mười 1917-2018 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2018
Lê Đức Anh 1920-2019 Đại tướng, Chủ tịch nước CHXHCNVN
Võ Văn Kiệt 1922-2008 Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị 1997[9]
Lê Quang Đạo 1921-1999 Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng 2002[10]
Song Hào 1917-2004 Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 2003[11]
Phạm Văn Xô 1910-2005 Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng 2004[12]
Xuân Thủy 1912-1985 Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 2005[13]
Huỳnh Tấn Phát 1913-1989 Chủ tịch chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2005[14]
Cù Huy Cận 1919-2005 Bộ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 2005[15]
Trần Quốc Hương 1924-2020 Bí thư Trung ương Đảng 2006[16]
Trần Nam Trung 1912-2009 Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1975). 2007[17]
Hoàng Anh 1912-2016 Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 2007[18]
Lê Trọng Tấn 1914-1986 Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng 2007[19]
Nguyễn Chánh 1914-1957 Bí thư Liên khu uỷ, Chính uỷ kiêm Tư lệnh Liên khu V, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ 2007[20]
Đặng Việt Châu 1914-1987 Phó Thủ tướng Chính phủ 2007[18]
Võ Thúc Đồng 1914-2007 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 2007
Hoàng Văn Thái 1915-1986 Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên, Ủy viên Trung ương Đảng 2007[19]
Phan Trọng Tuệ 1917-1991 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang 2007[21]
Nguyễn Đức Tâm 1920-2010 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng 2007[22]
Mai Chí Thọ 1922-2007 Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) 2007[23]
Nguyễn Cơ Thạch 1921-1998 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao 2007[24]
Nguyễn Thanh Bình 1920-2010 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 2007[25]
Trần Kiên 1920-2003 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng 2007[26]
Nguyễn Văn Trân 1917-2018 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội 2007[18]
Đồng Sỹ Nguyên 1923-2019 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 2007[18]
Trần Hữu Dực 1920-2003 Phó Thủ tướng 2007[18]
Trần Quỳnh 1920-2005 Phó Thủ tướng 2007[18]
Nguyễn Côn 1915-? Phó Thủ tướng 2007[18]
Nguyễn Lam 1921-1990 Phó Thủ tướng 2007[18]
Trần Đức Lương 1937- Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước CHXHCNVN 2007
Nguyễn Quyết 1922- Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 2007[19]
Đàm Quang Trung 1921-1995 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng 2007[19]
Đoàn Khuê 1923-1998 Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị 2007[19]
Hoàng Tùng 1920-2010 Bí thư Trung ương Đảng khóa V, Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân (1951-1981). 2007[27]
Trần Quyết 1922-2010 Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 2007[28]
Vũ Oanh 1924- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương. 2007[29]
Lê Khả Phiêu 1931-2020 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2007
Phan Văn Đáng 1918-1997 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 2008[30]
Lê Văn Hiến 1904-1997 Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Lào 2008[31]
Nguyễn Khánh Toàn 1905-1993 Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng khóa III, Thứ trưởng Bộ Giáo dục 2008[32]
Phan Văn Khải 1933-2018 Thủ tướng Chính phủ 2008
Trần Tử Bình 1907-1967 Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc 2008
Hồ Tùng Mậu 1896-1961 Tổng thanh tra chính phủ 2008[33]
Dương Quang Đông 1902-2003 Ủy viên thường vụ Xứ ủy Nam Bộ, Thường trực Hội đồng cung cấp tiền phương của Trung ương Cục miền Nam 2008[34]
Nguyễn Văn Lộc 1914-1979 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 2008[33]
Lê Chưởng 1914-1973 Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục 2008[35]
Trần Danh Tuyên 1911-1997 Xứ ủy viên Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Vật tư, Phó Trưởng ban Ðối ngoại Trung ương 2008 [36]
Trần Quý Hai

(Bùi Chấn)

1913-1985 Trung tướng, Thứ trưởng BQP, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN 2008[37]
Đinh Đức Thiện 1913-1987 Thượng tướng, Thứ trưởng BQP, Bộ trưởng Cơ khí luyện kim, Bộ trưởng Phụ trách dầu khí, 2008
Nguyễn Văn Tạo 1908-1970 Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính phủ Thủ tướng 2009[38]
Trần Văn Quang 1917-2013 Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 2009[39]
Đặng Quân Thụy 1928- Trung tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng 2009[39]
Trần Đăng Ninh 1910-1955 Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng 2009[39]
Nguyễn Thanh Sơn 1910-1996 Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. 2009[39]
Hoàng Trường Minh 1922-1989 Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Dân tộc 2010[40]
Nguyễn Văn Tố 1889-1947 Trưởng ban thường trực Quốc hội đầu tiên 2011[41]
Tôn Quang Phiệt 1900-1973 Phó trưởng ban thường trực Quốc hội 2011[41]
Nguyễn Xiển 1917-1997 Phó chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam 2011[41]
Nguyễn Xuân Linh 1909-1988 Thư ký uỷ ban thường vụ Quốc hội 2011[41]
Nghiêm Xuân Yêm 1913-2001 Phó chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 2011[41]
Huỳnh Thúc Kháng 1876-1947 Quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 2013
Nguyễn Trác 1904-1986 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ 2013
Nguyễn Văn Kỉnh 1916-1981 Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ 2017
Trần Quý Kiên 1911-1965 Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, Phó Ban Tổ chức Trung ương 2018[42]

Danh sách những tập thể được trao tặng[sửa | sửa mã nguồn]

Đơn vị Số lần nhận Năm tặng thưởng Ghi chú
Văn phòng Quốc hội 2006[43]
Đảng Dân chủ Việt Nam 1988 Giải thể
Báo nhân dân
Ngành Kiểm tra Đảng 2008[44]
Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia[45] 2019
Ngành Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đảng 2002
Ban Kinh tế Trung ương Đảng 2002
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng 2003
Tòa án Nhân dân Tối cao 2005
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 2010[46]
Văn phòng Chính phủ 2005
Thành phố Hà Nội 3 lần 1984[47], 2004[48], 2010[49]
Thành phố Hồ Chí Minh 2 lần 1990, 2010[50]
Tỉnh Bến Tre 1985
Tỉnh Vĩnh Phúc 2009
Tỉnh Cà Mau
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 lần 1980[51], 2010
Bộ Văn hóa Thông tin 1995 Từ năm 2007 đã tổ chức lại thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2000
Bộ Nội vụ 2005[52]
Bộ Thủy sản 2007[53] Từ năm 2007 được sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Y tế 2005
Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2006[54]
Ủy ban Dân tộc 2010[55]
Ngành Thanh tra Việt Nam 2010[56]
Lực lượng Báo chí Cách mạng Việt Nam 2010[57]
Quân đội Nhân dân Việt Nam 5 lần 1974, 1979, 1984[47], 1999, 2014[58]
Quân khu 3 2 lần ?, 2010[59]
Quân khu 5 2 lần Năm 2011, Quân khu 5 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2
Quân khu 7 2 lần ?, 2010[60]
Quân khu 9 3 lần ?, ?, 2010
Hải quân Nhân dân Việt Nam 2 lần ?, 2010[61]
Không quân Nhân dân Việt Nam 2013[62]
Bộ đội Biên phòng Việt Nam 2004
Tổng cục Hậu cần 2004[63]
Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) 2004
Binh chủng Công binh 2011
Binh chủng Đặc công 2007
Binh chủng Tăng-Thiết giáp 2009[64]
Đoàn 559 1999
Báo Quân đội Nhân dân 2006
Công an Nhân dân Việt Nam 4 lần 1980[51], 1985, 2000, 2015[65]
An ninh Nhân dân Việt Nam 2 lần 1995, 2006[66]
Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 2003[67]
Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) 2 lần 1995, 2006
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) 2003
Cục Bảo vệ Chính trị I (Bộ Công an) 2008[31]
Công an Thành phố Hà Nội 2010[68]
Ngành Bưu điện Việt Nam 1995 [69]
Ngành Cơ yếu Việt Nam 2005
Ngành Điện Việt Nam 2004[70]
Ngành Than Việt Nam 1996
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia 2005[71]
Thông tấn xã Việt Nam 1995
Đài Tiếng nói Việt Nam 1995
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2 lần 1984[47], 2009[72]
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2 lần Năm 2011, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ II [73]
Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam 2010[74]
Hội Sinh viên Việt Nam 2010[75]
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 2001[76]
Hội Nông dân Việt Nam 2 lần 1988[77], 2010[78]
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1985, 2010[79]
Hội Người cao tuổi Việt Nam 2010[80]
Đại học Quốc gia Hà Nội 2006[81]
Đại học Y Hà Nội 2007
Hội Nhà văn Việt Nam 2007[82]
Hội Mỹ thuật Việt Nam 2007[83]
Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2007[84]
Hội Kiến trúc sư Việt Nam 2008[85]
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 2008[86]
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 2008[87]
Bộ Khoa học và Công nghệ 2010[88]
Ngành Đường sắt Việt Nam 2010
Ngành Địa chất Việt Nam 2010[89]
Ngành Dầu khí Việt Nam 2010[90]
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 2010[75]
Học viện Quân y 2009>
Học viện Chính trị 2011
Học viện An ninh Nhân dân 2011
Học viện Hậu cần 2011
Quân khu 4 2 lần ?, 2010
Quân khu 2 2 lần ?, 2010
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 2011[91]
Dân quân tự vệ (Việt Nam) 2015[92]
Tập đoàn Cao su
Bộ Khoa học và Công nghệ 2010
Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam 2008[93]
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 lần ?, 2010
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 2010
Học viện Lục quân (Việt Nam) 2011
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 2011
Bộ Tư pháp 2010

Danh sách những người nước ngoài được tặng, truy tặng[sửa | sửa mã nguồn]

Họ tên Năm sinh và năm mất Chức vụ cao nhất Năm tặng thưởng
Leonid Ilyich Brezhnev 1906-1982 Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô 1980[51]
Alexei Nikolayevich Kosygin 1904-1980 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô 1980[51]
Mikhail Andreyevich Suslov 1902-1982 Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xô viết Tối cao Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết 1980[51]
Losonczi Pál 1919-2005 Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Hungary 1984[47]
Jambyn Batmönkh 1926-1997 Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ 1986[94]
Heng Samrin 1934- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, 1986[94]
Kaysone Phomvihane 1920-1992 Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1981
Souphanouvong 1909-1995 Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1981
Khamtai Siphandon 1924- Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1993[95]
Choummaly Sayasone 1936- Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2006
Kim Il-sung 1912-1994 Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 1988[96]
Fidel Castro 1926-2016 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba
Samane Vignaket 1927- Chủ tịch Quốc hội Lào 2007
Sisavath Keobounphanh 1928-2020 Thủ tướng Lào 2007
Bounnhang Vorachith 1937- Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2007[97]
Raúl Castro 1931- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba 2018[98]
Quân đội nhân dân Lào 2019

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Hồ Chí Minh, “Lời phát biểu tại kỳ họp thứ Sáu quốc hội khóa II Lưu trữ 2013-03-04 tại Wayback Machine”, trang của Quốc hội Việt Nam. Truy cập 2008-28-10.
 2. ^ “Cuộc đời hoạt động của Bác Hồ”, Báo An Ninh Thủ Đô. Truy cập 2008-28-10.
 3. ^ Người Việt đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng
 4. ^

  “Nguyễn Thị Thập (1908-1996)”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.

 5. ^ Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vị trưởng tôn cao quý của họ Phạm Việt Nam thế kỷ XX Lưu trữ 2011-03-18 tại Wayback Machine.
 6. ^ Vị đại tướng đầu tiên và những kỷ vật vô giá
 7. ^ Quyết định về việc điều chỉnh mức tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao Vàng cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ
 8. ^ “Đại tướng Văn Tiến Dũng, Vị tướng chiến lược”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 9. ^ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
 10. ^ Truy tặng Huân chương Sao vàng cho đồng chí Lê Quang Đạo[liên kết hỏng]
 11. ^ Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Thượng tướng Song Hào
 12. ^ “Phạm Văn Xô – Người cộng sản chân chính”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 13. ^ Truy tặng đồng chí Xuân Thủy Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 14. ^ Trao tặng cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 15. ^ Huy Cận
 16. ^ Đồng chí Trần Quốc Hương được tặng Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 17. ^ Trao tặng đồng chí Trần Nam Trung Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 18. ^ a ă â b c d đ e Trao huân chương cho 15 đồng chí nguyên là lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
 19. ^ a ă â b c “Trao tặng và truy tặng Huân chương Sao Vàng cho nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 20. ^ Tổ chức lễ truy tặng và trao tặng các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội huân chương cao quý
 21. ^ Truy tặng đồng chí Phan Trọng Tuệ Huân chương Sao vàng
 22. ^ Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Đức Tâm
 23. ^ Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Mai Chí Thọ
 24. ^ Truy tặng Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch Huân chương Sao Vàng
 25. ^ Trao Huân chương Sao Vàng tặng đồng chí Nguyễn Thanh Bình[liên kết hỏng]
 26. ^ “Đồng chí Trần Kiên được truy tặng Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 27. ^ Trao tặng đồng chí Hoàng Tùng Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 28. ^ Trao tặng ông Trần Quyết Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 29. ^ “Trao tặng đồng chí Vũ Oanh Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 30. ^ Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Phan Văn Đáng[liên kết hỏng]
 31. ^ a ă Bộ Công an kỷ niệm 60 năm thi đua yêu nước, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy[liên kết hỏng]
 32. ^ “Truy tặng cố giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 33. ^ a ă Truy tặng các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Lộc Huân chương Sao Vàng
 34. ^ “Truy tặng đồng chí Dương Quang Đông Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 35. ^ Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Lê Chưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo[liên kết hỏng]
 36. ^ Truy tặng đồng chí Trần Danh Tuyên Huân chương Sao Vàng
 37. ^ Truy tặng Trung tướng Trần Quý Hai Huân Chương Sao Vàng
 38. ^ “Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 39. ^ a ă â b “Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết truy tặng và trao tặng các cán bộ quân đội Huân chương cao quý”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 40. ^ “Lễ truy tặng Huân chương Sao vàng cho ông Hoàng Trường Minh – nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Dân tộc Trung ương”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 41. ^ a ă â b c “Truy tặng các đồng chí lão thành Huân chương bậc cao”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 42. ^ “Truy tặng Huân chương Sao vàng cho nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2018.
 43. ^ Văn phòng Quốc hội đón nhận Huân chương Sao Vàng
 44. ^ Kiểm tra, giữ gìn kỷ luật là nhiệm vụ của toàn Đảng
 45. ^ “Trao tặng lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia Huân chương sao vàng”.
 46. ^ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận Huân chương Sao vàng
 47. ^ a ă â b Báo cáo công tác của Hội đồng Nhà nước tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa VII
 48. ^ “Hà Nội đón nhận Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 49. ^ Hà Nội đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ ba[liên kết hỏng]
 50. ^ “TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 51. ^ a ă â b c “Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 7”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 52. ^ “Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng của Bộ Nội vụ”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 53. ^ “Ngành thủy sản đón nhận Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 54. ^ Ngành ngân hàng cần đổi mới triệt để hơn nữa
 55. ^ “Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số thành công tốt đẹp”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 56. ^ Ngành thanh tra được tặng Huân chương Sao Vàng
 57. ^ Nhà nước trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Báo chí cách mạng Việt Nam
 58. ^ “Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Sao vàng”.
 59. ^ Quân khu 3 Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao vàng lần 2
 60. ^ “Quân khu 7 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 61. ^ “Hải quân Nhân dân VN – Lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 62. ^ “Quân chủng Phòng không không quân đón nhận huân chương Sao Vàng”.
 63. ^ Tổng cục Hậu cần đón nhận Huân chương Sao Vàng
 64. ^ “Bộ đội Tăng – Thiết giáp đón nhận Huân chương Sao vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 65. ^ “Trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ tư cho lực lượng CAND”.
 66. ^ Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần 2
 67. ^ Lực lượng Cảnh sát nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng
 68. ^ Công an Hà Nội nhận Huân chương Sao Vàng
 69. ^ “Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao Lưu trữ 2006-10-02 tại Wayback Machine”, Báo Bưu điện Việt Nam. Truy cập 2008-28-10.
 70. ^ Ngành điện đón nhận Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 71. ^ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
 72. ^ Tổng LĐLĐVN nhận huân chương sao vàng lần 2
 73. ^ “Kỷ niệm 80 năm Đoàn Thanh niên đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2”.
 74. ^ Trao huân chương Sao Vàng cho lực lượng TNXP
 75. ^ a ă “Tập đoàn Dệt may và Hội Sinh viên VN đón nhận Huân chương Sao vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 76. ^ Đội TNTP HCM được nhận Huân chương Sao Vàng
 77. ^ Hội Nông dân nhận Huân chương Sao vàng lần 2
 78. ^ Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng
 79. ^ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần 2)
 80. ^ Tấm Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 81. ^ ĐHQG Hà Nội: đón nhận Huân chương Sao vàng
 82. ^ Hội Nhà văn VN đón nhận Huân chương Sao Vàng
 83. ^ “Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 84. ^ “50 năm đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 85. ^ “Hội Kiến trúc sư Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 86. ^ “Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011.
 87. ^ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 88. ^ “Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Sao Vàng”. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2011.
 89. ^ Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Địa chất Việt Nam[liên kết hỏng]
 90. ^ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận Huân chương Sao vàng[liên kết hỏng]
 91. ^ “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận Huân chương Sao Vàng”.
 92. ^ “Lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam đón nhận Huân chương Sao Vàng”.[liên kết hỏng]
 93. ^ “Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng (14.12.2008)”.
 94. ^ a ă Báo cáo về công tác của Hội đồng Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VII
 95. ^ Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Khăm-tày Xi-phan-đon
 96. ^ Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên
 97. ^ Tặng Phó Chủ tịch nước Lào Huân chương Sao Vàng[liên kết hỏng]
 98. ^ “Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Cuba Raul Castro”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Huân chương Sao Vàng


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_cá_nhân,_tập_thể_được_trao_tặng_Huân_chương_Sao_Vàng&oldid=64754320”

Từ khóa: Danh sách cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Danh sách cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Danh sách cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Sao Vàng

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO uy tín giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4 (176 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn