Danh Sách Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước (update 2023)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HDGSNN) là tổ chức chuyên môn quyền uy và có trách nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ tại Việt Nam. HDGSNN có thành viên là các giáo sư, giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm và đóng góp nhiều trong lĩnh vực chuyên môn của mình. HDGSNN đồng thời có chức năng đánh giá, xét duyệt các đề tài, dự án nghiên cứu, đào tạo cao học, ủng hộ tài trợ thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học ưu tiên. Từ sự đóng góp và nỗ lực của HDGSNN, giáo dục và khoa học của Việt Nam đang ngày càng phát triển và được đánh giá cao trong khu vực và trên thế giới.

Danh Sách Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước

Hiện tại, danh sách Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước không được công bố công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này có thể được cập nhật tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và khoa học kỹ thuật của Việt Nam.

383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 – VNEWS

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (Việt Nam)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (tên cũ: Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước) là 1 hội đồng quan trọng của ngành giáo dục Việt Nam, là cơ quan có nhiệm vụ, vai trò như trọng tài đề cử, xem xét, thông qua danh sách đề cử, hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

 • Hội đồng Giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm xét xét thông qua danh sách công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
 • Hội đồng Giáo sư nhà nước gồm: Chủ tịch; một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; một Phó Chủ tịch phụ trách các nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; một Phó Chủ tịch phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe; một Phó Chủ tịch phụ trách các nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Nhiệm kỳ của Hội đồng Giáo sư nhà nước là 05 năm;
 • Hội đồng Giáo sư nhà nước có con dấu hình quốc huy, tài khoản riêng và địa điểm làm việc riêng. Kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Hội đồng Giáo sư nhà nước có bộ phận giúp việc là Văn phòng và các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành;
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước; Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Hội đồng giáo sư cơ sở và Văn phòng hội đồng giáo sư nhà nước.
 • Chủ tịch đầu tiên của hội đồng là giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng Giáo sư cơ sở và các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
 2. Tổ chức thu nhận báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học, phân loại hồ sơ của ứng viên do các cơ sở giáo dục đại học đề nghị theo ngành, chuyên ngành khoa học, công khai hồ sơ của ứng viên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và chuyển đến các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
 3. Xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất.
 4. Xét các trường hợp đặc biệt đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; xử lý các trường hợp sai sót, thắc mắc trong quá trình xét của các Hội đồng Giáo sư cơ sở và Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
 5. Xét hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của người đã được công nhận nhưng bị phát hiện là không đủ tiêu chuẩn quy định.
 6. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 7. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc định hướng phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư; chất lượng đào tạo tiến sĩ và tham gia xây dựng chính sách phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Gồm 28 Hội đồng:

 • Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản
 • Hội đồng ngành Cơ học
 • Hội đồng ngành Cơ khí-Động lực
 • Hội đồng ngành Công nghệ thông tin
 • Hội đồng ngành Dược học
 • Hội đồng Điện-Điện tử-Tự động Hóa
 • Hội đồng ngành Giao thông vận tải
 • Hội đồng Giáo dục học
 • Hội đồng liên ngành Hóa học – CN Thực phẩm
 • Hội đồng ngành Khoa học An ninh
 • Hội đồng  ngành Khoa học Quân sự
 • Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ
 • Hội đồng ngành Kinh tế
 • Hội đồng ngành Luật học
 • Hội đồng ngành Ngôn ngữ học
 • Hội đồng liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp
 • Hội đồng ngành Sinh học
 • Hội đồng liên ngành Sử học – Khảo cổ – Dân tộc học
 • Hội đồng ngành Tâm lý học
 • Hội đồng ngành Thủy lợi
 • Hội đồng ngành Toán học
 • Hội đồng liên ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học
 • Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật -Thể dục thể thao
 • Hội đồng ngành Văn học
 • Hội đồng ngành Vật lý
 • Hội đồng liên ngành Xây dựng – Kiến trúc
 • Hội đồng ngành Y học

Thành viên nhiệm kì 2018-2023

 • Chủ tịch Hội đồng
  • GS. TS. Phùng Xuân Nhạ (đến 05/2021)
  • PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn (từ 05/2021)
 • Phó Chủ tịch Hội đồng
  • GS. TSKH. VS. Châu Văn Minh (Phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ)
  • GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn (Phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao)
  • GS. TS. Lê Quang Cường
 • Ủy viên Hội đồng
 1. GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
 2. GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh, ngành Cơ học
 3. GS. TSKH. Bành Tiến Long, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam
 4. GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ, nguyên Giám đốc trung tâm Tính toán hiệu năng cao, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 5. GS. TS. Lê Quan Nghiệm, ngành Y Dược
 6. GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc, Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa năm 2019
 7. GS. TS. Phạm Huy Khang
 8. GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 9. GS. TSKH. Trần Văn Sung
 10. GS. TS. Trần Minh Hưởng, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh
 11. GS. TS. Trần Hữu Phúc
 12. GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 13. GS. TS. Trần Thọ Đạt
 14. GS. TS. Đào Trí Úc
 15. GS. TS. Nguyễn Trọng Giáng
 16. GS. TS. Mai Ngọc Chừ
 17. GS. TS. Bùi Chí Bửu
 18. GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa
 19. GS. TS. Vũ Minh Giang, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử (2016)
 20. GS. TS. Vũ Dũng, Chủ tịch Hội tâm lý học Xã Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023
 21. GS. TS. Trần Thục
 22. GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa
 23. GS. TS. Phạm Văn Đức
 24. GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
 25. GS. TS. Lã Nhâm Thìn
 26. GS. TS. Nguyễn Hữu Đức
 27. GS. TS. Nguyễn Việt Anh
 28. GS. TS. Đặng Vạn Phước

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Chánh văn phòng: ông Trần Anh Tuấn

Bê bối

Đợt phong giáo sư năm 2019

Trong đợt phong giáo sư vào cuối tháng 11 năm 2019, Hội đồng vấp phải sự phản đối của một số ứng viên giáo sư bị đánh trượt mặc dù tổng số điểm công trình nghiên cứu khoa học lọt vào top cao gấp đôi các ứng viên khác và cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn đặt ra. Nguyên nhân do các thành viên hội đồng diễn giải khác nhau về quy định “không hướng dẫn đủ” nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tham khảo

Liên kết ngoài

 • Trang chủ Hội đồng Giáo sư Nhà nước


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hội_đồng_Giáo_sư_Nhà_nước_(Việt_Nam)&oldid=69394953”

Scores: 4.2 (128 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn