Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người là gì? Chi tiết về Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người mới nhất 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

400px Countries by GDP %28PPP%29 per capita in 2017

Bản đồ quốc gia theo GDP (PPP) trên đầu người, dựa trên dữ liệu năm 2017 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Bài viết này gồm một Danh sách quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ quy đổi theo sức mua tương đương (PPP) bình quân đầu người (giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bên trong một quốc gia trong một năm cho trước được chia theo dân số trung bình của cùng năm đó).

Danh sách

International Monetary Fund (2020 estimates)[1] World Bank (2019)[2] Central Intelligence Agency (1993–2017)[3]
Rank Country/Territory Int$
1 23px Luxembourg 112,875
2 23px Flag of Singapore.svg Singapore 95,603
3 23px Flag of Qatar.svg Qatar 91,897
4 23px Flag of Ireland.svg Ireland 89,383
5 15px Flag of Switzerland %28Pantone%29.svg Thụy Sĩ 68,340
6 21px Flag of Norway.svg Norway 64,856
7 23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 63,051
8 23px Flag of Brunei.svg Brunei 61,816
23px Flag of Macau.svg Macau 58,931
9 23px Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates 58,466
23px Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 58,165
10 20px Flag of Denmark.svg Denmark 57,781
11 23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 57,101
12 20px Flag of San Marino.svg San Marino 56,690
13 23px Flag of Austria.svg Austria 55,406
14 21px Flag of Iceland.svg Iceland 54,482
23px Flag of the Republic of China.svg Taiwan 54,020
15 23px Flag of Germany.svg Đức 53,571
16 23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 52,477
17 23px Flag of Australia %28converted%29.svg Australia 50,845
18 23px Flag of Belgium %28civil%29.svg Bỉ 50,114
19 23px Flag of Finland.svg Finland 49,334
20 23px Flag of Bahrain.svg Bahrain 49,057
21 23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 47,569
22 23px Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia 46,273
23 23px Flag of France.svg Pháp 45,454
24 23px Flag of South Korea.svg Hàn Quốc 44,292
25 23px Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 44,288
26 23px Flag of Malta.svg Malta 43,087
27 23px Flag of Kuwait.svg Kuwait 41,735
28 23px Flag of Japan.svg Nhật Bản 41,637
29 23px Flag of New Zealand.svg New Zealand 41,072
30 23px Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic 40,293
31 23px Flag of Italy.svg Italy 40,066
32 21px Flag of Israel.svg Israel 39,126
33 23px Flag of Cyprus.svg Cyprus 39,079
34 23px Flag of Lithuania.svg Lithuania 38,605
35 23px Flag of Slovenia.svg Slovenia 38,506
36 23px Flag of Spain.svg Tây Ban Nha 38,143
37 23px Flag of Estonia.svg Estonia 37,033
23px Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 34,998
38 23px Flag of the Bahamas.svg The Bahamas 33,808
39 23px Flag of Poland.svg Poland 33,739
40 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 33,131
41 23px Flag of Hungary.svg Hungary 32,434
42 23px Flag of Slovakia.svg Slovakia 32,184
43 23px Flag of Latvia.svg Latvia 30,579
44 23px Flag of Romania.svg Romania 30,141
45 23px Flag of Panama.svg Panama 30,034
46 23px Flag of Oman.svg Oman 29,908
47 23px Flag of Greece.svg Greece 29,045
48 23px Flag of Turkey.svg Turkey 28,294
49 23px Flag of Croatia.svg Croatia 27,681
50 23px Flag of Russia.svg Nga 27,394
51 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 27,287
52 23px Flag of Aruba.svg Aruba 27,169
53 23px Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan 26,589
54 23px Flag of Seychelles.svg Seychelles 26,388
55 23px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago 25,964
56 23px Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 23,741
57 23px Flag of Chile.svg Chile 23,455
58 23px Flag of Maldives.svg Maldives 22,965
59 23px Flag of Uruguay.svg Uruguay 21,338
60 23px Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts and Nevis 21,028
61 23px Flag of Mauritius.svg Mauritius 20,719
62 23px Flag of Argentina.svg Argentina 20,370
63 23px Flag of Montenegro.svg Montenegro 19,931
64 23px Flag of Belarus.svg Belarus 19,759
65 23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 19,309
66 23px Flag of Serbia.svg Serbia 18,840
67 23px Mexico 18,804
68 23px Flag of the Dominican Republic.svg Dominican Republic 18,783
69 23px Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua and Barbuda 18,655
70 23px Flag of Thailand.svg Thailand 18,073
71 23px Flag of Equatorial Guinea.svg Equatorial Guinea 17,782
72 23px Flag of Guyana.svg Guyana 17,360
73 23px Flag of the People%27s Republic of China.svg Trung Quốc 17,206
74 23px Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 16,711
75 23px Flag of North Macedonia.svg North Macedonia 16,609
76 23px Flag of Grenada.svg Grenada 16,454
77 23px Flag of Botswana.svg Botswana 16,153
78 20px Flag of Gabon.svg Gabon 15,854
79 23px Flag of Georgia.svg Georgia 15,142
80 23px Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina 14,895
81 23px Flag of Suriname.svg Suriname 14,605
82 23px Flag of Barbados.svg Barbados 14,568
83 22px Flag of Brazil.svg Brazil 14,563
84 23px Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan 14,499
85 23px Flag of Palau.svg Palau 14,159
86 23px Flag of Colombia.svg Colombia 14,137
87 23px Flag of Armenia.svg Armenia 13,735
88 23px Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 13,708
89 21px Flag of Albania.svg Albania 13,651
90 23px Flag of Moldova.svg Moldova 13,253
91 23px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 13,114
92 23px Flag of Egypt.svg Egypt 12,719
93 23px Flag of Ukraine.svg Ukraine 12,710
94 23px Flag of Paraguay.svg Paraguay 12,503
95 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 12,345
96 23px Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent and the Grenadines 12,268
97 23px Flag of Mongolia.svg Mongolia 12,259
98 23px Flag of Dominica.svg Dominica 12,083
99 23px Flag of Bhutan.svg Bhutan 12,058
100 23px Flag of Iran.svg Iran 11,963
101 23px Flag of South Africa.svg South Africa 11,911
102 23px Flag of Lebanon.svg Lebanon 11,562
103 23px Flag of Peru.svg Peru 11,516
104 23px Flag of Fiji.svg Fiji 11,175
105 23px Flag of Algeria.svg Algeria 11,041
21px Flag of Kosovo.svg Kosovo 11,017
106 23px Flag of Vietnam.svg Vietnam 10,755
107 23px Flag of Ecuador.svg Ecuador 10,617
108 23px Flag of Tunisia.svg Tunisia 10,382
109 23px Flag of Jamaica.svg Jamaica 10,221
110 23px Flag of Jordan.svg Jordan 10,007
111 23px Flag of Iraq.svg Iraq 9,952
112 23px Flag of Nauru.svg Nauru 9,875
113 23px Flag of Namibia.svg Namibia 9,537
114 23px Flag of Eswatini.svg Eswatini 8,955
115 23px Flag of the Philippines.svg Philippines 8,574
116 23px Flag of El Salvador.svg El Salvador 8,401
117 22px Flag of Bolivia.svg Bolivia 8,342
118 23px Flag of Guatemala.svg Guatemala 8,267
119 23px Flag of Laos.svg Laos 8,221
120 23px Flag of Morocco.svg Morocco 7,609
121 23px Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan 7,378
122 23px Flag of Cape Verde.svg Cape Verde 6,980
123 23px Flag of Angola.svg Angola 6,978
124 23px Flag of India.svg India 6,284
125 23px Flag of Tonga.svg Tonga 6,074
126 23px Flag of Mauritania.svg Mauritania 5,797
127 23px Flag of Ghana.svg Ghana 5,707
128 23px Flag of Belize.svg Belize 5,695
129 23px Flag of Samoa.svg Samoa 5,547
130 23px Flag of Honduras.svg Honduras 5,538
131 23px Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5,439
132 23px Flag of C%C3%B4te d%27Ivoire.svg Côte d’Ivoire 5,360
133 23px Flag of Myanmar.svg Myanmar 5,179
134 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 5,160
135 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 5,139
136 23px Flag of Djibouti.svg Djibouti 5,074
137 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 5,066
138 23px Flag of Kenya.svg Kenya 4,993
139 23px Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan 4,824
140 23px Flag of Libya.svg Libya 4,746
141 23px Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 4,480
142 23px Flag of Cambodia.svg Cambodia 4,441
143 23px Flag of the Republic of the Congo.svg Republic of the Congo 4,233
144 23px Flag of East Timor.svg Timor-Leste 4,031
145 20px Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea 3,861
146 23px Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé and Príncipe 3,837
147 23px Flag of the Marshall Islands.svg Marshall Islands 3,786
148 23px Flag of Sudan.svg Sudan 3,749
149 23px Flag of Cameroon.svg Cameroon 3,710
150 16px Flag of Nepal.svg   Nepal 3,586
151 23px Flag of Tajikistan.svg Tajikistan 3,560
152 23px Flag of Senegal.svg Senegal 3,463
153 23px Flag of the Federated States of Micronesia.svg Federated States of Micronesia 3,447
154 23px Flag of Benin.svg Benin 3,443
155 23px Flag of Zambia.svg Zambia 3,302
156 23px Flag of the Comoros.svg Comoros 3,014
157 23px Flag of Lesotho.svg Lesotho 2,886
158 23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 2,851
159 23px Flag of Ethiopia.svg Ethiopia 2,772
160 23px Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 2,649
161 23px Flag of Uganda.svg Uganda 2,585
162 23px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 2,583
163 23px Flag of Guinea.svg Guinea 2,516
164 23px Flag of the Solomon Islands.svg Solomon Islands 2,442
165 23px Flag of Mali.svg Mali 2,421
166 23px Flag of Rwanda.svg Rwanda 2,393
167 23px Flag of Guinea Bissau.svg Guinea-Bissau 2,340
168 23px Flag of The Gambia.svg The Gambia 2,239
169 23px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 2,203
170 23px Flag of Kiribati.svg Kiribati 2,126
171 23px Flag of Afghanistan.svg Afghanistan 2,073
172 23px Flag of Yemen.svg Yemen 1,931
173 23px Flag of Eritrea.svg Eritrea 1,824
174 23px Flag of Haiti.svg Haiti 1,728
175 23px Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 1,711
176 23px Flag of Madagascar.svg Madagascar 1,647
177 23px Flag of Togo.svg Togo 1,640
178 23px Flag of Chad.svg Chad 1,618
179 23px Flag of Liberia.svg Liberia 1,536
180 23px Flag of Mozambique.svg Mozambique 1,279
181 18px Flag of Niger.svg Niger 1,253
182 23px Flag of Malawi.svg Malawi 995
183 20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Democratic Republic of the Congo 978
184 23px Flag of the Central African Republic.svg Central African Republic 972
185 23px Flag of South Sudan.svg South Sudan 884
186 23px Flag of Burundi.svg Burundi 783
Rank Country/Territory Int$
23px Flag of Macau.svg Macau 129,103
1 23px Luxembourg 121,293
2 23px Flag of Singapore.svg Singapore 101,376
3 23px Flag of Qatar.svg Qatar 96,491
4 23px Flag of Ireland.svg Ireland 88,241
23px Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Islands (2018) 72,481
5 15px Flag of Switzerland %28Pantone%29.svg Thụy Sĩ 70,989
6 23px Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates 69,901
7 21px Flag of Norway.svg Norway 66,832
8 23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 65,281
9 23px Flag of Brunei.svg Brunei 64,673
23px Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 62,375
10 20px Flag of San Marino.svg San Marino (2018) 60,750
11 21px Flag of Iceland.svg Iceland 60,061
12 20px Flag of Denmark.svg Denmark 59,830
13 23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 59,687
23px Flag of Bermuda.svg Bermuda (2013) 59,483
14 23px Flag of Austria.svg Austria 59,111
15 23px Flag of Germany.svg Đức 56,052
16 23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 55,815
23px Flag of the Republic of China.svg Taiwan 55,078
17 23px Flag of Belgium %28civil%29.svg Bỉ 54,545
18 23px Flag of Australia %28converted%29.svg Australia 53,320
19 Kuwait Kuwait 51,912
20 23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 51,342
21 23px Flag of Finland.svg Finland 51,324
22 23px Flag of France.svg Pháp 49,435
23 23px Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia 48,909
24 23px Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 48,710
25 23px Flag of Bahrain.svg Bahrain 46,892
23px Flag of Europe.svg European Union 46,468
26 23px Flag of Malta.svg Malta 45,652
27 23px Flag of Italy.svg Italy 44,197
28 23px Flag of New Zealand.svg New Zealand 43,953
29 23px Flag of Japan.svg Nhật Bản 43,236
30 23px Flag of South Korea.svg Hàn Quốc 43,029
31 23px Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic 42,576
32 23px Flag of Spain.svg Tây Ban Nha 42,214
33 21px Flag of Israel.svg Israel 42,194
34 23px Flag of Cyprus.svg Cyprus 41,254
35 23px Flag of Slovenia.svg Slovenia 40,657
36 23px Flag of Estonia.svg Estonia 38,811
23px Flag of Aruba.svg Aruba (2017) 38,442
37 23px Flag of Lithuania.svg Lithuania 38,214
38 23px Flag of the Bahamas.svg The Bahamas 37,266
39 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 36,471
23px Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 35,948
41 23px Flag of Poland.svg Poland 34,218
42 23px Flag of Slovakia.svg Slovakia 34,178
43 23px Flag of Hungary.svg Hungary 33,979
44 23px Flag of Panama.svg Panama 32,763
45 23px Flag of Romania.svg Romania 32,297
23px Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten (2017) 32,256
46 23px Flag of Latvia.svg Latvia 32,205
47 23px Flag of Greece.svg Greece 31,399
48 23px Flag of Seychelles.svg Seychelles 30,260
49 23px Flag of Croatia.svg Croatia 29,973
50 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 29,526
51 23px Flag of Russia.svg Nga 29,181
52 23px Flag of Oman.svg Oman 29,053
53 23px Flag of Turkey.svg Turkey 27,875
54 23px Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts and Nevis 27,449
55 23px Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan 27,444
56 23px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago 27,261
23px Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Turks and Caicos Islands 27,055
23px Flag of Cura%C3%A7ao.svg Curaçao 25,572
57 23px Flag of Chile.svg Chile 25,155
58 23px Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 24,561
59 23px Flag of Mauritius.svg Mauritius 23,942
60 23px Flag of Montenegro.svg Montenegro 22,989
61 23px Flag of Argentina.svg Argentina 22,947
62 23px Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua and Barbuda 22,817
63 23px Flag of Uruguay.svg Uruguay 22,455
64 23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 20,434
65 23px Mexico 20,411
66 23px Flag of Belarus.svg Belarus 19,943
67 23px Flag of Maldives.svg Maldives 19,698
68 23px Flag of Equatorial Guinea.svg Equatorial Guinea 19,327
69 23px Flag of Thailand.svg Thailand 19,228
70 23px Flag of the Dominican Republic.svg Dominican Republic 19,182
71 23px Flag of Serbia.svg Serbia 18,989
72 23px Flag of Botswana.svg Botswana 18,503
73 23px Flag of Palau.svg Palau 18,496
74 23px Flag of Grenada.svg Grenada 17,956
75 23px Flag of North Macedonia.svg North Macedonia 17,815
23px Flag of the United Nations.svgWorld 17,680
76 23px Flag of Venezuela.svg Venezuela (2011) 17,527
77 23px Flag of Suriname.svg Suriname 17,005
78 23px Flag of the People%27s Republic of China.svg Trung Quốc 16,785
79 23px Flag of Barbados.svg Barbados 16,287
80 23px Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 16,089
81 23px Flag of Libya.svg Libya 15,803
82 23px Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina 15,792
83 23px Flag of Colombia.svg Colombia 15,644
84 23px Flag of Georgia.svg Georgia 15,637
85 20px Flag of Gabon.svg Gabon 15,486
86 23px Flag of Lebanon.svg Lebanon 15,327
87 22px Flag of Brazil.svg Brazil 15,259
88 23px Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 15,196
89 23px Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan 15,001
90 23px Flag of Iran.svg Iran (2017) 14,536
91 21px Flag of Albania.svg Albania 14,495
92 23px Flag of Fiji.svg Fiji 14,428
93 23px Flag of Armenia.svg Armenia 14,220
94 23px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 13,620
95 23px Flag of Moldova.svg Moldova 13,620
96 23px Flag of Peru.svg Peru 13,380
97 23px Flag of Ukraine.svg Ukraine 13,341
98 23px Flag of Paraguay.svg Paraguay 13,210
99 23px Flag of South Africa.svg South Africa 12,999
100 23px Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent and the Grenadines 12,983
101 23px Flag of Mongolia.svg Mongolia 12,820
102 23px Flag of Dominica.svg Dominica 12,659
103 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 12,302
104 23px Flag of Egypt.svg Egypt 12,251
105 23px Flag of Nauru.svg Nauru 12,080
106 23px Flag of Ecuador.svg Ecuador 11,847
21px Flag of Kosovo.svg Kosovo 11,839
107 23px Flag of Algeria.svg Algeria 11,820
108 23px Flag of Bhutan.svg Bhutan 11,613
109 23px Flag of Iraq.svg Iraq 11,332
110 23px Flag of Tunisia.svg Tunisia 11,201
111 23px Flag of Jordan.svg Jordan 10,316
112 23px Flag of Jamaica.svg Jamaica 10,166
113 23px Flag of Guyana.svg Guyana 10,105
114 23px Flag of Namibia.svg Namibia 10,037
115 23px Flag of the Philippines.svg Philippines 9,277
116 23px Flag of El Salvador.svg El Salvador 9,139
117 22px Flag of Bolivia.svg Bolivia 9,086
118 23px Flag of Eswatini.svg Eswatini 9,048
119 23px Flag of Guatemala.svg Guatemala 8,995
120 23px Flag of Vietnam.svg Vietnam 8,374
121 23px Flag of Laos.svg Laos 8,150
122 23px Flag of Morocco.svg Morocco 7,826
123 23px Flag of Cape Verde.svg Cape Verde 7,469
124 23px Flag of Belize.svg Belize 7,295
125 23px Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan 7,288
126 23px Flag of India.svg India 7,034
127 23px Flag of Angola.svg Angola 6,929
128 23px Flag of Samoa.svg Samoa 6,787
129 23px Flag of Tonga.svg Tonga 6,414
130 23px Flag of Honduras.svg Honduras 5,965
Bản mẫu:Country data West Bank and Gaza (2018) 5,795
131 23px Flag of Djibouti.svg Djibouti 5,748
132 23px Flag of Ghana.svg Ghana 5,637
133 23px Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5,631
134 23px Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan 5,470
135 23px Flag of C%C3%B4te d%27Ivoire.svg Côte d’Ivoire 5,455
136 23px Flag of Mauritania.svg Mauritania 5,412
137 23px Flag of Myanmar.svg Myanmar 5,355
138 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 5,348
139 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 4,950
140 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 4,884
141 23px Flag of Cambodia.svg Cambodia 4,570
142 20px Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea 4,569
143 23px Flag of Kenya.svg Kenya 4,509
144 23px Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 4,465
145 23px Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé and Príncipe 4,128
146 23px Flag of Sudan.svg Sudan 4,122
147 23px Flag of the Marshall Islands.svg Marshall Islands 3,986
148 23px Flag of Cameroon.svg Cameroon 3,804
149 23px Flag of Yemen.svg Yemen (2013) 3,688
150 23px Flag of Zambia.svg Zambia 3,623
151 16px Flag of Nepal.svg   Nepal 3,558
152 23px Flag of the Federated States of Micronesia.svg Federated States of Micronesia 3,550
153 23px Flag of Senegal.svg Senegal 3,535
154 23px Flag of Tajikistan.svg Tajikistan 3,519
155 23px Flag of the Republic of the Congo.svg Republic of the Congo 3,434
156 23px Flag of Benin.svg Benin 3,423
157 23px Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 3,273
158 23px Flag of East Timor.svg Timor-Leste 3,252
159 23px Flag of the Comoros.svg Comoros 3,209
160 23px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 2,953
161 23px Flag of Lesotho.svg Lesotho 2,882
162 23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 2,770
163 23px Flag of Guinea.svg Guinea 2,670
164 23px Flag of the Solomon Islands.svg Solomon Islands 2,465
165 23px Flag of Mali.svg Mali 2,423
166 23px Flag of Kiribati.svg Kiribati 2,369
167 23px Flag of Rwanda.svg Rwanda 2,318
168 23px Flag of Ethiopia.svg Ethiopia 2,311
169 23px Flag of The Gambia.svg The Gambia 2,298
170 23px Flag of Afghanistan.svg Afghanistan 2,293
171 23px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 2,280
172 23px Flag of Uganda.svg Uganda 2,271
173 23px Flag of Guinea Bissau.svg Guinea-Bissau 2,071
174 23px Flag of Haiti.svg Haiti 1,800
175 23px Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 1,789
176 23px Flag of Madagascar.svg Madagascar 1,714
177 23px Flag of Togo.svg Togo 1,662
178 23px Flag of Chad.svg Chad 1,645
179 23px Flag of Eritrea.svg Eritrea (2011) 1,625
180 23px Flag of South Sudan.svg South Sudan (2014) 1,495
181 23px Flag of Liberia.svg Liberia 1,533
182 23px Flag of Mozambique.svg Mozambique 1,333
183 18px Flag of Niger.svg Niger 1,269
184 20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Democratic Republic of the Congo 1,143
185 23px Flag of Malawi.svg Malawi 1,143
186 23px Flag of the Central African Republic.svg Central African Republic 984
187 23px Flag of Burundi.svg Burundi 782
Rank Country/Territory Int$ Năm
1 23px Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 139,100 2009 est.
2 23px Flag of Qatar.svg Qatar 124,900 2017 est.
3 19px Flag of Monaco.svg Monaco 115,700 2015 est.
23px Flag of Macau.svg Macau 114,400 2017 est.
4 23px Luxembourg 109,100 2017 est.
23px Flag of the Falkland Islands.svg Falkland Islands 96,200 2012 est.
5 23px Flag of Singapore.svg Singapore 90,500 2017 est.
23px Flag of Bermuda.svg Bermuda 85,700 2013 est.
23px Flag of the Isle of Mann.svg Isle of Man 84,600 2014 est.
6 23px Flag of Brunei.svg Brunei 76,700 2017 est.
7 23px Flag of Ireland.svg Ireland 72,600 2017 est.
8 21px Flag of Norway.svg Norway 70,600 2017 est.
9 23px Flag of Kuwait.svg Kuwait 69,700 2017 est.
10 23px Flag of the United Arab Emirates.svg United Arab Emirates 68,200 2017 est.
23px Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten 66,800 2014 est.
23px Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 61,700 2014 est.
11 15px Flag of Switzerland %28Pantone%29.svg Thụy Sĩ 61,400 2017 est.
23px Flag of Hong Kong.svg Hong Kong 61,000 2017 est.
12 20px Flag of San Marino.svg San Marino 59,500 2017 est.
13 23px Flag of the United States.svg Hoa Kỳ 59,500 2017 est.
14 23px Flag of Saudi Arabia.svg Saudi Arabia 55,300 2017 est.
15 23px Flag of the Netherlands.svg Hà Lan 53,600 2017 est.
23px Flag of Guernsey.svg Guernsey 52,500 2014 est.
16 21px Flag of Iceland.svg Iceland 52,100 2017 est.
17 23px Flag of Bahrain.svg Bahrain 51,800 2017 est.
18 23px Flag of Sweden.svg Thụy Điển 51,300 2017 est.
19 23px Flag of Germany.svg Đức 50,200 2017 est.
20 23px Flag of Australia %28converted%29.svg Australia 49,900 2017 est.
21 22px Flag of Andorra.svg Andorra 49,900 2015 est.
23px Flag of the Republic of China.svg Taiwan 49,800 2017 est.
22 20px Flag of Denmark.svg Denmark 49,600 2017 est.
23px Flag of Jersey.svg Jersey 49,500 2015 est.
23 23px Flag of Austria.svg Austria 49,200 2017 est.
24 23px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Canada 48,100 2017 est.
25 23px Flag of Belgium %28civil%29.svg Bỉ 46,300 2017 est.
26 23px Flag of Oman.svg Oman 45,500 2017 est.
27 23px Flag of Finland.svg Finland 44,000 2017 est.
23px Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Islands 43,800 2004 est.
28 23px Flag of France.svg Pháp 43,600 2017 est.
29 23px Flag of the United Kingdom.svg United Kingdom 43,600 2017 est.
30 23px Flag of Japan.svg Nhật Bản 42,700 2017 est.
31 23px Flag of Malta.svg Malta 42,500 2017 est.
23px Flag of the British Virgin Islands.svg British Virgin Islands 42,300 2010 est.
23px Flag of Europe.svg European Union 40,900 2017 est.
21px Flag of the Faroe Islands.svg Faroe Islands 40,000 2014 est.
32 23px Flag of South Korea.svg Hàn Quốc 39,400 2017 est.
33 23px Flag of New Zealand.svg New Zealand 38,900 2017 est.
34 23px Flag of Spain.svg Tây Ban Nha 38,300 2017 est.
35 23px Flag of Italy.svg Italy 38,100 2017 est.
23px Flag of Greenland.svg Greenland 37,600 2015 est.
23px Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 37,300 2017 est.
36 23px Flag of Cyprus.svg Cyprus 36,600 2017 est.
37 21px Flag of Israel.svg Israel 36,200 2017 est.
23px Flag of the United States Virgin Islands.svg U.S. Virgin Islands 36,100 2013 est.
38 23px Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic 35,200 2017 est.
39 23px Flag of Equatorial Guinea.svg Equatorial Guinea 34,900 2017 est.
23px Flag of France.svg Saint Pierre and Miquelon 34,900 2006 est.
40 23px Flag of Slovenia.svg Slovenia 34,100 2017 est.
41 23px Flag of Slovakia.svg Slovakia 32,900 2017 est.
42 23px Flag of Lithuania.svg Lithuania 31,900 2017 est.
43 23px Flag of Estonia.svg Estonia 31,500 2017 est.
44 23px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad and Tobago 31,200 2017 est.
23px Flag of FLNKS.svg New Caledonia 31,100 2015 est.
23px Flag of Guam.svg Guam 30,500 2013 est.
45 23px Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha 30,300 2017 est.
46 23px Flag of Poland.svg Poland 29,300 2017 est.
23px Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Turks and Caicos Islands 29,100 2007 est.
47 23px Flag of Seychelles.svg Seychelles 28,900 2017 est.
48 23px Flag of Hungary.svg Hungary 28,900 2017 est.
49 23px Flag of Malaysia.svg Malaysia 28,900 2017 est.
50 23px Flag of Russia.svg Nga 27,900 2017 est.
51 23px Flag of Greece.svg Greece 27,800 2017 est.
52 23px Flag of Latvia.svg Latvia 27,300 2017 est.
53 23px Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts and Nevis 26,800 2017 est.
54 23px Flag of Turkey.svg Turkey 26,500 2017 est.
55 23px Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua and Barbuda 26,300 2017 est.
56 23px Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan 26,100 2017 est.
23px Flag of Aruba.svg Aruba 25,300 2011 est.
57 23px Flag of the Bahamas.svg The Bahamas 25,100 2017 est.
58 23px Flag of Chile.svg Chile 24,600 2017 est.
59 23px Flag of Panama.svg Panama 24,300 2017 est.
60 23px Flag of Croatia.svg Croatia 24,100 2017 est.
61 23px Flag of Romania.svg Romania 24,000 2017 est.
62 23px Flag of Uruguay.svg Uruguay 22,400 2017 est.
63 23px Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 21,600 2017 est.
64 23px Flag of Mauritius.svg Mauritius 21,600 2017 est.
65 23px Flag of Argentina.svg Argentina 20,700 2017 est.
66 23px Flag of Iran.svg Iran 20,000 2017 est.
67 23px Mexico 19,500 2017 est.
68 23px Flag of Lebanon.svg Lebanon 19,500 2017 est.
69 20px Flag of Gabon.svg Gabon 19,300 2017 est.
23px Flag of France.svg Saint Martin 19,300 2005 est.
70 23px Flag of Maldives.svg Maldives 19,200 2017 est.
71 23px Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan 18,700 2017 est.
72 23px Flag of Belarus.svg Belarus 18,600 2017 est.
73 23px Flag of Botswana.svg Botswana 18,100 2017 est.
74 23px Flag of Thailand.svg Thailand 17,800 2017 est.
75 23px Flag of Barbados.svg Barbados 17,500 2017 est.
76 23px Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan 17,400 2017 est.
77 23px Flag of Montenegro.svg Montenegro 17,400 2017 est.
78 23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 17,200 2017 est.
79 23px Flag of Iraq.svg Iraq 17,000 2017 est.
23px Flag of French Polynesia.svg French Polynesia 17,000 2015 est.
80 23px Flag of the Dominican Republic.svg Dominican Republic 17,000 2017 est.
81 23px Flag of Palau.svg Palau 16,700 2017 est.
82 23px Flag of the People%27s Republic of China.svg Trung Quốc 16,600 2017 est.
83 22px Flag of Brazil.svg Brazil 15,500 2017 est.
84 23px Flag of Serbia.svg Serbia 15,200 2017 est.
85 23px Flag of North Macedonia.svg North Macedonia 15,200 2017 est.
86 23px Flag of Algeria.svg Algeria 15,100 2017 est.
23px Flag of Cura%C3%A7ao.svg Curaçao 15,000 2004 est.
87 23px Flag of Grenada.svg Grenada 14,700 2017 est.
88 23px Flag of Colombia.svg Colombia 14,500 2017 est.
89 23px Flag of Suriname.svg Suriname 13,900 2017 est.
90 23px Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 13,500 2017 est.
91 23px Flag of South Africa.svg South Africa 13,400 2017 est.
23px Flag of the Northern Mariana Islands.svg Northern Mariana Islands 13,300 2013 est.
92 23px Flag of Peru.svg Peru 13,300 2017 est.
93 23px Flag of Egypt.svg Egypt 13,000 2017 est.
23px Flag of American Samoa.svg American Samoa 13,000 2013 est.
94 23px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka 13,000 2017 est.
95 23px Flag of Mongolia.svg Mongolia 12,600 2017 est.
96 23px Flag of Jordan.svg Jordan 12,500 2017 est.
97 21px Flag of Albania.svg Albania 12,500 2017 est.
98 23px Flag of Indonesia.svg Indonesia 12,400 2017 est.
99 23px Flag of Venezuela.svg Venezuela 12,400 2017 est.
23px Flag of the Cook Islands.svg Cook Islands 12,300 2010 est.
100 23px Flag of Nauru.svg Nauru 12,200 2017 est.
23px Flag of Anguilla.svg Anguilla 12,200 2008 est.
101 23px Flag of Dominica.svg Dominica 12,000 2017 est.
102 23px Flag of Tunisia.svg Tunisia 12,000 2017 est.
103 23px Flag of Cuba.svg Cuba 11,900 2016 est.
104 23px Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent and the Grenadines 11,600 2017 est.
105 23px Flag of Namibia.svg Namibia 11,500 2017 est.
106 23px Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia and Herzegovina 11,400 2017 est.
107 23px Flag of Ecuador.svg Ecuador 11,200 2017 est.
108 23px Flag of Georgia.svg Georgia 10,600 2017 est.
21px Flag of Kosovo.svg Kosovo 10,400 2017 est.
109 23px Flag of Fiji.svg Fiji 9,900 2017 est.
110 23px Flag of Eswatini.svg Eswatini 9,900 2017 est.
111 23px Flag of Paraguay.svg Paraguay 9,800 2017 est.
112 23px Flag of Libya.svg Libya 9,800 2017 est.
113 23px Flag of Jamaica.svg Jamaica 9,200 2017 est.
114 23px Flag of Armenia.svg Armenia 9,100 2017 est.
115 23px Flag of El Salvador.svg El Salvador 8,900 2017 est.
116 23px Flag of Ukraine.svg Ukraine 8,700 2017 est.
117 23px Flag of Bhutan.svg Bhutan 8,700 2017 est.
118 23px Flag of Morocco.svg Morocco 8,600 2017 est.
23px Flag of Montserrat.svg Montserrat 8,500 2006 est.
119 23px Flag of Guyana.svg Guyana 8,300 2017 est.
120 23px Flag of Belize.svg Belize 8,300 2017 est.
121 23px Flag of Guatemala.svg Guatemala 8,200 2017 est.
122 23px Flag of the Philippines.svg Philippines 8,200 2017 est.
23px Flag of the United Kingdom.svg Saint Helena, Ascension
and Tristan da Cunha
7,800 2010 est.
123 22px Flag of Bolivia.svg Bolivia 7,500 2017 est.
124 23px Flag of Laos.svg Laos 7,400 2017 est.
125 23px Flag of India.svg India 7,200 2017 est.
126 23px Flag of Uzbekistan.svg Uzbekistan 7,000 2017 est.
127 23px Flag of Vietnam.svg Vietnam 6,900 2017 est.
128 23px Flag of Cape Verde.svg Cape Verde 6,900 2017 est.
129 23px Flag of Angola.svg Angola 6,800 2017 est.
130 23px Flag of the Republic of the Congo.svg Republic of the Congo 6,700 2017 est.
131 23px Flag of Myanmar.svg Myanmar 6,300 2017 est.
132 23px Flag of Nigeria.svg Nigeria 5,900 2017 est.
133 23px Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5,800 2015 est.
23px Flag of Niue.svg Niue 5,800 2003 est.
134 23px Flag of Moldova.svg Moldova 5,700 2017 est.
135 23px Flag of Samoa.svg Samoa 5,700 2017 est.
136 23px Flag of Tonga.svg Tonga 5,600 2017 est.
137 23px Flag of Honduras.svg Honduras 5,500 2017 est.
138 23px Flag of Pakistan.svg Pakistan 5,400 2017 est.
139 23px Flag of East Timor.svg Timor-Leste 5,000 2017 est.
140 23px Flag of Ghana.svg Ghana 4,600 2017 est.
141 23px Flag of Sudan.svg Sudan 4,600 2017 est.
142 23px Flag of Mauritania.svg Mauritania 4,500 2017 est.
23px Flag of Palestine.svg West Bank 4,300 2014 est.
143 23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesh 4,200 2017 est.
144 23px Flag of Cambodia.svg Cambodia 4,000 2017 est.
145 23px Flag of Zambia.svg Zambia 4,000 2017 est.
146 23px Flag of Lesotho.svg Lesotho 3,900 2017 est.
147 23px Flag of C%C3%B4te d%27Ivoire.svg Côte d’Ivoire 3,900 2017 est.
148 23px Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 3,800 2017 est.
149 20px Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea 3,800 2017 est.
23px Flag of France.svg Wallis and Futuna 3,800 2004 est.
150 23px Flag of Kyrgyzstan.svg Kyrgyzstan 3,700 2017 est.
151 23px Flag of Djibouti.svg Djibouti 3,600 2017 est.
152 23px Flag of Kenya.svg Kenya 3,500 2017 est.
153 23px Flag of Cameroon.svg Cameroon 3,400 2017 est.
154 23px Flag of the Marshall Islands.svg Marshall Islands 3,400 2017 est.
155 23px Flag of the Federated States of Micronesia.svg Federated States of Micronesia 3,400 2017 est.
156 23px Flag of Tanzania.svg Tanzania 3,300 2017 est.
157 23px Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé and Príncipe 3,200 2017 est.
158 23px Flag of Tajikistan.svg Tajikistan 3,100 2017 est.
159 23px Flag of Syria.svg Syria 2,900 2015 est.
160 23px Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 2,800 2017 est.
161 16px Flag of Nepal.svg   Nepal 2,700 2017 est.
162 23px Flag of Senegal.svg Senegal 2,700 2017 est.
23px Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Western Sahara 2,500 2007 est.
163 23px Flag of Chad.svg Chad 2,400 2017 est.
164 23px Flag of Uganda.svg Uganda 2,400 2017 est.
165 23px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe 2,300 2017 est.
166 23px Flag of Yemen.svg Yemen 2,300 2017 est.
167 23px Flag of Mali.svg Mali 2,200 2017 est.
168 23px Flag of Benin.svg Benin 2,200 2017 est.
169 23px Flag of Rwanda.svg Rwanda 2,100 2017 est.
170 23px Flag of Ethiopia.svg Ethiopia 2,100 2017 est.
171 23px Flag of the Solomon Islands.svg Solomon Islands 2,100 2017 est.
172 23px Flag of Guinea.svg Guinea 2,000 2017 est.
173 23px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 1,900 2017 est.
174 23px Flag of Kiribati.svg Kiribati 1,900 2017 est.
175 23px Flag of Afghanistan.svg Afghanistan 1,900 2017 est.
176 23px Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone 1,800 2017 est.
177 23px Flag of Guinea Bissau.svg Guinea-Bissau 1,800 2017 est.
178 23px Flag of Haiti.svg Haiti 1,800 2017 est.
179 23px Flag of North Korea.svg North Korea 1,700 2015 est.
180 23px Flag of The Gambia.svg The Gambia 1,700 2017 est.
181 23px Flag of Togo.svg Togo 1,600 2017 est.
182 23px Flag of Madagascar.svg Madagascar 1,600 2017 est.
183 23px Flag of the Comoros.svg Comoros 1,600 2017 est.
184 23px Flag of South Sudan.svg South Sudan 1,500 2017 est.
185 23px Flag of Eritrea.svg Eritrea 1,400 2017 est.
186 23px Flag of Mozambique.svg Mozambique 1,300 2017 est.
187 18px Flag of Niger.svg Niger 1,200 2017 est.
188 23px Flag of Malawi.svg Malawi 1,200 2017 est.
23px Flag of Tokelau.svg Tokelau 1,000 1993 est.
189 23px Flag of Liberia.svg Liberia 900 2017 est.
190 20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Democratic Republic of the Congo 800 2017 est.
191 23px Flag of Burundi.svg Burundi 800 2017 est.
192 23px Flag of the Central African Republic.svg Central African Republic 700 2017 est.
193 23px Flag of Somalia.svg Somalia N/A 2017 est.

Xem thêm

  • Danh sách quốc gia theo GDP danh nghĩa
  • Danh sách các quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người
  • Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)

Tham khảo

  1. ^

    “World Economic Outlook – GDP per capita”. International Monetary Fund. tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2020.

  2. ^ “PPP (current international $)”. data.worldbank.org. World Bank. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
  3. ^ GDP – per capita (PPP), The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 7 March 2014.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_quốc_gia_theo_GDP_(PPP)_bình_quân_đầu_người&oldid=64697723”

Từ khóa: Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người, Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người, Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4 (51 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn