Top 18+ Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Bạn đang tìm kiếm về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Câu 1. Vai trò của trồng trọt là:

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

C. Cung cấp nông sản cho sản xuất

D. Tất cả các ý trên

Câu 2. Biện pháp nào sau đây thực hiện trong trồng trọt?

A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật

B. Cày đất

C. Bón phân hạ phèn

D. Bón phân hữu cơ

Câu 3. Nhiệm vụ của trồng trọt là:

A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp làm giấy

C. Cung cấp nông sản xuất khẩu; đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước

D. Tất cả ý trên

Câu 4. Ngành trồng trọt có mấy vai trò:

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 5. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:

A. Vai trò của trồng trọt

B. Nhiệm vụ của trồng trọt

C. Chức năng của trồng trọ

D. Ý nghĩa của trồng trọt

Câu 6. Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì?

A. Tăng sản lượng nông sản

B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng

C. Tăng chất lượng nông sản

D. Tăng diện tích đất trồng

Câu 7. Nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt là:

A. Trồng cây lúa lấy gạo để xuất khẩu

B. Trồng cây rau, đậu, vừng làm thức ăn cho con người

C. Trồng cây mía cung cấp cho nhà máy chế biến đường

D. Trồng cây tràm để lấy gỗ làm nhà

Câu 8. Nhiệm vụ của trồng trọt là:

A. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su…

B. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu

C. Trồng cây lấy gỗ để sản xuất giấy

D. Phát triển chăn nuôi: lợn (heo), gà, vịt…

Câu 9. Để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt, không cần sử dụng biện pháp nào?

A. Khai hoang, lấn biển

B. Tăng vụ trên diện tích đất trồng

C. Sử dụng thuốc hóa học

D. Áp dụng các biện pháp kĩ thuật

Câu 10. Đâu không phải là vai trò của trồng trọt?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

C. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu

D. Cung cấp nông sản cho sản xuất

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 D
Câu 3 D Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 A Câu 10 C

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444
Lượt xem: 84448444

2. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ VNExpress

VNExpress
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

3. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

4. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

5. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

6. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

7. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

8. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ soha.vn

soha.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

9. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

10. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

11. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

12. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

13. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ vov.vn

vov.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

14. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ afamily.vn

afamily.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

15. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

16. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

17. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ coccoc.com

coccoc.com
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

18. Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi từ facebook.com

facebook.com
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8444

Câu hỏi về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi

Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
cách Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
hướng dẫn Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi
Đáp Án Nào Không Phải Vai Trò Của Chăn Nuôi miễn phí

Scores: 4.1 (199 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn