Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2023 Mã 105 Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 của Bộ GD&ĐT – Đầy đủ các môn Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (9 môn)

Bạn đang tìm hiểu về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 hữu ích với bạn.

1. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD&ĐT – Đầy đủ các môn Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (9 môn)

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 với đầy đủ 9 môn, Full 24 mã đề giúp các em so sánh với kết quả bài thi của mình thuận tiện hơn. Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 diễn ra trong 2 ngày 7/7 – 8/7/2022.

Cụ thể, sáng 7/7 thi môn Văn, chiều thi môn Toán. Còn sáng ngày 8/7 thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn và Tiếng Trung Quốc).

Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn giữ ổn định như năm 2021 do vậy Bộ giáo dục và đào tạo không ban hành quy chế thi mới. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 – Đầy đủ các môn

 • Đáp án Hóa THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án Lý THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án Địa THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022
 • Đáp án đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2022
 • Đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2022

Đáp án THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD&ĐT

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022

Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn GDCD

Đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD&ĐT

Đáp án Địa lí THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Địa lý THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD&ĐT

Đáp án Hóa học THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Hóa THPT Quốc gia 2022

Đáp án Vật lí THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Lý THPT Quốc gia 2022

Đáp án Sinh học THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD&ĐT

Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Đáp án Văn THPT Quốc gia 2022 của Bộ

Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Mã đề 402

1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.D 7.D 8. 9.D 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.C 34.B 35.A 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B
41. 42. 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.C 49.B 50.C

Mã đề 405

1. A 2. D 3. D 4. B 5. A
6. C 7. A 8. B 9. D 10. C
11. B 12. C 13. C 14. C 15. D
16. A 17. D 18. C 19. B 20. B
21. B 22. D 23. B 24. D 25. C
26. D 27. B 28. D 29. D 30. A
31. B 32. B 33. C 34. D 35. C
36. B 37. D 38. A 39. A 40. D
41. C 42. B 43. C 44. D 45. A
46. C 47. A 48. C 49. B 50. B

Mã đề 406

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. A 23. D 24. A 25. B 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. A 37. A 38. D 39. B 40. C
41. C 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 407

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 408

1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.A 25.B 26. 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.C 42. 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.C 28.C 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề 417

1. A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.B 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.B 49.C 50.C

Mã đề 418

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. C 28. D 29. C 30. B
31. D 32. C 33. A 34.B 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44. B 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. A

Mã đề 420

1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6.A 7. A 8. D 9. A 10. B
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. C
21. D 22. D 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. C
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. C 49. B 50. C

Mã đề 421

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

Mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31. 32.B 33.B 34.B 35.B 36.C 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48. 49.B 50.B

Mã đề 424

1.C 2.B 3. 4.C 5.D 6. 7.D 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15. 16.A 17.C 18.A 19.C 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Đáp án Hóa THPT Quốc gia 2022

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 215

41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.A
51.A 52.C 53.B 54.B 55.D 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.D 64.D 65.A 66.D 67.D 68.A 69.D 70.C
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 224

41.B 42.D 43.A 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.A 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.B 72.B 73. 74. 75.B 76.A 77.A 78.B 79.A 80.C

Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 212

1.D 2.A 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.A
21.C 22.B 23.A 24.A 25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề 214

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.A 33.B 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.D 40.B

Mã đề 221

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D 18.A 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.C 30.D
31.D 32.C 33.A 34.D 35.A 36.A 37.B 38.D 39. 40.C

Mã đề 223

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B
11.B 12.C 13.B 14.A 15.A 16.B 17.D 18.B 19.B 20.D
21.B 22.A 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.A 34.C 35.D 36.C 37.B 38.B 39.C 40.D

Mã đề 224

1. C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.C 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.A 23. 24.C 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31. 32.B 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.B 39.A 40.C

Đáp án Sinh THPT Quốc gia 2022

Mã đề 202

81.D 82.D 83.C 84.A 85.B 86.C 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.D 93.C 94.D 95.C 96.B 97.A 98.B 99.B 100.D
101.A 102.D 103.D 104.A 105.A 106.C 107.D 108.D 109.B 110.C
111.A 112.C 113.C 114.A 115.A 116.A 117.A 118.A 119.C 120.A

Mã đề 203

81.C 82.C 83.D 84.D 85.A 86.C 87.B 88.D 89.D 90.A
91.C 92.A 93.D 94.A 95.D 96.C 97.B 98.B 99.D 100.D
101.B 102.D 103.B 104.B 105.D 106.B 107.C 108.C 109.B 110.D
111.B 112.A 113.D 114.A 115.B 116.D 117.B 118.C 119.C 120.C

Mã đề 206

81.B 82.D 83.A 84.C 85.C 86.B 87.B 88.A 89.A 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.D 96.C 97.A 98.D 99.C 100.A
101.D 102.B 103.B 104.A 105.D 106.B 107.B 108.D 109.A 110.D
111.B 112.D 113.B 114.B 115.B 116.A 117.B 118.D 119.A 120.B

Mã đề 208

81.B 82.B 83.B 84.C 85.B 86.D 87.A 88.C 89.B 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.C 96.D 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.D 109.D 110.A
111.A 112.A 113.A 114.B 115.A 116.A 117.C 118.B 119.A 120.A

Mã đề 209

81.A 82.D 83.D 84.C 85.A 86.D 87.B 88.C 89.C 90.C
91.B 92.D 93.A 94.B 95.D 96.C 97.B 98.D 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.D 105.C 106.C 107.C 108.B 109.D 110.B
111.B 112.C 113.D 114.D 115.B 116.A 117.D 118.B 119.D 120.C

Mã đề 212

81.C 82.B 83.B 84.A 85.A 86.D 87.D 88.A 89.C 90.B
91.A 92.C 93.D 94.B 95.A 96.B 97.A 98.D 99.B 100.C
101.A 102.C 103.B 104.B 105.C 106.C 107.A 108.C 109.C 110.C
111.B 112.B 113.B 114.A 115.B 116.A 117.C 118.B 119.A 120.B

Mã đề 213

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.D 90.C
91.D 92.B 93.A 94.B 95.D 96.C 97.C 98.A 99.C 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.C
111.C 112.D 113.D 114.C 115.C 116.A 117.D 118.B 119.B 120.C

Mã đề 215

81.D 82.A 83.A 84.B 85.B 86.C 87.C 88.A 89.C 90.C
91.C 92.B 93.D 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.C
101.A 102.A 103.A 104.D 105.D 106.C 107.D 108.A 109.D 110.C
111.D 112.C 113.D 114.C 115.A 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Mã đề 218

81.D 82.C 83.D 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.C 90.C
91.B 92.A 93.B 94.D 95.B 96.A 97.B 98.A 99.B 100.A
101.D 102.D 103.B 104.A 105.A 106.B 107.B 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề 223

81. B 82. D 83. C 84. A 85. B
86. A 87. A 88. D 89. D 90. C
91. D 92. B 93. A 94. D 95. D
96.C 97. C 98. A 99. C 100. B
101. B 102. C 103. A 104. A 105. A
106. C 107. B 108. C 109. D 110. C
111.C 112.D 113.D 114.C 115.C
116.D 117.D 118.B 119. B 120. C

Đáp án Lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 212

1.D 2.A 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.A
21.C 22.B 23.A 24.A 25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề 214

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.A 33.B 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.D 40.B

Mã đề 221

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D 18.A 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.C 30.D
31.D 32.C 33.A 34.D 35.A 36.A 37.B 38.D 39. 40.C

Mã đề 223

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B
11.B 12.C 13.B 14.A 15.A 16.B 17.D 18.B 19.B 20.D
21.B 22.A 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.A 34.C 35.D 36.C 37.B 38.B 39.C 40.D

Mã đề 224

1. C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.C 17.B 18.D 19.D 20.B
21.B 22.A 23. 24.C 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31. 32.B 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.B 39.A 40.C

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2022

Mã đề 321

41.D 42.A 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.D 50.C
51.B 52.D 53.C 54.A 55.A 56.D 57.D 58.A 59.C 60.D
61.D 62.C 63.C 64.A 65.C 66.A 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.D 73.C 74.A 75.D 76.A 77.C 78.D 79.C 80.A

Mã đề 323

41B 42.C 43.C 44B 45B 46 47D 48A 49C 50C
51A 52B 53A 54D 55B 56A 57B 58D 59D 60A
61A 62C 63C 64B 65A 66B 67D 68C 69C 70B
71D 72A 73C 74A 75D 76D 77D 78C 79B 80A

Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022

Mã đề 307

1.C 2.B 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.A 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.A 16.D 17.C 18.A 19.B 20.D
21.A 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.D 28.C 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.C 35.C 36.C 37.B 38.C 39.C 40.B

Mã đề 308

Mã đề 309

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề 316

1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.C 8.D 9.D 10.B
11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D
21.C 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.C 30.A
31.C 32.A 33.C 34.B 35.D 36.A 37.B 38.B 39.A 40.D

Mã đề 317

1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.B
11.A 12.B 13.B 14.B 15.D 16.C 17.C 18.D 19.A 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30.C
31.A 32.D 33.B 34.A 35.A 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C

Mã đề 318

1. A 2.B 3.D 4.D 5.D 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B
11.B 12.A 13.C 14.A 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.B
21.B 22.B 23.D 24.D 25.D 26.A 27.D 28.D 29.A 30.D
31.B 32.A 33.B 34.A 35.B 36.A 37.D 38.C 39.A 40.D

Mã đề 323

1.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.D
11.D 12.C 13.D 14.D 15.B 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A
21.C 22.D 23.C 24.C 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.B 38.A 39.C 40.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022

Mã đề 101

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.C 19.D 20.B
21.A 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.D 38.D 39.C 40.B
41.A 42.D 43.B 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.B

Mã đề 102

1.D 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B
21.D 22.B 23.C 24.C 25.C 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.A 32.D 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.B
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.D 50D

Mã đề 103

1.B 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C
11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.A 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.A 35.A 36.C 37.B 38.A 39.B 40.A
41.D 42.A 43.D 44.A 45.A 46.C 47.B 48.A 49.B 50.A

Mã đề 104

1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.A 14.D 15.C 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.A 24.A 25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.A
31.D 32.D 33.D 34.A 35.D 36.A 37.C 38.C 39.D 40.D
41.C 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Mã đề 105

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.B 16.B 17.B 18.D 19.B 20.A
21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27.C 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.C 42.DA 43. 44.B 45.A 46.D 47.A 48.B 49.D 50.A

Mã đề 106

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.C 30.D
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A
41.A 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề 107

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.A 44.B 45.A 46.B 47.B 48.C 49.C 50.B

Mã đề 108

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.D 43.A 44.D 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề 109

1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C

Mã đề 110

1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.C 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.C
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.A

Mã đề 111

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.C 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C

Mã đề 112

1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.A
11.B 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.C 22.A 23.B 24.D 25.A 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.A 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.A
41.C 42.B 43.B 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.A 50.C

Mã đề 113

1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.D 17.B 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.D
41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

Mã đề 114

1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.A 36.C 37.D 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.B 45.D 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề 115

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.D 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A 17.C 18.D 19.D 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.B
41.A 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 116

1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.D

Mã đề 117

1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C
11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.C 47.D 48.C 49.B 50.A

Mã đề 118

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A
11.B 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.C 23.C 24.B 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề 119

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.B 39.B 40.B
41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.B 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề 120

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C
41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề 121

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.A 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.D 43.D 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề 122

1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 123

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A
21.B 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề 124

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.C 33.A 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.D 40.B
41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C

Đáp án đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2022

I. Đọc hiểu

Câu 1. Tự do

Câu 2. trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn

Câu 3. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt; giúp người đọc hình dung rõ về tuổi trẻ là lứa tuổi đầy nhiệt huyết, tươi vui.

Câu 4. Tác giả cảm thấy tự hào, cảm phục trước sự khi sinh của thế hệ trẻ để bảo vệ đất nước.

II. Làm văn

Câu 1.

– Trách nhiệm: Phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả.

– Trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước:

 • Ý thức học tập để xây dựng, phát triển đất nước.
 • Rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành một công dân tốt
 • Ý thức, trách nhiệm về những vấn đề của đất nước.

Câu 2.

1. Mở bài

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Minh Châu, tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

2. Thân bài

a. Phân tích đoạn trích: Phát hiện thứ nhất của nhân vật Phùng.

– Hoàn cảnh:

 • Để có thể xuất bản một bộ lịch nghệ thuật về thuyền và biển, trưởng phòng đã đề nghị nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đi chụp thực tế bổ sung một bức ảnh cảnh biển buổi sáng có sương mù.
 • Nhân chuyến thăm Đẩu – người bạn chiến đấu năm xưa, Phùng đi tới một vùng biển từng là chiến trường cũ.
 • Phùng đã phục kích mấy buổi sáng mà vẫn chưa chụp được bức ảnh nào. Sau gần một tuần lễ, Phùng quyết định thu vào tờ lịch cảnh thuyền thu lưới vào buổi bình minh.

– Khung cảnh mà Phùng phát hiện “cảnh trời cho đắt giá”:

 • Nhận xét “một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ”, “Mũi thuyền in một nét mơ hồ…vào bời”, một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích.
 • Đây là cảnh tượng kì diệu của thiên nhiên, cuộc sống khi nhìn từ xa.

– Tâm trạng của họa sĩ Phùng: bối rối trước cái đẹp: “trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào”, nhận ra rằng “bản thân cái đẹp chính là đạo đức”. Đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ khi bắt gặp cái đẹp, anh nhận ra vai trò thực sự của nghệ thuật.

b. Liên hệ

– Hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá: Xuất hiện ở đoạn cuối của tác phẩm, trong cuộc trò chuyện của Phùng và nhân vật ông lão đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràng.

 • Hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích: Biểu tượng cho nghệ thuật với vẻ đẹp đẽ, thơ mộng.
 • Hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá: Biểu tượng cho hiện thực cuộc sống với những khó khăn, giông bão.

– Mối quan hệ về nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống phản ảnh những vấn đề trong cuộc sống. Người nghệ sĩ cần phải có cái nhìn đa diện về cuộc sống, không nhìn hiện tượng mà đánh giá toàn bộ bản chất của vấn đề.

3. Kết bài

Khẳng định lại giá trị của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

Đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2022

holder

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ VNExpress

VNExpress
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ soha.vn

soha.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ vov.vn

vov.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ afamily.vn

afamily.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ coccoc.com

coccoc.com
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 rồi nhỉ? Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 từ facebook.com

facebook.com
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105

Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
cách Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
hướng dẫn Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105
Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 105 miễn phí

Scores: 4.5 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn