Dấu chấm hỏi là gì? Dấu chấm hỏi dùng để làm gì, ý nghĩa của dấu chấm hỏi mới nhất 2023

Dấu chấm hỏi là gì?

?
Dấu chấm hỏi
Dấu câu
Dấu lược   
Dấu ngoặc [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
Dấu hai chấm :
Dấu phẩy ,  ،  
Dấu gạch ngang ‒  –  —  ―
Dấu ba chấm     . . .
Dấu chấm than  !
Dấu chấm .
Dấu gạch nối
Dấu gạch nối – trừ
Dấu chấm hỏi  ?
Dấu ngoặc kép ‘ ’  “ ”  ‘ ‘  ” “
Dấu chấm phẩy ;
Dấu gạch chéo /  
Chia từ
Dấu chấm giữa ·
Dấu cách     
Typography chung
Ampersand &
Dấu hoa thị *
A còng @
Dấu chéo ngược
Bullet (typography)
Caret ^
Dagger (typography) † ‡
Ký hiệu độ °
Ditto mark
Dấu chấm than ngược ¡
Dấu hỏi ngược ¿
Dấu thăng #
Dấu numero
Obelus ÷
Ordinal indicator º ª
Ký hiệu Phần trăm, Per mille  % ‰
Các dấu cộng và trừ + −
Basis point
Pilcrow
Prime (symbol)     
Section sign §
Tilde ~
Underscore _
Vertical bar |    ¦
Sở hữu trí tuệ
Ký hiệu bản quyền ©
Ký hiệu ghi âm
Ký hiệu thương hiệu đã được đăng ký ®
Ký hiệu nhãn hiệu dịch vụ
Ký hiệu thương hiệu
Tiền tệ
Ký hiệu tiền tệ (trình bày) ¤
Biểu tượng tiền tệ

 

؋ ​₳ ​
฿ ​₿ ​
₵ ​¢ ​₡ ​₢ ​
$ ​₫ ​₯ ​֏ ​
₠ ​€ ​
ƒ ​₣ ​
₲ ​
₴ ​
₭ ​
₺ ​₾ ​
₼ ​ℳ ​₥ ​
₦ ​
₧ ​₱ ​₰ ​£ ​
元 圆 圓 ​﷼ ​៛ ​₽ ​₹ ₨ ​
₪ ​
৳ ​₸ ​₮ ​
₩ ​
¥ 円

Typography không phổ biến
Asterism (typography)
Fleuron (typography)
Index (typography)
Interrobang
Irony punctuation
Lozenge
Cước chú
Tie (typography)
Liên quan
  • Quotation mark (« »  „ ”)
    • Diacritic
    • List of logic symbols
  • Whitespace character
Các hệ chữ viết khác
  • Chinese punctuation
  • Hebrew punctuation
  • Japanese punctuation
  • Korean punctuation
100px Question opening closing.svg

Dấu chấm hỏi trong tiếng Tây Ban Nha

Dấu chấm hỏi (?), còn gọi là dấu hỏi chấm, dấu hỏi, là một trong các dấu kết thúc câu dùng để kết thúc một câu hỏi. Tuy là một ký tự Latin nhưng dấu này được sử dụng trong hầu hết các bộ chữ viết, nhiều chữ viết tượng hình cũng mượn dấu này.

Trong các tài liệu, đôi khi dấu “?” được đặt trong ngoặc đơn (?), hoặc ngoặc vuông [?] để trỏ tới một lời giải thích.[cần dẫn nguồn]

Trong tiếng Tây Ban Nha, câu hỏi có một dấu hỏi ngược ở đầu câu ‘¿’ và kết thúc với một dấu hỏi thường ‘?’.

Lịch sử – Dấu chấm hỏi dùng để làm gì, ý nghĩa của dấu chấm hỏi 

Nguồn gốc của dấu hỏi chấm là gì? Các nhà nghiên cứu Trung Đại sử dụng từ ” quaestio” ở cuối câu để chỉ đây là câu hỏi, về sau do sự phát triển của ngôn ngữ nên viết tắt lại là “qo”. Tốc độ phát triển nhanh do nhu cầu thiết yếu nên “qo” được biến đổi tiếp thành chữ “q” viết bên trên chữ “o”, trải qua vài cuộc sửa đổi để trở thành dấu chấm hỏi hiện đại chính thức được mọi người công nhận như hiện nay.

Tham khảo

Lịch Sử

Nguồn gốc của dấu hỏi chấm là gì? Các nhà nghiên cứu Trung Đại sử dụng từ ” quaestio” ở cuối câu để chỉ đây là câu hỏi, về sau do sự phát triển của ngôn ngữ nên viết tắt lại là “qo”. Tốc độ phát triển nhanh do nhu cầu thiết yếu nên “qo” được biến đổi tiếp thành chữ “q” viết bên trên chữ “o”, trải qua vài cuộc sửa đổi để trở thành dấu chấm hỏi hiện đại chính thức được mọi người công nhận như hiện nay.

Cre: https://www.quora.com/How-did-the-question-mark-originate-And-from-which-language

What is the origin of the question mark?… Supposedly, in the Middle Ages scholars would write ‘quaestio’ at the end of a sentence to show that it was a question, which in turn was shortened to qo. Eventually, the q was written on top of the o, before steadily morphing into a recognisably modern question mark.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dấu_chấm_hỏi&oldid=64314350”

Từ khóa: Dấu chấm hỏi

dấu chấm hỏi
dấu chấm hỏi là gì
dấu hỏi chấm
dấu chấm hỏi dùng để làm gì
dấu chấm hỏi có ý nghĩa gì
ý nghĩa của dấu chấm hỏi
dấu hỏi là gì
chấm hỏi
chấm hỏi là gì
hỏi chấm
hỏi chấm hay chấm hỏi
dấu chấm hỏi hay dấu hỏi chấm
hỏi chấm là gì
ý nghĩa dấu chấm hỏi ngược
ý nghĩa dấu chấm hỏi
dấu hỏi
daấu chấm hỏi
daấu hỏi chấm
chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi
cham hoi
dấu hỏi chấm hay chấm hỏi
dấu hỏi chấm dùng để làm gì *
dấu chấm hoit
là dấu gì
dau cham hoi

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Website giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.08 (138 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn