Top 18+ Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Bạn đang tìm hiểu về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Chức năng không phải của màng sinh chất là sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài.
Chức năng của mang sinh chất là:
– Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.
– Màng sinh chất còn có các protein thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.
– Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào.
→ Màng sinh chất không sinh tổng hợp được protein.

Lục lạp có chức năng nào sau đây?

A. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa năng

B. Đóng gói, vận chuyển các sản phẩm hữu cơ ra ngoài tế bào

C. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại trong cơ thể

D. Tham gia vào quá trình tổng hợp và vận chuyển lipit

Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có

A. Chất nền ngoại bào

B. Lông và roi

C. Thành tế bào

D. Vỏ nhầy

Thành tế bào thực vật không có chức năng

A. Bảo vệ, chống sức trương của nước làm vỡ tế bào

B. Quy định khả năng sinh sản và sinh trưởng của tế bào

C. Quy định hình dạng, kích thước của tế bào

D. Giúp các tế bào ghép nối và liên lạc với nhau bằng cầu sinh chất

Mạng lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

A. Sản xuất enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit

B. Chuyển hóa đường trong tế bào

C. Phân hủy các chất độc hại trong tế bào

D. Sinh tổng hợp protein

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ VNExpress

VNExpress
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ soha.vn

soha.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ vov.vn

vov.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ afamily.vn

afamily.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ coccoc.com

coccoc.com
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất rồi nhỉ? Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất từ facebook.com

facebook.com
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất

Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
cách Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
hướng dẫn Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất
Đâu Không Phải Là Chức Năng Của Màng Sinh Chất miễn phí

Scores: 4.5 (197 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Người Biết Coi Trọng Và Giữ Gìn Phẩm Cách Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn …, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn