Dây cung là gì? Tính Chất Hai Cung Bằng Nhau Của Một Đường Tròn

Dây cung là một vật liệu rất quan trọng trong môn thể thao bắn cung. Nó đóng vai trò là một phần cốt lõi trong việc tạo nên sự ổn định, độ chính xác và sức mạnh cho cung. Dây cung được chế tạo từ các loại sợi tổng hợp như khổng tuyến, lanh, kevlar hay cao su, tùy vào từng loại cung và mục đích sử dụng. Nó có một quy trình sản xuất đặc biệt và cần được lựa chọn và kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng. Với vai trò không thể thiếu này, dây cung đã đóng góp một phần rất quan trọng vào sự phát triển và nâng cao chất lượng của môn thể thao bắn cung trên toàn thế giới.

Tính Chất Hai Cung Bằng Nhau Của Một Đường Tròn

Một đường tròn có hai cung bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng một góc giữa. Nghĩa là, độ dài của hai cung bằng nhau khi và chỉ khi chúng tương ứng với các góc trên đường tròn có độ lớn bằng nhau. Cụ thể, nếu cung AB và cung CD trên đường tròn có độ dài bằng nhau, thì hai cung này tương ứng với hai góc AOB và COD có độ lớn bằng nhau.

Toán 9 | Hình 6 : Tiếp tuyến của đường tròn, chứng minh tiếp tuyến đường tròn

Dây cung

Dây cung của một đường tròn (đôi khi chỉ được nói ngắn gọn là dây) là một đoạn thẳng mà cả hai đầu mút của nó đều nằm trên đường tròn.

200px Chord in mathematics.svg
Đoạn thẳng BX (màu đỏ) là một dây cung.

Một cát tuyến có thể được định nghĩa là đường thẳng chứa một dây cung.

Các tính chất

Các dây cung của một đường tròn có một số tính chất sau đây:

  1. Hai dây cung cách đều tâm khi và chỉ khi chúng có độ dài bằng nhau.
  2. Đường trung trực của dây thì đi qua tâm.
  3. Nếu hai đường thẳng chứa hai dây cung ABCD của một đường tròn (hai cát tuyến) cắt nhau tại P, thì ta có hệ thức PA·PB = PC·PD (tính chất phương tích của một điểm).
  4. Nếu hai góc thuộc cùng một đường tròn chắn hai dây cung bằng nhau hoặc cùng 1 dây cung thì 2 góc đó bằng nhau.

Dây cung trong lượng giác

a) Góc lượng giác. Trên mặt phẳng, quay tia Ox quanh O đến tia Oy theo một chiều nhất định thì có một góc lượng giác, kí hiệu (Ox;Oy). Tia Ox là tia đầu (tia gốc), Oy là tia cuối (tia ngọn). Quy ước chiều ngược kim đồng hồ là chiều dương.

Hai góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối thì có các số đo khác nhau một bội nguyên 360 (hay 2π).

b) Cung lượng giác

Trên đường tròn định hướng tâm O lấy hai điểm A,B. Một điểm chạy trên đường tròn theo một chiều nhất định từ A đến B vạch nên cung lượng giác, kí hiệu cung AB. Điểm A là điểm đầu, B là điểm cuối. Số đo cung AB kí hiệu số đo bằng số đo (OA,OB).

Hai cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối thì có số đo khác nhau bội 3600 (hay 2π).

3. Hệ thức Salơ

Ba tia chung gốc OA,OB,OC bất kì thì:

số đo (OA,OB)+số đo (OB,OC)=số đo (OA,OC)+k.3600 (k2π)

4. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác

a) Đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng có tâm là gốc O của hệ toạ độ trực chuẩn có bán kính bằng 1. Điểm gốc của cung lượng giác là điểm A(1;0)

b) Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác có số đo bằng α bằng cách chọn điểm gốc là điểm A(1;0) là điểm ngọn M sao cho số đo cung AM bằng α.

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • Lịch sử của dây lượng giác
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dây_cung&oldid=68172703”

Scores: 4.5 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn