Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại Giải Hoá học lớp 9 trang 54

Bạn đang tìm kiếm về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 hữu ích với bạn.

1. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại Giải Hoá học lớp 9 trang 54

Hoá học 9 Bài 17 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về dãy hoạt động hóa học của kim loại. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 54.

Việc giải Hóa 9 bài 17 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Dãy hoạt động hóa học của kim loại

I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?

Các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học :

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

II. Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:

1. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

2. Những kim loại đứng trước Mg là những kim loại mạnh (K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit giải phóng khí H2.

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 17 trang 54

Câu 1

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

Gợi ý đáp án

Chỉ có dãy C gồm các kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

Câu 2

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

a) Fe.

b) Zn.

c) Cu.

d) Mg.

Gợi ý đáp án

b) Zn. Dùng kẽm vì có phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Nếu dùng dư Zn, Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Câu 3

Viết các phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất cần thiết coi như có đủ).

Gợi ý đáp án

a) Sơ đồ chuyển hóa: Cu → CuO → CuSO4

PTHH: 2Cu + O2 oversett^circlongrightarrow 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4đặc oversett^circlongrightarrow CuSO4 + SO2 + 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, cho MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓.

Câu 4

Hãy cho biết hiện tượng nào xảy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Hiện tượng xảy ra:

a) Zn tan dần, dung dịch CuCl2 nhạt màu xanh, chất rắn màu đỏ bám vào viên kẽm.

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu ↓

b) Cu tan dần, chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng (Đồng đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối), màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) Không có hiện tượng gì xảy ra và không có phản ứng.

d) Al tan dần, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu ↓

Câu 5

Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án 

n_khí=frac2,2422,4= 0,1 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

b) Chất rắn còn lại là Cu

Theo pt nZn = nH2 = 0,1 mol ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 – 6,5 = 4g.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222
Lượt xem: 62226222

2. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ VNExpress

VNExpress
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

3. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

4. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

5. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

6. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

7. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

8. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ soha.vn

soha.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

9. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

10. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

11. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

12. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

13. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ vov.vn

vov.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

14. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

15. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

16. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

17. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

18. Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 từ facebook.com

facebook.com
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

Câu hỏi về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9

Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
cách Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
hướng dẫn Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9
Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 9 miễn phí

Scores: 4.3 (116 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn