Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2023 – 2023 6 Đề thi học kì 1 Hóa 9 (Có ma trận, đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2021 – 2022 6 Đề thi học kì 1 Hóa 9 (Có ma trận, đáp án)

Đề thi học kì 1 Hóa 9 năm 2021 – 2022 gồm 6 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi Hóa 9 học kì 1 được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa Hóa học 9. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa quý thầy cô và các em học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 9 sắp tới. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 9 tham khảo thêm đề thi học kì 1 của một số môn như: đề cương ôn thi học kì 1 Hóa 9, đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi HK1 Hóa 9, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi Hóa 9 học kì 1 năm 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Hóa 9

Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Oxit

Biết được tính chất hoá học của Oxit

Câu

1,2,3

Số câu

3

3

Số điểm

0,75

0,75

Tỉ lệ %

7,5

0

7,5

Axit

Biết được tính chất hoá học của axit

Phân biệt được H2SO4

Câu

4

5

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,25

0,25

0,5

Tỉ lệ %

2,5

2,5

5

Bazơ

Biết được tính chất hoá học của Bazơ

Câu

6

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Tỉ lệ %

2,5

2,5

Muối

Phân biệt được 2 muối

Câu

7

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Tỉ lệ %

2,5

2,5

Kim loại

Biết được ứng dụng của kim loại dựa vào tính chất vật lí

Hiểu được dãy HĐHH, tính chất hoá học của kim loại

Tính được thành phần % của hỗn hợp 2 kim loại

Tính được thành phần % của hỗn hợp 2 kim loại

Câu

8

9,10,11,12

3a,b

3c

Số câu

1

4

2

1

8

Số điểm

0,25

1

3

1

Tỉ lệ %

2,5

10

20

10

42,5

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ

Phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Câu

2

1

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,5

2,5

4

Tỉ lệ %

15

25

40

Tổng số câu

6

1

6

1

3 (2)

3(1)

15

Số điểm

1,5

1,5

1,5

2,5

2

1

10

Tỉ lệ %

15

15

15

25

20

10

100

Đề kiểm tra cuối kì 1 Hóa 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO,
B. BaO,
C. Na2O
D. SO3.

Câu 2:

Oxit lưỡng tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2,
B. Na2O.
C. SO2,
D. P2O5

Câu 4:

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2 .
B. K2O, P2O5, CaO.
C. BaO, SO3, P2O5.
D. CaO, BaO, Na2O.

Câu 5:

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4
B. Ba(OH)2
C. NaCl
D. NaNO3

Câu 6.

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 7:

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

A.Na2SO4 và Fe2(SO4)3
B Na2SO4 và K2SO4
C. Na2SO4và BaCl2
D. Na2CO3 và K3PO4

Câu 8:

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

A. Ag, Cu.
B. Au, Pt.
C . Au, Al.
D. Ag, Al.

Câu 9:

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí Hiđro là:

A. Đồng
B. Lưu huỳnh
C. Kẽm
D. Thuỷ ngân

Câu 10:

Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì:

A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3đặc nguội.
B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.
C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.
D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

Câu 11:

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. Dung dịch NaOH dư
B. Dung dịch H2SO4loãng
C. Dung dịch HCl dư
D. Dung dịch HNO3loãng .

Câu 12:

Nhôm phản ứng được với :

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí
B. Khí clo, axit, oxit bazo, khí
C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm
D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat

II. PHÀN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1:( 2,5đ) Hoàn thành chuçi phản ứng hóa học sau?

Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.

Câu 3: (3đ)

Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dd HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

Đáp án thi Hóa 9 học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D B B D B C A B C C A A

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)

Câu 1: Mổi phương trình đúng 0,5đ

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2→ 3BaSO4 + 2FeCl3

Câu 2: Lấy mỗi chất một ít ra làm thí nghiệm, đánh số thưc tự.

Nhỏ mỗi chất trên vào quỳ tím chuyển màu xanh là NaOH. 0,5 đ

Nhận biết 2 muối bằng cách cho tác dụng với BaCl2 dung dịch nào phản ứng xuất hiện chất không tan màu trắng là Na2SO4 , còn lại là NaCl. 0,5 đ

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl 0,5 đ

Câu 3: nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol 0,5 đ

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0,5đ

Theo PT 1 mol : 1 mol

Theo đb 0,3 mol : 0,3 mol 0,5đ

mFe = 0,3.56 = 16,8 g 0,5đ

%Fe = 16,8×100 : 30 = 56 % 0,5đ

%Cu = 100 – 56 = 44% 0,5đ

Đề thi Hóa 9 học kì 1 năm 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 9

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Oxit

Biết được tính chất hoá học của Oxit

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

3 ( 1, 2, 3)

0,75

7,5

3

0,75

7,5

Axit

Biết được tính chất hoá học của Oxit

Phân biệt được H2SO4

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

1 ( 4 )

0,25

2,5

1 (5)

0,25

2,5

2

0,5

5

Bazơ

Biết được tính chất hoá học của Bazơ

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

1 ( 6)

0,25

2,5

1

0,25

2,5

Muối

Phân biệt được 2 muối

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

1( 7)

0,25

2,5

1

0,25

2,5

Kim loại

Biết được ứng dụng của kim loại dựa vào tính chất vật lí

Hiểu được dãy HĐHH, tính chất hoá học của kim loại

Tính được thành phần % của hỗn hợp 2 kim loại

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

1 ( 8)

0,25

2,5

4( 9,10,11,12)

1

10

1 ( 3)

3

30

6

4,25

42,5

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ

Phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Viết PTHH biểu diễn chuỗi phản ứng

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

1 ( 2)

1,5

15

1( 1)

2,5

25

2

4

40

Tổng

số câu

số điểm

Tỉ lệ %

6

1,5

15

1

1,5

15

6

1,5

15

1

2,5

25

1

3

30

15

10

100

Đề thi Hóa 9 học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO,
B. BaO,
C. Na2O
D. SO3.

Câu 2: Oxit lưỡng tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2,
B. Na2O
C. SO2,
D. P2O5

Câu 4:Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2 .
B. K2O, P2O5, CaO.
C. BaO, SO3, P2O5.
D. CaO, BaO, Na2O.

Câu 5: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4
B. Ba(OH)2
C. NaCl
D. NaNO3

Câu 6. Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C, Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 7: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối nào trong mỗi cặp chất sau:

A.Na2SO4 và Fe2(SO4)3
B Na2SO4 và K2SO4
C. Na2SO4và BaCl2
D. Na2CO3 và K3PO4

Câu 8: Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:

A. Ag, Cu.
B. Au, Pt.
C . Au, Al.
D. Ag, Al.

Câu 9: Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí Hiđro là:

AĐồng
B. Lưu huỳnh
C. Kẽm
D. Thuỷ ngân

Câu 10: Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì:

A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3đặc nguội.
B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.
C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.
D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

Câu 11: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với?

A. Dung dịch NaOH dư
B. Dung dịch H2SO4loãng
C. Dung dịch HCl dư
D. Dung dịch HNO3loãng .

Câu 12: Nhôm phản ứng được với :

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi.
B. Khí clo, axit, oxit bazo, khí hidro.
C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm
D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:( 2,5đ) Hoàn thành chuçi phản ứng hóa học sau?

FeFeCl3 →Fe(OH)3→Fe2O3→Fe2(SO4)3→FeCl3

Câu 2: (1,5đ)

Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.

Câu 3: (3đ)

Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dd HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

Đáp án đề thi Hóa 9 học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

B

B

D

B

C

A

B

C

C

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)

Câu 1: Mổi phương trình đúng 0,5đ

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2→ 3BaSO4 + 2FeCl3

Câu 2: Trích mẫu thử, đánh số thứ tự.

Nhỏ mỗi chất trên vào quỳ tím chuyển màu xanh là NaOH. 0,5 đ

Nhận biết 2 muối bằng cách cho tác dụng với BaCl2 dung dịch nào phản ứng xuất hiện chất không tan màu trắng là Na2SO4, còn lại là NaCl. 0,5 đ

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl 0,5 đ

Câu 3:

nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol 0,5 đ

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0,5đ

Theo PT 1 mol : 1 mol

Theo đb 0,3 mol : 0,3 mol 0,5đ

mFe = 0,3.56 = 16,8 g 0,5đ

%Fe = 16,8×100 : 30 = 56 % 0,5đ

%Cu = 100 – 56 = 44% 0,5đ

* Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

– Về nhà chuẩn bị trước bài mới “Axit cacbonic và muối cacbonat”

………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi Hóa 9 học kì 1

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An

Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
cách Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
hướng dẫn Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An
Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Co Dap An miễn phí

Scores: 4.3 (115 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn