De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2023 – 2023 Ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Bạn đang tìm hiểu về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 hữu ích với bạn.

1. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 Ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022 tổng hợp những kiến thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đó, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, chuẩn bị kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học sinh. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

  • Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
  • Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
  • Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
  • Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
  • Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
  • Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

  • Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
  • Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1
c) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1

Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu
b) 2 kiểu
c) 3 kiểu
d) 4 kiểu

Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New Câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đã biết, tìm kiếm thông tin nâng cao, đánh dấu trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hộp thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:

Rèn luyện kĩ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học

Họ Và Tên: ………………………………….

Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC KHỐI 4
NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?

A. Google Chrome
B. Excel
C. Violympic.vn
D. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word
B. world wide web
C. web wide web
D. trang web

Câu 3: Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?

[email protected]
B. Hạ[email protected]
C.NguyễnVănQuyế[email protected]
D. Đứ[email protected]

Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho ai?

A. Chỉ gửi cho bạn trong trường
B. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúng
C. Chỉ gửi cho bạn trong lớp
D. Chỉ gửi cho những người quen

Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?

A. Insert/ Table
C. Insert/ Picture
B. Insert/ Textbox
D. Insert/ WordArt

Câu 6: Để sử dụng được công cụ tạo chữ nghệ thuật em thực hiện thao tác nào?

A. Insert/ Text Box
B. Page Layout/Columns
C. Insert/ WordArt
D. Insert/ Table

Câu 7: Tổ hợp phím để đánh dấu một trang web là phím nào?

A. Ctr +D
B. Ctr + S
C. Ctr + F
D. Ctrl + V

Câu 8: Để chèn một Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?

A. Home
B. Insert
C. View
D. Page Layout

II. Thực hành: (20 phút 6đ)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia hai cột theo mẫu dưới đây.

Thư điện tử là gì?

“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư thông qua một tài khoản. Muốn sử dụng thư

điện tử bạn cần đăng ký với nhà cung cấp thư điện tử một tài khoản cho riêng mình.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo một bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3đ):

Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ VNExpress

VNExpress
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ soha.vn

soha.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ vov.vn

vov.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ afamily.vn

afamily.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ coccoc.com

coccoc.com
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 từ facebook.com

facebook.com
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2

De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
cách De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
hướng dẫn De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2
De Cuong On Tap Tin Hoc Lop 4 Hoc Ki 2 miễn phí

Scores: 4.6 (95 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn