Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2023 – 2023 Ôn tập cuối kì 1 môn Toán 11

Bạn đang tìm hiểu về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022 Ôn tập cuối kì 1 môn Toán 11

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 giới hạn kiến thức lý thuyết, cấu trúc đề thi và một số đề ôn tự luận. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi học kì 1 sắp tới.

Đề cương ôn thi cuối kì 1 Toán 11 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 1 lớp 11 năm 2021. Đề cương ôn thi HK1 Toán 11 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề cương cuối kì 1 Toán 11, mời các bạn theo dõi tại đây.

I. Nội dung chương trình thi học kì 1 Toán 11

– Đại số:

  • Phương trình lượng giác;
  • Bài toán đếm;
  • Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp;
  • Nhị thức Niuton;
  • Xác suất.

– Hình học:

  • Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng,
  • Hai đường thẳng song song,
  • Đường thẳngsong song với mặt phẳng.

II. Cấu trúc đề thi cuối kì 1 Toán 11

50 câu trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 90 phút

III. Các đề ôn tập cuối kì 1 môn Toán 11

Câu 1. Phương trình 2 sin ^2 x+sqrt3 sin 2 x=3có nghiệm là

A. x=frac4 pi3+k pi.
B. x=fracpi3+k pi.
C. x=frac2 pi3+k pi.
D. x=frac5 pi3+k pi.

Câu 2. Nghiệm của phương trình lượng giác cos ^2 x-cos x=0 thỏa mãn điều kiện 0<x<π là

A.x=fracpi2.
B. x=pi.
C. x=-fracpi2.
D. x=0.

Câu 3. Phương trình (2 cos x+1)(tan x-sqrt3)=0 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (0 ; pi) ?

A. 3 .
B. 4 .
C. 1 .
D. 2 .

Câu 4. Phương trình lượng giác frac{cos x-sqrt3 sin x}2 sin x-1=0 có nghiệm là

A. x=fracpi6+k pi.
B. x=frac7 pi6+k 2 pi.
C. Vô nghiệm.
D. x=fracpi6+k 2 pi.

Câu 5. Điều kiện để phương trình m sin x-3 cos x=5 có nghiệm là

A. m geq sqrt34.
B. left[beginarraylm leq-4 \ m geq 4endarrayright..
C. -4 leq m leq 4.
D. m geq 4.

Câu 6. Phương trình 2 sin ^2 x+m sin 2 x=2 m vô nghiệm với mọi m thỏa mãn

A. 0
B. 0 leq m leq frac43.
C. left[beginarraylm leq 0 \ m geq frac43endarrayright.
D. left[beginarraylm<0 \ m>frac43endarrayright.

Câu 7. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2020 ; 2020] để phương trình (m+1) sin ^2 x-sin 2 x+cos 2 x=0 có nghiệm là

A. 4037 .
B. 4036 .
C. 2022 .
D. 2024 .

Câu 8. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2 sin x+sqrt2 sin 2 x=0 là

A. frac3 pi4.
B. fracpi4.
C. fracpi3.
D. pi.

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=-sin ^2 x-2 cos x+5 là

A. 5 .
B. 3 .
C. 2 .
D. 1 .

Câu 10. Hàm số y=frac2 sin 2 x+cos 2 xsin 2 x-cos 2 x+3 có bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Câu 11. Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ.

A. 1400 .
B. 5840 .
C. 5040 .
D. 4536 .

Câu 12. Số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh (n geq 4) là

A. n(n-3).
B. fracn(n-1)2.
C. n(n-1).
D. fracn(n-3)2.

Câu 13. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Trên đường thẳng a có 6 điểm phân biệt và trên đường thẳng b có 5 điểm phân biệt. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu tam giác có các đỉnh là các điểm nằm trên hai đường thẳng a và b đã cho?

A. 165 .
B. 180 .
C. 135 .
D. 200 .

Câu 14. Số đường chéo của một đa giác lồi 20 cạnh là

A. 320 .
B. 170 .
C. 360 .
D. 190 .

Câu 15. Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển (1+2 x)^10 là

A. 1 ; 45 x ; 120 x^2.
B. 10 ; 45 x ; 120 x^2.
C. 1 ; 4 x ; 4 x^2.
D. 1 ; 20 x ; 180 x^2.

Câu 16. Có bao nhiêu số hạng nguyên trong khai triển (sqrt3+sqrt[4]5)^124

A. 15 .
B. 31 .
C. 32 .
D. 33 .

Câu 17. Biết n là số nguyên dương thỏa mãn 3 C_n+1^3-3 A_n^2=52(n-1). Giá trị của n bằng

A. 13 .
B. 16 .
C. 15 .
D. 14 .

Câu 18. Hệ số của m^10 n^19 trong khai triển (m-2 n)^29 là

A. C_29^10.
B. -C_29^10.
C. 2^19 C_29^10
D. -2^19 C_29^10.

Câu 19. Giá trị của n in mathbbN thỏa mãn C_n+8^n+3=5 A_n+6^3 là

A. n=6.
B. n=20.
C. n=15.
D. n=17.

Câu 20. Số không chứa x trong khai triển left(2 x-frac1{2 x^2}right) là

A. 672 .
B. 670 .
C. -670.
D. -672.

Câu 21. Khai triển left(1+x+x^2+x^3right)^5=a_0+a_1 x+a_2 x^2+ldots+a_15 x^15 Hãy tính hệ số a_10.

A. a_10=C_5^0+C_5^4+C_5^4 C_5^3.
B. a_10=C_5^0 cdot C_5^5+C_5^2 C_5^4+C_5^4 C_5^3.
C. a_10=C_5^0 cdot C_5^5+C_5^2 C_5^4-C_5^4 C_5^3 .
D. a_10=C_5^0 cdot C_5^5-C_5^2 C_5^4+C_5^4 C_5^3.

Câu 22. Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức f(x)=left(x^2+frac3xright)^12+left(2 x^3+frac1{x^2}right)^21 thì f(x) có bao nhiêu số hạng?

A. 29 .
B. 35 .
C. 30 .
D. 32 .

Câu 23. Trong khai triển nhị thức: (x-sqrty)^16, hai số hạng cuối là

A. -16 x+y^4.
B. 16 x y^15+y^4.
C. -16 x y^{frac152}+y^8.
D. -16 x y^15+y^8.

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án

Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
cách Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án
Đề Cương Ôn Tập Toán 11 Học Kì 1 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.5 (198 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn