De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 – 2023 Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1

Bạn đang tìm kiếm về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An hữu ích với bạn.

1. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 – 2022 Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1

Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 1 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt toàn bộ các dạng bài tập Toán lớp 7 học kì 1.

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 1 năm 2021. Đề cương ôn thi HK1 Toán 7 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm: đề cương ôn thi học kì 1 Lịch sử 7, đề cương ôn thi học kì 1 Ngữ văn 7, 60 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

A. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN TL TN TL TN TL TN TL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính trên tập hợp R, nắm được định nghĩa tỉ lệ thức, tính chất của tỉ lệ thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được khái niệm hàm số và đồ thị.

Nắm được khái niệm đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ đồ thị hàm số

y=ax

Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các dạng bài tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

Nhận biết các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết cách vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song dựa vào quan hệ giữa vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ngoài tam giác.

Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác bằng nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%

B. Phần Lý thuyết ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kiến thức cơ bản như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Nội dung Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Nội dung phần Lý thuyết của các bài từ § 1 đến § 5, Hình học 7 Chương II

C. Phần Bài tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững các dạng bài tập cơ bản như sau:

1.Dạng 1: Thực hiện phép tính:

a) frac17-left(-frac314right)+frac12

b) frac25+frac15 cdotleft(-frac34right)

c) frac45-left(-frac27right)-frac710

d) frac37+left(-frac52right)+left(-frac35right)

Bài 2: Tính:

a) left(frac925-2.18right):left(3 frac45+0,2right)

b) frac38 .19 frac13-frac38 .33 frac13

c) 1 frac423+frac521-frac423+0,5+frac1621

Bài 3: Tính:

a) frac2147+frac945+frac2647+frac45

b) frac1512+frac513-frac312-frac1813

c) frac1325+frac641-frac3825+frac3541-frac12

d) 12 cdotleft(-frac23right)^2+frac43

e) 12,5 cdotleft(-frac57right)+1,5 cdotleft(-frac57right)

f) 1:left(frac23-frac34right)^2

h) 15 cdotleft(-frac23right)^2-frac73

i) left(frac37+frac12right)^2

k) left(frac34-frac56right)^2

1) frac{5^4 cdot 20^4}{25^5 cdot 4^5}

2. Dạng 2: Tìm x

1) x+frac14=frac43

2) frac34+frac25 x=frac2960

3) 1 frac34 cdot x+1 frac12=-frac45

4) frac1112-left(frac25+xright)=frac23

5) 2 frac34 x=3 frac17: 0,01

6) 2 x cdotleft(x-frac17right)=0

7) frac34+frac14: x=frac25

8) 3,8: 2 x=frac14: 2 frac23

9) 0,25 x: 3=frac56: 0,125

10) 1 frac13: 0,8=frac23: 0,1 x

11) 3,2 x+(-1,2) x+2,7=-4,9

12) |x|-2,2=1,3

13) left|x+frac34right|-frac13=0

14) left|x+frac13right|-4=-1

15) |x-1,5|+|2,5-x|=0

3. Dạng 3: Toán có lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích của miếng đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của nó là 70,4 m và hai cạnh tỉ lệ với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây trồng của lớp 7A và 7B biết số cây trồng của 2 lớp tỉ lệ với 8:9 và số cây trồng của 7B hơn 7A là 20 cây.

Bài 3: Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ là 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ chia lãi bao nhiêu, nếu tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài 5: Chia số 150 thành ba phần tỉ lệ với 3 ; 4 và 13.

Bài 6: Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12 km/ h thì hết nửa giờ. Nếu bạn Minh đi với vận tốc 10 km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài 7: Tìm ba số a, b, c biết fraca3=fracb2=fracc5: và a – b + c = – 10,2.

Bài 8: Tìm hai số x và y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm các số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 và a + b + c + d = – 42

Bài 10: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy biểu diễn y theo x.

Tính giá trị của y khi x = -5; x = 10.

Bài 11: Cho hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) Tìm a biết ; vẽ đồ thị hàm số khi a = 2; a = -3.

c) Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị của hàm số khi a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Cho hàm số y=f(x)=mathrmax^2-2. Hãy xác định a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) Cho hàm số mathrmy=mathrmf(mathrmx)=-2 mathrmx+3. Tính mathrmf(-2) ; mathrmf(-1) ; mathrmf(0) ; mathrmfleft(-frac12right) ; mathrmfleft(frac12right).

b) Cho hàm số mathrmy=mathrmg(mathrmx)=mathrmx^2-1.. Tính mathrmg(-1) ; mathrmg(0) ; mathrmg(1) ; mathrmg(2).

Bài 14: Xác định các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: mathrmA(-1 ; 3) ; quad mathrmB(2 ; 3) ; quad mathrmCleft(3 ; frac12right) ; quad mathrmD(0 ;-3); mathrmE(3 ; 0)

Bài 15: Vẽ đồ thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

c) y=frac12 x

d) y=-frac13 x

B. Phần hình học

Bài 1: Cho góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với mathrmOt, nó cắt Ôx và oy theo thứ tự là A và B.

a) Chứng minh rằng OA = OB;

b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và hatO A C=hatO B C.

Bài 2: Cho tam giác mathrmABC có 3 góc đều nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a/ Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD.

b/ Chứng minh CA = CD và BD = BA.

c/ Cho góc ACB = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải có thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: Cho tam giác ABC với AB = AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN = BM.

a/ Chứng minh A hatB I=hatA C ImathrmAI là tia phân giác góc mathrmBAC.

b/ Chứng minh AM = AN.

c) Chứng minh mathrmAI perp mathrmBC.

Bài 3: Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Vẽ đường thẳng AH vuông góc với mathrmBC(mathrmH in mathrmBC). Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD

a. Chứng minh DAHB = DDBH

b. Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Vì sao?

c. Tính góc ACB biết góc BAH = 350

Bài 4 Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC = EBD.

c) Chứng minh rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

……………..

D. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. (-2)^8=-2^8

B. left(frac-23right)^3=frac-69

C. left(frac-12right)^4=frac116

D. left[(-2)^3right]^2=2^5

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tao thành có một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. a / / b

B. a cắt b

C. a perp b

D. a trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số mathrmy=-2 mathrmx là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

D. left(frac12 ;-4right)

Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một kết quả khác

Câu 6. Cho Delta mathrmHIKDelta mathrmMNP biết H=M ; I=N. Để Delta mathrmHIK=Delta mathrmMNP theo trường hợp góc – cạnh – góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

a) mathrmA=left(-frac34+frac23right): frac511+left(-frac14+frac13right): frac511

b) mathrmB=3:left(-frac32right)^2+frac19 cdot sqrt36

Câu 8 (1,0 điểm). Tìm x biết:

a) -frac23: x+frac58=-frac712

b) (2 x+3)^2=25

Câu 9 (1,5 điểm).

Cho đồ thị của hàm số mathrmy=left(mathrmm-frac12right) mathrmx (với m là hằng số, m neq frac12) đi qua điểm mathrmA(2 ; 4).

a) Xác định m;

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ thi hàm số trên điểm có tung độ bằng 2 .

Câu 10 (2,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh triangle AKB=triangle AKCmathrmAK perp mathrmBC.

b) Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

c) Chứng minh CE = CB.

Câu 11 (1,0 điểm). Cho frac1c=frac12left(frac1a+frac1bright) ( với a, b, c neq 0 ; b neq c )chứng minh rằng fracab=fraca-cc-b

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An

De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
cách De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
hướng dẫn De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An
De Cuong On Tap Toan 7 Hoc Ki 1 Co Dap An miễn phí

Scores: 4.1 (146 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn