De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Bạn đang tìm kiếm về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 hữu ích với bạn.

1. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 mang tưới 50 đề thi học kì 1, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học kì 1 thật tốt.

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, nắm chắc cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có giá trị là:

A. 5
B. 50
C. 500

Câu 2. Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54
B. 53
C. 52

Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = …… cm.

A. 407
B. 470
C. 47

Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
A. 3
B. 2
C. 4

Câu 5. 126 x 3 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 368
B. 369
C. 378

Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42
B. 24
C. 13

II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được số trang đó.

Hỏi: – Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

– Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

Câu 9. Tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 – 34

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu Đáp án Điểm
1 B 0,5
2 C 0,5
3 A 0,5
4 B 0,5
5 C 1,0
6 A 1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 – 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985
B. 955
C. 945
D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65
B. 56
C. 53
D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 10
B. 24
C. 604
D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm
B. 15cm
C. 10cm
D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là:

A. 7
B. 9
C. 12
D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420
B. 210
C. 440
D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115
b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Câu 8

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lấy ra frac15 số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Câu 10.

Hình bên có:

– ………….hình tam giác.

– ………….hình tứ giác.

Câu 10

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

Câu 7

Câu 8. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai con lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. Mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lấy ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10.

Hình bên có:

– 5 hình tam giác.

– 3 hình tứ giác.

Câu 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề 3

Bài 1. Các bài tập dưới đây có kèm theo 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987
B. 897
C. 789
D. 978

Câu 2: Kết quả của phép tính

567 – 367 là:

A. 204
B. 200
C. 300
D. 304

Câu 3: Kết quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9
B. 9 (dư 2)
C. 9 (dư 3)
D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 = ?

A. 565
B. 555
C. 765
D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209
B. 290 cm
C. 209 m
D. 209 cm

Câu 6: Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi
B. 21 tuổi
C. 22 tuổi
D. 24 tuổi

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng frac12 số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải xanh và đỏ?

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Bài 1. Bài tập lựa chọn ( 3điểm ):

Chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A 2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × ( 82 – 80 )

= 90 + 14

= 123 × 2

= 104

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

  • Xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.
  • Xác định được phép tính và tính đúng: 1 điểm
  • Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh và đỏ cửa hàng bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ VNExpress

VNExpress
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ soha.vn

soha.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ vov.vn

vov.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ afamily.vn

afamily.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ coccoc.com

coccoc.com
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 từ facebook.com

facebook.com
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1

De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
cách De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
hướng dẫn De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1
De Cuong On Tap Toan Lop 3 Hoc Ki 1 miễn phí

Scores: 5 (111 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn