Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 (8 đề) Đề kiểm tra 45 phút chương II Số học lớp 6

Bạn đang tìm kiếm về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số hữu ích với bạn.

1. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 (8 đề) Đề kiểm tra 45 phút chương II Số học lớp 6

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 6 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 8 đề kiểm tra 45 phút chương II Số nguyên có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Tài liệu giúp cho các bạn học sinh củng cố kiến thức, nắm bắt được cấu trúc đề kiểm tra để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Bên cạnh đó giúp quý thầy cô giáo trong việc tham khảo cách ra đề thi cho môn học này. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học 6 – Đề 1

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ Thấp Cấp độ Cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề 1:

Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Biết được tập hợp số nguyên

Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1

10%

2

1

10%

1

1

10%

5

3,0

30%

Chủ đề 2:

Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế

Biết bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.

Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.

Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,…

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1

10%

1

1

10%

1

1

10%

3

3,0

30%

Chủ đề 3:

Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.

Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên

Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên

Phối hợp các phép tính trong Z

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1

10%

2

1

10%

1

1

10%

1

1

10%

6

4,0

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

5

3

30%

6

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

14

10

100%

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A.18

B. (–18)

C. (–122)

D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. 24

B. 48

C. (–24)

D. (–48)

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 33

B. (–33)

C. 200

D. (–200)

Câu 4. Tập các ước của -8 là :

A. -1; -2; -4; -8

B. 1; 2; 4; 8

C. 1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8

D. 1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng

Kí hiệu Z+, Z thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó

A. x N x Z+

B. x Z+ x N

C. x Z+x Z

D. x Z+ x N

Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là:

A. 3

B. 3 hoặc -3

C. -3

D. Không có giá trị nào.

Câu 7. Nếu x.y < 0 thì:

A. x, y cùng dấu

B. x > y

C. x, y khác dấu.

D. x < y

Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:

Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải…………………….tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu…………… thành dấu……………và dấu ……………. thành dấu…………….

II- TỰ LUẬN : (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) (–8).2.(–3)

b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c) (15 –10) – 15.(34 –10)

…………..

Đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học 6 – Đề 2

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A. (–18)

B. 18

C. (–122)

D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. (–48)

B. 48

C. (–24)

D. 24

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 200

B. (–200)

C. (–33)

D. 33

Câu 4. 5 x = ?

A. x = –5

B. x = 5

C. x = 5

D. Một kết quả khác.

Câu 5. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008

B. 2009 – 5 – 9 + 2008

C. 2009 – 5 + 9 – 2008

D. 2009 – 5 + 9 + 2008

Câu 6. Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:

A. 1 và -1

B. 5 và -5

C. 1 và 5

D. 1 ; -1 ; 5 ; -5

II- TỰ LUẬN : (8 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a. 5.(–8).( –2).(–3)

b. 4.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c. 27.(15 –12) – 15.(27 –12)

d. 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6+ … + 199 – 200

Bài 2: (3 điểm) Tìm x thuộc Z , biết:

a. 11 + (15 – x) = 1

b. 2x – 35 = 15 c. 2

Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n thỏa mãn 2n + 1 chia hết cho n-2

…………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777
Lượt xem: 27772777

2. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

3. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

4. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

5. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

6. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

7. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

8. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

9. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

10. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

11. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

12. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

13. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

14. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

15. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

16. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

17. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

18. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
cách Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
hướng dẫn Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Chương 2 Đại Số miễn phí

Scores: 4 (134 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn