Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 (11 đề) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 (11 đề) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1 có đáp án

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 là đề kiểm tra 45 phút, nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh sau khi học hết chương 1.

Tài liệu bao gồm 11 đề kiểm tra có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, qua đó giúp quý thầy cô đánh giá được khả năng làm bài của học sinh để ra đề thi phù hợp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương I Đại số 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Biết cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu

Hiểu cách thực hiện cộng, trừ, nhân hai số hữu tỉ

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh Thực hiện các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu cách làm tròn số

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh Thực hiện các phép lũy thừa.

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 17,5 %

Chủ đề 4

Tập hợp số thực R

Biết tính căn bậc hai của một số hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

a) frac47+frac37

b) frac15 cdot frac32-frac1410

Câu 2 (1đ): Tính:

a) sqrt16

b) sqrtfrac{949}

Câu 3 (1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b) 8 frac29: frac-37-5 frac29: frac-37

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá tri của biểu thức sau:

a)left(frac14right)^5 cdot 4^5

b)(0,25)^6 cdot(-4)^6-frac{72^2}{36^2}

Câu 6 (1,0 đ): Tìm hai số x và y, biết:

fracx9=fracy4 và x-y=-15

Câu 7(1,5đ): Số bị của ba bạn Minh, Hùng, Khang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết tổng số bi của ba bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): Tìm x, y, z biết:

|3 x-5|+(2 y+5)^208+(4 z-3)^20 leq 0

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a) frac47+frac37=frac77=1 (0,75 mathrm~d)

b) beginaligned frac15 cdot frac32-frac1410 &=frac310-frac1410 \ &=frac-1110 endaligned

Câu 2 (1đ): Tính:

a) sqrt16=4

b) sqrtfrac{949}=frac37 quad(0,5 mathrm~đ)

Câu 3 (1đ): Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 8,452 + 12,322 = 20,774≈ 20,77 (0,5đ)

b) 7,128 – 4,183 = 2,945 ≈2,95 (0,5đ)

Câu 4 (1,5đ): Tính nhanh:

a) (4,25 . 20) . 5 = 4,25 . (20 . 5) (0,25đ)

= 4,25 . 100 (0,25đ)

= 425 (0,25đ)

b) beginaligned 8 frac29: frac-37-5 frac29: frac-37 &=left(8 frac29-5 frac29right): frac-37 \ &=3 cdot frac-73 \ &=-7 endaligned
(0,25 mathrm~d)

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
cách Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.2 (81 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn