Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút toán lớp 6 học kì 1 chương 1 mới nhất 2023

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 hữu ích với bạn.

Mời quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 6 tham khảo Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Số học lớp 6 được Download.vn đăng tải sau đây.

Tài liệu bao gồm 4 đề kiểm tra có đáp án đi kèm giúp các bạn học sinh lớp 6 hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Sau đây, mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút toán lớp 6 học kì 1 chương 1 – Đề 1

Đề bài

Bài 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) Tập hợp D các số tự nhiên chẵn bé hơn 14.

b) Tập hợp E các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 15.

c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và chia hết cho 6.

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ N, biết:

a) (x – 3) : 2 = 514 : 512

b) 4x + 3x = 30 – 20 : 10

Bài 3. (3 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) D = 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12

b) E = 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

c) F = 24; 30 ; 36

Bài 2.

a)

(x – 3) : 2 = 514 : 512

(x – 3) : 2 = 52

(x – 3) : 2 = 25

(x – 3) = 25.2

x = 50 + 3

x = 53

b)

4x + 3x = 30 – 20 : 10

7x = 30 – 2

7x = 28

x = 28 : 7

x = 4

Bài 3.

– Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là 10001

– Số tự nhiên lẻ lớn nhất có 5 chữ số là 99999

– Khoảng cách giữa hai số lẻ liên tiếp là 2

– Vậy các số lẻ liên tiếp có 5 chữ số là: (99999 – 10001) : 2 + 1 = 45000 (số)

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Số học lớp 6 – Đề 2

Đề bài

Bài 1. (4 điểm) Trong các số 40232, 1245, 52110

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?

e) Số nào chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 ?

Bài 2. (3 điểm) Tìm các số tự nhiên a sao cho :

a) 21 ⋮ (a – 2)

b) 55 ⋮ (2a + 1)

Bài 3. (3 điểm)Thực hiện phép tính :

a) 514 : 512 – 361 : 360

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 40232 ; b) 1245 ; c) 52110 ; d) 1245 ; e) 52110

Bài 2.

a) 21 ⋮ (a – 2) ⇒ a – 2 là ước của 21 ⇒ a – 2 ∈ 1 ; 3 ; 7 ; 21

⇒ a ∈ 3 ; 5 ; 9 ; 23

b) 55 ⋮ (2a + 1) ⇒ 2a + 1 là ước của 55 ⇒ 2a + 1 ∈ 1 ; 5 ; 11 ; 55

⇒ 2a ∈ 0 ; 4 ; 10 ; 54 ⇒ a ∈ 0 ; 2 ; 5 ; 27

Bài 3.

a) 514 : 512 – 361 : 360 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597 = 3597 . (34 + 65 + 1) = 3597 . 100 = 359700

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888
Lượt xem: 38883888

2. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

3. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

4. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

5. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

6. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

7. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

8. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

9. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

10. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

11. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

12. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

13. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

14. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

15. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

16. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

17. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Học Kì 1

kiểm tra 15 phút toán lớp 6 học kì 1
đề kiểm tra 15 phút toán 6
kiểm tra 15 phút toán 6
đề kiểm tra 15 phút toán 6 chương 1
bài kiểm tra 15 phút toán lớp 6
đề kiểm tra 15 phút toán lớp 6
đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 6
đề kiểm tra toán 6 15 phút
kiểm tra 15p toán 6
kiểm tra 15 phút toán 6 online
de kiểm tra 15 phút toán 6 chương 1
đề kiểm tra 15 phút môn toán
đề kiểm tra toán 15 phút lớp 6
kiểm tra toán lớp 6 15 phút
đề kiểm tra 15 phút toán lớp 6 chương 1
kiểm tra 15 phút toán 6 chương 1
đề thi 15 phút toán lớp 6
kiểm tra 15 phút môn toán lớp 6
đề kiểm tra 15 phút toán 6 học kì 1
đề kiểm tra 15p toán 6
de kiem tra 15 phut toan 6
các đề kiểm tra 15 phút toán lớp 6
bài kiểm tra toán 15 phút lớp 6
đề toán lớp 6 kiểm tra 15 phút
kiểm tra 15 phút toán lớp 6

Scores: 4.5 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn