Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 hữu ích với bạn.

1. Tổng hợp Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2. Đồng thời, còn giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp.

Với bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2021 – 2022 này, giúp các em học sinh lớp 2 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Bên cạnh môn Toán, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 24 + 16 là:

A. 40B. 30C. 60D. 50

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15kg – 5kg = …kg là:

A. 20B. 10kgC. 10D. 20kg

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 12B. 11C. 9D. 10

Câu 4: Bạn Hà có 10 quyển vở. Bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 4 quyển vở. Số quyển vở bạn Lan có là:

A. 12 quyển vởB. 14 quyển vởC. 4 quyển vởD. 15 quyển vở

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính

a, 24 + 11b, 98 – 26c, 48 + 15d, 78 – 35

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 45 …. 36b, 17 …. 22c, 60 …. 98 – 15d, 15 + 28 …. 97 – 54

Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 13kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật và bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1A Câu 2C Câu 3D Câu 4B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 24 + 11 = 35

b, 98 – 26 = 72

c, 48 + 15 = 63

d, 78 – 35 = 43

Bài 2:

a, 45 > 36

b, 17 < 22

c, 60 < 98 – 15

d, 15 + 28 = 97 – 54

Bài 3:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:

75 – 13 = 62 (kg)

Đáp số: 62kg gạo

Bài 4: Hình vẽ có 1 hình chữ nhật và 4 hình tứ giác.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 57, 48, 17, 49, số bé nhất là số:

A. 57B. 48C. 17D. 49

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1dm = ….cm là:

A. 1B. 10C. 100D. 0

Câu 3: Kết quả của phép tính 4kg + 12kg là:

A. 15kgB. 23kgC. 20kgD. 16kg

Câu 4: Thùng thứ nhất chứa 36 lít dầu. Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 11 lít dầu. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

A. 36 lít dầuB. 47 lít dầuC. 15 lít dầuD. 25 lít dầu

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 12 + 34b, 65 – 43c, 57 + 35d, 44 – 12

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 28, 49, 10, 58, 74, 17. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên

Bài 3 (2 điểm): Mai năm nay 10 tuổi. Bố của Mai hơn Mai 38 tuổi. Hỏi năm nay bố của Mai bao nhiêu tuổi?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4CBDD

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 12 + 34 = 46

b, 65 – 43 = 22

c, 57 + 35 = 92

d, 44 – 12 = 32

Bài 2:

a) Sắp xếp: 10, 17, 28, 49, 58, 74

b) Số lớn nhất trong các số trên là 74

Số bé nhất trong các số trên là 10

Tổng là:

74 + 10 = 84

Đáp số: 84

Bài 3 (2 điểm):

Bố của Mai năm nay có số tuổi là:

10 + 38 = 48 (tuổi)

Đáp số: 48 tuổi

Bài 4: Hình vẽ có 3 hình chữ nhật và 6 hình tam giác.

………….

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017

Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
cách Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2017 miễn phí

Scores: 5 (186 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn