De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2023 – 2023 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa

Bạn đang tìm kiếm về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 hữu ích với bạn.

1. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2021 – 2022 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa

Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng giữa kì 2, được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng cả tự luận và trắc nghiệm, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa.

Thông qua bộ đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 quý thầy cô và các em học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi giữa kì 2 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây là 3 đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa học 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………..

TRƯỜNG THPT…………..

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: HÓA 11 ( 2021-2022)

Thời gian làm bài: 45 phút;

I. PHẦNTRẮCNGHIỆM: (7,0 điểm)

Câu 1: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng?

A. C3H8.

B. CH4.

C. C8H18.

D. C2H6.

Câu 2: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân vị trí nhóm chức

B. Đồng phân mạch cacbon.

C. Đồng phân hình học

D. Vị trí liên kết bội

Câu 3: Ankan X có % khối lượng cacbon bằng 75 %. Công thức phân tử của X là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C3H8.

D. C4H10.

Câu 4: Quy tắc Mac-côp-nhi-côp được áp dụng trong phản ứng nào sau đây?

A. Cộng X vào anken bất đối xứng.

B. Cộng Br2 vào anken đối xứng.

C. Cộng X vào anken đối xứng.

D. Trùng hợp anken.

Câu 5: Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra polibutađien có cấu tạo là

A. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n

B. (-CH2-CH2-CH=CH2-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

D. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu 6: Ankin là :

A. Những hiđrocacbon no mạch hở.

B. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 2 liên kết đôi

C. Những hiđrocacbon không no mạch hở.

D. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 1 liên kết ba

Câu 7: Ankan nào sau đây có đồng phân mạch cacbon?

A. C4H10.

B. C3H8.

C. C2H6.

D. CH4.

Câu 8: Ankan X có CTCT là CH3-CH3 có tên gọi là

A. etin.

B. metan

C. etan

D. eten

Câu 9: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là :

A. N2

B. CH4

C. CO2

D. Cl2

Câu 10: Công thức tổng quát của ankan là:

A. CnH2n-2(n≥2)

B. CnH2n(n≥2)

C. CnH2n+2(n≥1)

D. CnH2n-2(n≥3)

Câu 11: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

B. Ankan không phải làHiđrocacbon no

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n+2.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Câu 12: Đồng phân là những chất:

A. Có khối lượng phân tử bằng nhau.

B. Có tính chất hóa học giống nhau.

C. Có cùng thành phần nguyên tố.

D. Có cùng CTPT nhưng có CTCT khác nhau.

Câu 13: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cháy.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cộng.

Câu 14: Tên của CH2=CH– CH=CH2 :

A. But-2-in

B. buta-1,3-đien (đivinyl)

C. But-1-in.

D. isopren (2-metylbuta-1,3-đien)

Câu 15: Cho công thức cấu tạo của X là: CH2=C(CH3) – CH3. Tên của X là:

A. neo penten

B. 2- metyl propen

C. 2-dimetyl butan

D. 3-metyl proen

Câu 16: Đặc điểm cấu tạo của phân tử anken

A. Là hidro cacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C.

B. Mạch hở phân tử chỉ chứa một liên kết đôi C=C.

C. Mạch hở chỉ có liên kết đơn .

D. Mạch hở, phân tử chứa ít nhất một liên kết đôi C=C.

Câu 17: Công thức phân tử tổng quát của Ankadien là:

A. CnH2n (n ≥2)

B. CnH2n – 2 ( n ≥2) .

C. CnH2n-6( n ≥6).

D. CnH2n – 2 ( n ≥3) .

Câu 18: Một HCHC X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.

B. C2H2.

C. CH2O.

D. C2H4.

Câu 19: Thực hiện phản ứng giữa buta-1,3-đien (CH2= CH – CH = CH2) và Br2 ở – 800C Sản phẩm chính có công thức cấu tạo là :

A. CH2Br – CH = CH – CH2Br .

B. BrCH2 – CH2– CH = CH2.

C. CH2Br- CHBr- CHBr – CH2Br

D. CH2Br – CHBr – CH = CH2.

Câu 20: Chất nào sau đây là đồng phân của but – 1 – en?

A. But – 2 – en.

B. But – 1 – in.

C. But – 2 – in.

D. Buta – 1,3 – đien.

Câu 21: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrom butan?

A. But-2-en.

B. But-1-en.

C. Buta-1,3-đien.

D. Butan.

Câu 22: Sản phẩm chính thu được khi cho Propan tác dụng với Cl2 (tỉ lệ 1:1)là:

A, 2,2-điclopropan

B. 2-clopropen

C. 1-clopropan

D. 2-clopropan

Câu 23: Cho chất hữu cơ X có CTPT là C3H6. Cho biết CTĐGN của X là

A. CnH2n

B. (CH2)n

C. CH2

D. C3H6

Câu 24: Chất nào không tác dụng được với AgNO3/NH3

A. Propin

B. Etin

C. But-2-in.

D. But-1-in

Câu 25: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

A. etilen

B. etan

C. Cacbon đi oxit

D. isobutan

Câu 26: Đun nóng hỗn hợp axetilen và hidro với xúc tác Pd/PbCO3 thu được sản phẩm là:

A. etilen

B. Etan

C. Vinylaxetilen

D. metan

Câu 27: Cho 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch Br2 2M. CTPT X là:

A. C2H2.

B. C3H4.

C. C5H8.

D. C4H6.

Câu 28: Hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối so với H2 bằng 17,5. Đốt cháy hoàn toàn 7 gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 16,80.

D. 11,2

II. TỰ LUẬN(3đ)

Câu 29: (1đ) Hoàn thành dãy phản ứng sau: ( ghi rõ CTCT và đk xảy ra nếu có)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ VNExpress

VNExpress
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ soha.vn

soha.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ vov.vn

vov.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ afamily.vn

afamily.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ coccoc.com

coccoc.com
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 từ facebook.com

facebook.com
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
cách De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
hướng dẫn De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11
De Kiểm Tra Giữa Kì 2 Môn Hóa Lớp 11 miễn phí

Scores: 4.2 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn