Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2023 – 2023 sách Cánh diều 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6 (Có đáp án + Ma trận)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều hữu ích với bạn.

1. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6 (Có đáp án + Ma trận)

TOP 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để có thêm nhiều kinh nghiệm ra đề thi giữa kì 2 cho học sinh của mình.

Với 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn giúp các em học sinh ôn luyện thật tốt cho bài thi giữa kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tải đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách mới miễn phí.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Cấp độ Chủ đề Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3 Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính giá trị biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số thập phân

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân để tìm x, tính tỉ số phần trăm của một số cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Những hình hình học cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. frac47
B. frac0,25-3
C. frac50
D. frac6,237,4

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số frac34?

A. frac1320
B. frac2516
C. frac68
D. frac1075

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số frac-1625?

A. frac1625
B. frac2516
C. frac68
D. frac1075

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A. holder
B. holder
C. holder
D. holder

Câu 5 (0,25đ): (NB-TD) Hỗn số 5frac23được viết dưới dạng phân số?

A. frac173
B. frac317
C. frac53
D. frac43

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75
B. -75
C. -7,5
D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số frac-3110được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3
B. 3,3
C. -3,2
D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12
B. 1,2
C. -12
D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3
B. 3,1
C. 3,2
D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Giá trị của tổng frac-76+frac186?

A. frac-46
B. frac116
C. -1
D. frac-8572

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính frac95:frac-35?

A. 3
B. 4
C. – 3
D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính frac34.frac43?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính frac14của 20?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2
B. 4
C. -3
D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 3,2 – 5,7?

A. -2,5
B. 2,5
C. 5,2
D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A
B. A ∈ d 
C. A ∉ d  
D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Câu 18

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

A. Cắt nhau
B. Song song với nhau
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung

Câu 19

Câu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=frac35.frac54-frac35.frac14

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

b) x-frac310=frac715.frac35

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức: P=frac11.2+frac12.3+ frac13.4+...+frac199.100

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=frac35.frac54-frac35.frac14 =frac35 .(frac54-frac14  )=frac35 .frac44=frac35 .1=frac35 (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

x – 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

b) x-frac310=frac715.frac35

x-frac310=frac725

x=frac725+frac310

x=frac2950  (0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

frac1845.100%=40%  (1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

Câu 24

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB – AC = 8 – 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

P=frac11.2+frac12.3+ frac13.4+...+frac199.100

=1-frac12 +frac12 -frac13 +frac13- frac14 +...+frac199 -frac1100

=1-frac1100=frac99100 (1đ)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777
Lượt xem: 37773777

2. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

3. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

4. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

5. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

6. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

7. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

8. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

9. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

10. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

11. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

12. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

13. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

14. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

15. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

16. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

17. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

18. Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều

Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
cách Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều
Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6 Cánh Diều miễn phí

Scores: 4.4 (69 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn