Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2023 2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 chương trình mới

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 hữu ích với bạn.

1. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 3 chương trình mới

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi môn Tiếng Anh 3 theo chương trình mới, có đáp án đi kèm. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi giữa học kỳ 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1. A. mother B. sister C. father D. family
2. A. teacher B. brother C. mother D. grandpa
3. A. bath B. fridge C. kitchen D. bed
4. A. school B. dining room C. kitchen D. living room
5. A. pond B. yard C. mountain D. river

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Close your book, ……………….

A. his

B.is

C.this

D.please

2. Goodbye. See you ……………….

A. now

B. last

C. then

D. at the moment

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. His name is Peter.

A. brother

B.sister

C. mother

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A B
1. Which is your school? A. Wow. It’s modern.
2. How do you spell your name? B. This one.
3. This is my school. C. It’s L-I-N-D-A.
4. Is this your friend? D. Yes. She is a new student in class 3A.
5. Is that girl new? E. No, it isn’t.

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words to make sentences.

1. there/ 2 / bedroom/ the/ house/.

2. there/ a garden/ Lan’s house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

VI. Read the following text and answer the following questions

Victor lives in a modern house. There are five rooms in his house. There iss a living room, a kitchen, two bedrooms and a bathroom. In front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a small pond. There aren’t any tall trees in his house.

1. Where does Victor live?

_____________________________________

2. How many rooms are there?

_____________________________________

3. Does his house have a gate?

_____________________________________

4. What are there in the garden?

_____________________________________

5. Are there any tall trees in his house?

_____________________________________

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

III. Match the suitable sentences together.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – E; 5 – D;

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1 – There are two bedrooms in the house.

2 – Is there a garden in Lan’s house?

3 – There are two bedrooms.

4 – There are three books and two pens on the table.

5 – Are there three bathrooms in the house?

VI. Read the following text and answer the following questions

1. He lives in a modern house

2. There are five rooms

3. No, it doesn’t

4. There are a lot of flowers

5. No, there aren’t

………..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 40004000

2. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

3. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

4. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

5. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

6. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

7. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

8. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

9. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

10. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

11. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

12. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

13. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

14. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

15. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

16. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

17. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

18. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
cách Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Kì 2 miễn phí

Scores: 4.8 (146 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn