Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ giúp các em củng cố những kiến thức đã học trên lớp và học thêm những kiến thức mới. Thông qua việc luyện tập và làm quen với đề thi sẽ giúp các em làm quen với những dạng bài tập về ngữ pháp và bổ sung thêm từ mới của môn tiếng Anh lớp 3. Sau đây, mời quý phụ huynh và các em cùng tham khảo tài liệu.

Hướng dẫn ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

The first – semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick b/ Listen and number

1. Where when …../ Where are you from?

2. can can’t ……/ Can you swim?

3. Sunday Saturday ……/ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ……/ It’s big and nice

5. apple April ……/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What do you do ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. pencil B. a pencil C. pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What do you do….. English lesson? A. during B. in C. on

5. These book are ………..the table. A. at B. on C. in

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?…………………………………………………………………………………………….…………

What subjects do you like?………………………………………………………………………………………………

How many students are there in your class?…………………………………………………………….………….

When do you have Maths?…………………………………………………………………………………..………….

Đáp án đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick (1 point)

1. when 2. can’t 3. Saturday 4. Pencil 5. apple

b/ Listen and number (1 point)

……2/ Where are you from?

……4/ Can you swim?

……1/ This is our classroom.

……3/ It’s big and nice

……5/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. are 2. When 3. on 4. during 5. like

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. during 5. B. on

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is……………..

2. I’m from Vietnam.

3. I like……………..

4. There are…………..

5. I have it on…………………../ I have Math on………..

Total: 10 points

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
cách Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Hoc Ki 2 Chương Trình Mới miễn phí

Scores: 4.2 (66 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn