Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2023 – 2023 7 đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022 7 đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

TOP 7 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau, giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt, Toán. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 7 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022:

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Choose the correct answer:

1. I like coca cola. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

______________________________________________.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

______________________________________________.

Read and complete the sentence.

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young.

1. Joe is _______ years old.

2. Joe ________ at 4 o’clock.

3. Her father is a __________.

4. Her mother works in _____________.

5. Her brother is _______ and ________.

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Choose the correct answer:

1. I like coca cola. It’s my favourite … drink ….(drink/ food/ school)

2. Alan …… likes …coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …… his ……favourite food. (her/ my/ his)

4. What …… are …..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our … favourite …….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

____I don’t like bears.____.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

___Do you want some orange juice?_______.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

___I wash my face every day._______.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

___What is your favorite color?_______.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

___There is a doll on the school bag______.

Read and complete the sentence.

1. Joe is ___ ten/ 10 ____ years old.

2. Joe _____ goes home ___ at 4 o’clock.

3. Her father is a _____ worker _____.

4. Her mother works in _______ a hospital ______.

5. Her brother is ____ tall ___ and ____ slim ____.

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000
Lượt xem: 10001000

2. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

3. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

4. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

5. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

6. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

7. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

8. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

9. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

10. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

11. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

12. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

13. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

14. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

15. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

16. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

17. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

18. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
cách Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 miễn phí

Scores: 5 (184 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn